İSLAMİ GEOMETRİK DESENLER ÇALIŞTAYI


İstanbul Tasarım Merkezi ve Ümraniye Belediyesi’nin birlikte düzenlediği, 1.ULUSLARARASI İSLAM SANATINDA GEOMETRİK DESENLER ÇALIŞTAYI “Tarihsel Süreç ve Yeni Denemeler” isimli program 23-29 EYLÜL 2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Açılış programı ve konuya dair düzenlenen “Türkiye’de İslami Geometrik Desenler” isimli Panel’in ardından dünyanın çeşitli yerlerinden gelecek uzmanların katılımlarıyla toplam yedi gün boyunca konu derinlemesine ele alınacaktır.

“Tarih & Kaynaklar”, “Klasik Yöntemler” ve “Modern Uygulamalar olmak üzere üç ana başlık altında kurgulanan program; konferans ve seminerler, uygulamalı atölyeler, sergiler ve teknik gezilerden oluşacak bir faaliyet takvimiyle hayata geçirilecektir.

Türkiye’de İslami Geometrik Desenler alanında ilk kez gerçekleştirilecek bu program sonunda; yapılacak tüm sunumların bir araya getirilmesiyle bir kitap çalışması gerçekleştirilecek, devamında yapılması öngörülen programlara ışık tutması düşüncesiyle etkinlik sürecinin tamamını anlatan bir bülten hazırlanacaktır.

http://www.igp-istanbul.com/

_1822121992013_