YURT BAŞVURULARI KESİN KAYITLAR


Duyuru: Kesin kayıtlar 27 Eylül'e uzatılmıştır.


*Kesin Kayıt Beyanı için Depozito bedelini yatırıp herhangi bir nedenle ayrılan öğrencilerin depozitoları ödenmeyecektir.  

**Kesin Kayıt için  Gerekli Evraklar

      1- Depozito Dekontu

      2- Sabıka Kaydı

      3- Sağlık Raporu

      4- İkametgah

      5- 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

      6- Öğrenci Belgesi veya Kayıt Belgesi

 

      Not: Belgeler eksik olduğu takdirde kayıt işlemi yapılmayacaktır.Belgeler Kesin kayıt tarihi bitimine (27 Eylül 2014) kadar elden veya posta yoluyla iadeli taahhütlü gönderilmesi gerekmektedir.