Yeni Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye`nin Stratejik Konumu Söyleşisi


Ensar Vakfı Eyüp Sultan Şubesi her ay, genel gereksinimler ve ulusal/uluslararası gelişmeler muvacehesinde, alanında yetkin ve etkin şahsiyetleri şube merkezinde misafir etmekte ve Ensar dostlarının müstefid olmalarına vesile olmaktadır.

Ensar Vakfı Eyüp Sultan şubesinin bu ayki misafiri, 'Yeni Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye'nin Stratejik Konumu' başlığıyla Türkiye kamuoyunun yakından tanıdığı 'Akedemisyen -CEO' Doç. Dr. Ömer BOLAT'tı.

Konuşmasını; '1.Dünya ekonomisinin şuanki reel durumu, 2.İslam dünyasının şuanki reel durumu, 3.Türkiye ekonomisinin şuanki reel durumu' şeklinde bölümleyerek yapan BOLAT, yaklaşık 100 yüzyıl önce dünya ekonomisinin hangi sacayaklar üzerine üzerine inşa edildiğini,bölgesel- ülkesel siyasi ve ekonomik hareketliliğin ne tür tutum ve enstrümanlarla sağlandığını, BM, NATO, AB, IMF, Dünya Bankası vb. gibi siyasi, ekonomik ve askeri yapıların kuruluş amaç ve hedeflerini, hangi dengelere hizmet ettiğini rakamlara boğmadan yalın bir dille açıkladı. BOLAT, dünyanın yeni siyasi ve ekonomik gelişmelerle karşı karşıya olduğunu, yıllardır çok boyutlu bir dış politika uygulayan Türkiye'nin yakın gelecekte mezkûr gelişmeler paralelinde insanlığın umum maslahatları doğrultusunda çok önemli görevler icra edeceğini sözlerine ekledi.

Ülkemiz ekonomisinde birkaç yıldır özellikle harici ursurlardan kaynaklı olarak ara ara dalgalanmaların cereyan ettiğini ve bundan sonraki süreçlerde de zaman zaman bir takım hareketliklerin vâki olabileceğini ama vaktiyle ekonomi alanında yapılan yasal düzenlemeler ve reel altyapının sağlam unsurlarla güçlendirilmesi dolayısıyla emin adımlarla öne doğru ilerlemenin devam edeceğini, bu konuda kesinlikle ümitvar olunması gerektiğini vurguladı. Bununla birlikte, güçlü bir şekilde var olmanın yolunun, millet olarak bir ve beraber olmanın gereklerine sıkı sıkıya bağlı kalmakla mümkün olacağını altını çizerek hatırlattı.

Söyleşi programı, soru- cevap faslıyla sona erdi.

Haberin Galerisi