Uluslararası Kadın ve Aile Çalıştayı Ensar Vakfı'nda Yapıldı


İrlanda ve Belçika merkezli Uluslararası İslami Kadın ve Aile Platformu ve Türk Arap İlişkileri Merkezi'nin desteğiyle İstanbul'da Ensar Vakfı’nda Uluslararası Kadın ve Aile Çalıştayı tertip edildi.

_231644112013_

Türkiye'den birçok kadın örgütlerinin iştirak ettiği etkinliğe Cezayir, Mısır, İrlanda, Makedonya, Ürdün, Irak, Suriye, Filistin, Tunus, Fas ve Sudan'dan 25 kadın ve aile kuruluşu tebliğ ve sunumlarla çalıştaya zenginlik katıyor. Açılış konuşmasında Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Hamza Akbulut, Mısır Hürriyet ve Adalet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmad Gunaym, Ak Parti İstanbul Kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı İffet Polat, Saadet Partisi Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Nevin Gökçe, Türk Arap Kadın Platformu Başkanı Sihem Gamel, Uluslararası İslami Kadın ve Aile Platformu Genel Sekreteri Fatma Saide, Cezayir Parlementosu Eski Başkanı Aişe Bel-Hadjar yer aldılar.

_231644112013_

Uluslararası sözleşmeler ve kanunların kadın ve aile doğasına uyumsuzluğu, Müslüman kültür ve geleneğine uzaklığı ve medyanın kazan uğruna toplumun yapı taşlarını çürüten vurdumduymaz yapısı tartışma konularını oluşturmaktadır. Aynı konular ekseninde Arap dünyasında, Avrupa'da ve Afrika'da 19 çalıştay düzenlendi. Çalıştaylarda ülke içinde sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve bağlantılar sağlayarak yüksek önemdeki beşeri ve ailevi değerlerin korunmasında görüş birliği hedeflenmektedir. Çalıştaylar silsilesinin son adımı olarak 2014 yılında uluslararası bir kongre düzenlenerek dünya kamuoyuna Müslüman geleneğinin kadın ve aile mihverli hakiki ve ileri anlayışları yansıtılacaktır. Özellikle son dönemlerde Müslüman dünyasında şiddet ve savaş ortamlarına hapsolan kadınların maruz kaldığı acıları azaltmak, ferah ve huzurlu olanaklara kavuşturmak üzere sosyolojik ve antropolojik araştırmalar eşliğinde somut adımlar atılacaktır. Vahiy ilkeleri doğrultusunda akılsal temelli eğitim, entelektüel altyapı ve çok kültürlülüğe dayanan toplumsal yapılarla Müslüman kadınların önün açılması İslam dünyası içerisinde bilgi toplumu yolunda mühim bir teşebbüs olduğu gibi değer ve ahlaki argümanlar bakımından iflas eşiğine gelen batı kültürüne de kendisini düzeltmesi bakımından katkı sağlayacaktır.

Türkiye'nin son dönemlerde kadın haklarının ve özgürlük değerlerinin kurumsal bir veçheye bürünmesiyle yükselen profili İslam ülkelerine bu cihette ilham kaynağı olmaktadır. Türkiye'de 10 yıllık gibi kısa bir sürede kadınlarının statüsünün saygınlık kazanması ve sosyal yaşamda faal bir mertebeye ulaşması Müslüman geleneğinin çağdaş anlayışı ayıklayarak kendi formatına biçimlendirmesi bakımından başarılı bir modelini göstermektedir.  Doğu – Batı - İslam kültürünün birleştiği bu tecrübeyi geliştirmek ve dünya gündemine intikal ettirerek tartışmaya açmak kadın ve ailenin lehinde temelli bir geleneğin oluşumuna fırsat sunmaktır. Bu çalıştay bu hedeflerin hasıl edilmesi yolunda bir ön söz olacaktır. Uluslararası kongre ile teorik düzeydeki fikirlerin kurumsallaşmasıyla da taçlanacaktır.