İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ORTAK BİLDİRİSİ


"YOL OLDUR Kİ DOĞRU VARA!" 

Ülkemizde yaşanan son siyasi ve sosyal olayların, giderek içinden çıkılmaz bir boyut kazanması ve tartışmalarda daha çok dini terminolojilerin kulanılması, bunların da yanlış anlamalara vesile olması üzerine, değişik üniversitelerin İlâhiyat Fakültesi öğretim üyeleri, bir bildiri yayınladılar.

Ülkeyi âkıbeti meçhul mâceralara sürükleyebilecek, millet ve memleket için onarılması imkânsız sonuçlar doğuracak olan bir kaos ortamı oluşmasından duydukları rahatsızlığı dile getiren akademisyenler, aşağıdaki görüşlerini kamu oyu ile paylaştılar.


KAMUOYUNA DUYURU

Geçen yıldan bu yana, özellikle de 17 Aralık 2013'ten itibaren ülkemizde ortaya çıkan olaylar, aziz milletimiz tarafından kaygı ve endişe ile izlenmektedir. Bu olaylara ilişkin değerlendirme ve tartışmalarda çoğu zaman dinî terminoloji ve referansların kullanılması, bazı din adamı ve ilâhiyatçıların da bunlara gerektiği kadar titiz ve ölçülü biçimde yaklaşmaması, bizleri de derinden üzmektedir. Bu durum, görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşma ihtiyacını ve aşağıdaki hususları yeniden milletimizin dikkatine sunma zarûretini doğurmuştur:

1. Yüce dinimize göre bütün insanlar Hz. Âdem'in neslinden geldiğinden aralarında dil, renk, ırk ve cinsiyet bakımından herhangi bir ayrıcalık söz konusu değildir.

2. "Bütün müminler kardeştir", ilkesi onların aynı inanç değerleri ve kardeşlik hukuku çerçevesinde ve barış içinde bir arada yaşamalarını gerektirir. Ortaya çıkan bütün tatsız olaylar karşısında en temel görev kardeşlerin arasını bulup onları barıştırmaktır. Bu mümkün olamadığında "umûmun menfaati tercih edilir" ölçüsüyle hareket edilmesi zarûret haline gelir.

3. Her yönetim erki "adalet, hakkâniyet, emânet, ehliyet ve me'sûliyet" prensiplerine bağlı kalmak durumundadır. Bu çerçevede demokratik yollarla halk tarafından seçilmiş olan meşrû otoriteye itaat ana ilke olup, fitneye yol açan her türlü tutum ve davranış aslâ tasvip edilemez.

4. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı esastır. Herkes bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesap verebilmelidir. Masûmiyet karinesi gereği berâat-i zimmet asıl olduğundan hiç kimse, bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesap vermeden,  adil yargılanma sonucu suçlu bulunmadan suçlu ilân edilemez.

5. İslâm'da dürüstlük en temel ahlâkî ilkedir. İkiyüzlülük, çifte standart, yalan, riyâ, tecessüs ve takıyye gibi gayr-i ahlâkî tavırlarla bu yüce dine ve memlekete hizmet edilemeyeceği açıktır. Özel hayatın mahremiyetini lekeleyecek tarzda tecessüs, insanları karalama ve teşhir etme gibi hareketler, İslâm'ın kesinlikle yasakladığı, kınadığı tutum ve davranışların başında gelir.

6. Son olaylarda bu gibi ulvî kuralların göz ardı edildiği, pervasız denecek derecede bunlara aykırı hareket edildiği büyük bir üzüntüyle görülmektedir.


Ülkemizin istikrâra, millî birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu kritik bir dönemden geçiyoruz. Ekonomi, iç-dış politika, eğitim ve sağlık gibi başlıca alanlarda vatandaşlarımızla dostlarımızı sevindiren, düşmanlarımızı ise kaygılandıran büyük atılımların gerçekleştirildiği ve önemli projelerin uygulamaya konduğu bir devrede bulunduğumuz ortadadır.

Göründüğü kadarıyla birtakım iç ve dış mihraklar, işbirliği yaparak, demokratik yollarla halk tarafından seçilmiş olan meşrû yönetimi zaafa uğratmayı hedeflemektedirler. Böylece ülkemizi âkıbeti meçhul mâceralara sürükleyecek, millet ve memleket için onarılması imkânsız sonuçlar doğuracak bir kaos ortamı yaratılarak, gelişmelerin de önü kesilmiş olacaktır.

Bizler, sağ duyu sahibi herkese bu gerçekleri bir kere daha hatırlatmak, hadiseler üzerinde, bilhassa bu açıdan, yeniden ve dikkatle düşünülmesini sağlamak gereğine inanmaktayız. Bu hassas devrede, aziz milletimizin ve yurdumuzun zararına neticelenecek her türlü faaliyetten kaçınılmasının çok önemli olduğunu belirterek, telâfisi imkânsız zararlar doğuracak davranışları şiddetle kınadığımızı kamu oyuyla paylaşıyoruz.

Saygılarımızla....

 

Duyuruya İmza Atanlar: (İsme göre alfabetik)

Not: İsim eklemek için unvan ve isminizi info@ensar.org adresine gönderiniz.

