Uluslararası Sinema ve Din Sempozyumu


 

ULUSLARARASI SİNEMA VE DİN SEMPOZYUMU
(21-24 Mayıs 2015)

Uluslararası Sinema ve Din Sempozyumu; dünyada (özellikle ABD, Ingiltere ve Avustralya) disiplinler arası ilgi çekici bir alan olan “Sinema ve Din” konusunda ülkemizde akademik birikim olusturmak, akademisyenler ve konuya ilgi duyanları bu alana dair fikir üretmeye tesvik etmek amacıyla 21-24 Mayıs 2015 tarihlerinde Ensar Vakfı Degerler Egitimi Merkezi ve Nebraska Omaha Üniversitesi’nin isbirligi ile Istanbul’da düzenlenecek. Sempozyumda, teorik degerlendirmeler, saha arastırmaları ve uygulama örnekleri yer alacak.

Çok genis bir yelpazede konuların ele alınacagı sempozyuma alanında dünyaca ünlü akademisyenler katkıda bulunmaktadır. Ülkemizin çesitli illerinden akademisyenlerin yanı sıra, ABD, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Danimarka, Kanada, Portekiz, Ukrayna, Malezya, İrlanda, İran, İngiltere, Finlandiya, Hindistan, Hollanda, Romanya, Tunus ve Pakistan’dan akademisyenler bildiri sunacaklar.

Sempozyumda sunulacak bildiri konuları asagıdaki gibidir:

 • Sinema ve Din Eğitimi
 • Değerler Eğitiminde Sinemanın Kullanımı
 • Çizgi Filmlerin Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
 • Kur’an Kıssaları ve Sinema
 • Senaryo Veri Kaynağı Olarak İslam Kaynakları
 • Malezya’da Sinema ve Din Alanında Çalışmalar
 • Tarkovski Sineması
 • Mısır Sinemasında Dini Filmler
 • Afganistan’da Din Algısı ve Sinemanın Serüveni
 • Miyazaki Sinemasında Şintoizm Göstergelerinin Sunumu
 • Teolojik Film Okumaları Manevi ve Siyasi Açıdan Neden Önemlidir?
 • Din, Film ve Modernizm: Matrix Örneği
 • Fıkhî Açıdan Peygamberlerin, Hz. Muhammed (s.a.v)'in, Peygamber Yakınlarının ve Sahabilerin Sinemada Temsil
 • Edilmesi Sorunu
 • Sinema ve Tasavvuf
 • Hadislerin İnşa Ettiği Kültür ve Sinema
 • Sinema ve Dini Musikî
 • Azerbaycan Sinemasında Din Olgusunun İşleniş Biçimi
 • Bulgaristan Sinemasında Müslüman İmajı
 • Mağrip Sinemasında Din ve Ahlak Problemi
 • 2000'li Yılların Hint Sinemasında Hinduizm ve Ötekiler
 • Bağımsızlık Öncesi ve Sonrası Anaakım Hindistan Sinemasında İslam ve İslami İdeolojinin Temsili
 • Sinemada Tanrı Söylemi
 • Bir Kelam Konusu Olarak Kaderin Sinema Filmlerinde Ele Alınışı
 • Politikadan Poetikaya Türk Sinemasında Din
 • Beyaz Perdede Filipinli Müslümanlar
 • Sinematik Irak’da Müslümanlar
 • Katolik Kilisesi ve Sinema
 • Hollywood Sinemasında Yahudi İmajı
 • Türk Sinemasında Paranormal İnançlar
 • Korku Sinemasında İslam
 • İran Sinemasında Kur’an Kıssaları Beyaz Perdede Tibet Budizminin Yorumlanması
 • Sahip Çıkılmayan Sinema: Milli Sinema
 • Metropolis: Sinema, Din ve Modernite
 • Nollywood (Nijerya) Sineması

 

SEMPOZYUM PROGRAMI
21 Mayıs 2015 Persembe
Bağlarbaşı Kültür Merkezi,
14:00 - 17:00
Açılış Konuşmaları ve Protokol Konuşmaları
Açılıs Oturumu

17:00 - 20:00
Üç Yol Filmi Gösterimi
Üç Yol Filmi Yönetmeni Faysal Soysal ile Film Söyleşisi

22-23 Mayıs 2015 Cuma-Cumartesi
Topkapı Eresin Otel
09:00 - 18:00
Es zamanlı oturumlar

24 Mayıs 2015
Misafirlerle İstanbul Gezisi


Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeleri
Doç. Dr. Nuri Tınaz / Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. William L. Blizek / Nebraska Omaha Üniversitesi
Doç. Dr. John Lyden / Grand View Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Bilal Yorulmaz / Marmara Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Kristian Petersen / Nebraska Omaha Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Z. Şeyma Altın / İstanbul Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Mehmet Ali Doğan / İstanbul Teknik Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Ömer Faruk Ocakoğlu / Kırklareli Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Yalçın Lüleci / Marmara Üniversitesi
Hulusi Yiğit / Değerler Eğitimi Merkezi
Fatma Reyhan Balcı / Değerler Eğitimi Merkezi


İletisim: Fatma Reyhan Balcı
Değerler Eğitimi Merkezi
Süleymaniye Cad. Elmaruf Sok. No. 3 Fatih/İstanbul
Tel: 0212 512 19 90
E-Posta: sinemavedin@gmail.com
Web: www.sinemavedin.com

DİNLEYİCİ KAYIT FORMU