Yurtlar


Ensar Vakfı ülkemiz insanının manevî dinamiklerini zenginleştirmek, ilmi, fikri ve ahlaki yönden gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 1979 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden bugüne dek bu amaca ulaşabilmek için çeşitli alanlarda faaliyet göstermiştir. Bu faaliyet alanlarından birini de yurt hizmetleri oluşturmaktadır.

Ensar Vakfı, yurtlarında misafir ettiği öğrencilerin; ailelerinin vakfın misyon ve vizyonuna inanarak teslim ettiği birer emaneti olarak görüp, İslâm ahlâk ve ahkâmını donanmış, erdemli, haysiyetli, hassasiyetli, sevgi, saygı, dostluk, kardeşlik, yardımseverlik, kadirşinaslık, diğerkâmlık gibi değerlerini kuşanmış, kişisel ve mesleki gelişimine odaklı, ülkesini, dünyayı tanıyan, bilgi, birikim ve tecrübesini kendisinin borçlu olduğu topluma/vatana/milletine aktaran ve aktarmaya adamış, bütün bu hasletleri kazanım için programlanan eğitim ve etkinlikleri istek, merak ve heyecanla takip edip, kişiliği, karakteri ile örnek teşkil edecek bir şahsiyet olmasını arzulamaktadır.

Bu ideale ulaşmak için Türkiye genelinde verdiği yurt hizmetleriyle Ensar Vakfı bünyesinde oluşturulmuş Yurt Koordinasyon Merkezi, yurt işletmeciliğindeki yönetim süreçlerinin kalitesini en üst seviyeye taşırken, Ensar Vakfı Yurtlarının barınma imkanlarının iyileştirilmesi ve desteklenmesine, yönetim sisteminin kurumsal yönetim ilkeleri bağlamında etkili, verimli ve sürdürülebilir olması ile katılımcı/şeffaf bir yönetim anlayışının sağlanmasına yönelik çalışmalarını tüm hizmet ağına yaygınlaştırarak Ensar Vakfı Yurdu modelini ortaya çıkarmayı amaçlanmaktadır.

Bu amaçla daha etkin ve verimli çalışabilmek etkinliklerini iletişime açık, aktif, nezih bir mekânda yerine getirebilmek amacıyla Yurt Koordinasyon Merkezi Oluklubayır Hacı Ali Dede Tekkesi içerisinde, bünyesinde oluşturulan kız ve erkek yurt koordinatörlükleri, eğitim birimi ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimiyle 62 noktada bulunan yurtlarına, 6100 kişilik öğrenci kapasitesiyle hizmet vermekte ve öğrenciye yönelik faaliyetlerini de sürdürmektedir.

İletişim Bilgileri

Ensar Vakfı Yurt Koordinasyon Merkezi

Telefon: 0212 577 66 68

Adres: Düğmeciler Caddesi Kara Süleyman Tekke Sokak No:7 Eyüp Sultan/ İSTANBUL