Prof. Dr. Abdurrahman Dodurgalı
Prof. Dr. Abdurrahman ÖZDEMİR
Prof. Dr. Abdülkerim BAHADIR
Prof. Dr. Adem APAK 
Prof. Dr. Adil YAVUZ
Prof. Dr. Ahmet BOSTANCI
Prof. Dr. Ahmet Saim KILAVUZ
Prof. Dr. Ahmet YÜCEL 
Prof. Dr. Ali AKPINAR
Prof. Dr. Ali TOKSARI
Prof. Dr. Ali YILMAZ
Prof. Dr. Alim YILDIZ
Prof. Dr. Atilla ARKAN
Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA 
Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU
Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ 
Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ 
Prof. Dr. Celal ERBAY
Prof. Dr. Celal KIRCA
Prof. Dr. Celal TÜRE
Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ
Prof. Dr. Fuat AYDIN
Prof. Dr. H. Mehmet GÜNAY
Prof. Dr. Hamit ER
Prof. Dr. Hasan AKSOY 
Prof. Dr. Hidayet AYDAR
Prof. Dr. Hulusi KILIÇ
Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM
Prof. Dr. Hüseyin SARIOĞLU
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ 
Prof. Dr. İrfan BAŞKURT
Prof. Dr. İsmail DURMUŞ
Prof. Dr. Kemalettin ÖZDEMİR
Prof. Dr. Mahmut KAYA 
Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ
Prof. Dr. Mehmet DALKILIÇ
Prof. Dr. Metin YURDAGÜR 
Prof. Dr. Muhsin DEMİRCİ 
Prof. Dr. Mustafa ÖZ 
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK 
Prof. Dr. Mustafa TAVUKÇUOĞLU
Prof. Dr. Mustafa UZUN 
Prof. Dr. Necdet TOSUN
Prof. Dr. Necip TAYLAN
Prof. Dr. Ömer AYDIN
Prof. Dr. Ömer Faruk HARMAN
Prof. Dr. Ömer KARA
Prof. Dr. Ramazan BİÇER
Prof. Dr. Saffet KÖSE
Prof. Dr. Suat CEBECI
Prof. Dr. Süleyman DERİN
Prof. Dr. Şefaettin SEVERCAN
Prof. Dr. Tevfik YÜCEDOĞRU
Prof. Dr. Vecdi AKYÜZ 
Prof. Dr. Yakup ÇİÇEK 
Prof. Dr. Yusuf IŞICIK
Prof. Dr. Yusuf Şevki YAVUZ
Prof. Dr. Ziya YILMAZER
Doç. Dr. Ali KUŞAT
Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK
Doç. Dr. Alican DAĞDEVİREN
Doç. Dr. Arif AYTEKİN
Doç. Dr. Erdinç AHATLI
Doç. Dr. Fikret KARAPINAR
Doç. Dr. Halis AYDEMİR
Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ
Doç. Dr. Hayati YILMAZ
Doç. Dr. Hayri ERTEN
Doç. Dr. Muhittin OKUMUŞLAR
Doç. Dr. Murat SERDAR
Doç. Dr. Mustafa Karagöz
Doç. Dr. Orhan Şener KOLOĞLU
Doç. Dr. Osman GÜMAN
Doç. Dr. Sıddık KORKMAZ
Doç. Dr. Soner DUMAN
Doç. Dr. Süleyman AKKUŞ
Yrd. Doç. Dr. Abdullah İNCE
Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÖZCAN
Yrd. Doç. Dr. Akif KÖTEN
Yrd. Doç. Dr. Ali Vasfi KURT
Yrd. Doç. Dr. Gökhan ATMACA
Yrd. Doç. Dr. Hamza ERMİŞ
Yrd. Doç. Dr. Hülya TERZİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. İhsan KAHVECİ
Yrd. Doç. Dr. Muhammed Mücahid DÜNDAR
Yrd. Doç. Dr. Necmettin GÜNEY
Yrd. Doç. Dr. Nuri ÖZCAN
Yrd. Doç. Dr. Osman AYDINLI
Yrd. Doç. Dr. Serdar ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Süleyman KAYA
Yrd. Doç. Dr. Tamer YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Turgay GÜNDÜZ
Yrd. Doç. Dr. Ulvi Murat KILAVUZ
Arş. Gör. Ahmet Numan ÜNVER
Arş. Gör. Avnullah Enes ATEŞ
Arş. Gör. Büşra ÇAKMAKTAŞ
Arş. Gör. Emrah EKER
Arş. Gör. Feyza DOĞRUYOL
Arş. Gör. Gülsüm KORKMAZER
Arş. Gör. Harun ABACI
Arş. Gör. Hayrettin Nebi GÜDEKLİ
Arş. Gör. Kübra CEVHERLİ
Arş. Gör. Mehmet Fatih YALÇIN
Arş. Gör. Mesut SANDIKÇI
Arş. Gör. Metin AYDIN
Arş. Gör. Yunus İNANÇ
Arş. Gör. Zehra ÖZLİ
Arş. Gör. Ziya ERDİNÇ
Arş. Gör. Zübeyde ÖZBEN
Okt. Abdülmelik YANGIN
Okt. Bayram DEMİRCİGİL
Okt. Halil UYSAL
Okt. Şükrü ŞİRİN
Öğr. Gör. Dr. Eren Gündüz
Öğr. Gör. Dr. Şule Yüksel UYSAL
Öğr. Gör. Fuat GÜNEL
Öğr. Gör. Zehra Betül GÜNEY