İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi`nde Sivil Toplum Ve Gençlik paneli yoğun katılımla gerçekleşti


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Sivil Toplum Ve Gençlik paneli: Biz gelince onlar gidecekler

Editörlüğünü yazar Yusuf Kaplan'ın yapacağı panelin açılış konuşmasını Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZU) Rekötürü Prof. Dr. Mehmet Bulut yaptılar. Panelistler ise tecrübe ve analitik bilgi aktarımında bulundular. Önceden planlandığı üzere katılımcılar Prof. Dr. Ahmet Kala ve Prof. Dr. Ergün Yıldırım olacaklardı. Ancak rahatsızlığı nedeniyle panele katılamayan Kala yerine Yusuf Kaplan geçti ve moderatörlük görevini Ensar Vakfı Genel Müdür Yardımcısı ve Projeler Genel Koordinatörü Abdullah Serenli'ye devretti.

29 Aralık Salı günü saat 15:15'de İZU Halkalı Merkez Kampüsü  2. Seminer Salonu'nda başlayan panel öğrencilerin yoğun ilgisiyle başladı.

Henüz başlangıçtayız, gençler daha fazlasını hak ediyor

Panel, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Mehmet Bulut'un gençleri selamlaması ile başladı. Bulut, gençlere toplum için toplum içinde çalışmanın gerçek bir hareketlilik sağladığını belirtti. Panele ön ayak olan Ensar Vakfı'na ve Hür Medeniyet Kulübüne, Vakıf Gönüllülerine, katılımcı profesörlere ve bilhassa paneli ziyaret eden öğrencilere teşekkür edip, bu gençlik çalışmalarımız henüz başlangıç daha fazlasını gençlerimiz hak ediyor, dedi.

Toplumda aktif rol alan gençler toplumu temsil edebilirler

Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader ise konuşmasında: "Günümüz gençliğine seferber edilen imkânları gençlerimizin değerlendirmesi lazım. Toplumda aktif rol alan gençler ancak toplumu temsil edebilirler. Toplumun dinamiği olan gençler harekete geçmediği takdirde her haliyle durağanlaşan ve savunması, birlikteliği, hareketi, bereketi azalan ve gitgide yok olan bir toplum söz konusu olur."

Açılış konuşmasına devam eden Kader, Vakıf Medeniyeti olarak bu topraklarda kurulan yurdumuzun toplumsal çabaları hayatın kendisi olarak gerçekleştirdiğini, insanın medeniyeti medeniyetin insanlığı oluşturduğunun altını çizdi ve "Cennetiniz Yurt, yurdunuz Cennet olsun." diyerek sözlerini bitirdi.

Panel'in ilk konuşmacısı Prof. Dr. Ergün Yıldırım oldu. Yıldırım'ın konuşmasından bazı notlar:

Modern devletler insanı pasifleştirir. Hayatın işareti ise sivil toplumdadır.

"Her kavmin bir eceli vardır" diye geçiyor Kuran'ı Kerim'de. Ve "Bir toplum kendini değiştirmedikçe biz o toplumu değiştirmeyiz" diye de geçer. Değişimin ve canlılığın dinamik gücü ise gençlerdir. Gençlerin pasifleşmesi o toplumun eceli olacaktır. Gençlerin aktiviteleri ise o toplumu ayakta tutacaktır, geliştirecektir ve/veya değiştirecektir. Modern devletler insanı pasifleştirir. Hayatın işareti ise sivil toplumdadır. Sivil toplumu harekete geçiren ise gençlerdir.

Anadolu'da İslamlaşmadan önce öncüler geldi. İlk önce diriliş ve uyanışla ahilerin, manevi şahsiyetlerin bu topraklarda dünyeviliğe daha az özgürlüğe daha çok bağlı olan gençlere etki etmesiyle çürümeden Diriliş'e geçildi..."

Biz gelince onlar gidecekler

Yazar Yusuf Kaplan ise çok keskin çıkarımlarda bulunarak öğrencilerin ziyadesiyle dikkatini çekti. Öğrencilerin kendisine yönelttiği soruların tamamını yanıtlayan Kaplan öğrencilere de her biri birer panel konusu olabilecek sorular yönelterek kendi aralarında fikir yürütmelerini sağladı. Küresel oyunculara ve küresel güçlere dikkat çeken Kaplan kendi deyişiyle: "Özetle söyleyecek olursak: Biz gelince onlar gidecekler." dedi.

Haberin Galerisi