Türkiye Değer Ödülleri


Türkiye Değer Ödülleri, Değerler Olimpiyatı adıyla ilk olarak 2011-2012 eğitim öğretim yılında Ensar Vakfı, Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışmaları sonucunda, yardımseverlik, vefakarlık, sorumluluk, saygılılık ve doğruluk temalarında, İstanbul’un farklı ilçelerinden pek çok orta okul ve lisenin yarışmaya iştiraki ile düzenlendi. Yarışma temaları bağlamında ortaya koydukları eserler ve ilgili değerler ile alakalı olarak örnek tutum ve davranışlarıyla ödüle layık görülen öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz 2012 Haziran ayında yapılan ödül töreninde ödüllendirildiler.
 
2012 Aralık ayında ise İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi arasında imzalan bir protokol ile birlikte, “Türkiye Değer Ödülleri” Değerler Olimpiyatı etkinlikleri 2012-2013 eğitim öğretim yılında İstanbul’daki tüm ortaokul ve lise seviyesindeki özel ve resmi okulları kapsayacak şekilde ana tema “Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik” olmak üzere gerçekleştirildi. 03 Haziran 2013 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılan final programı ile dereceye giren tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize ödülleri takdim edildi.
 
Türkiye Değer Ödülleri “Değerler Olimpiyatı” etkinliklerinin üçüncüsü Milli Eğitim Bakanlığı ve Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi iş birliğiyle, 2013-2014 eğitim öğretim yılında, tüm Türkiye genelindeki özel ve resmi ortaokul ve liseleri kapsayacak şekilde, ADALET ana teması içinde “doğruluk, ahde vefa, güven, merhamet ve paylaşma” yarışma konularında düzenlendi. Üç gün süren Türkiye Finali Etkinlikleri kapsamında dereceye giren öğrencilerimiz, öğretmenleri ve aileleri İstanbul’un farklı tarihi ve kültürel mekânlarını ziyaret etme ve tanıma fırsatı buldular.  Etkinliklerin son programı olan ve 2 Haziran 2014 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen Türkiye Finali Ödül Töreni’nde Türkiye çapında dereceye giren 42 öğrenci ve 30 öğretmen görkemli bir organizasyonla ödüllendirilmiştir.
 
Türkiye Değer Ödülleri’nin dördüncüsü Milli Eğitim Bakanlığı ve Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi arasında imzalanan Türkiye Değer Ödülleri İş Birliği Protokolü çerçevesinde, 2014-2015 eğitim öğretim yılında tüm Türkiye genelindeki özel ve resmi ortaokul ve liseleri kapsayacak şekilde, Yardımseverlik ana temasında düzenlenmiştir.
 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Ensar Vakfı arasında imzalanan bu protokol çerçevesinde Türkiye Değer Ödüllerinin beşincisi 2015-2016 eğitim öğretim yılında “Sorumluluk” temasıyla gerçekleştirilmiştir.  Eserleri ve değerli davranışları ile öne çıkan öğrenciler muhteşem bir ödül töreni ile ödüllendirildi. Ödül töreninde 16 ortaokul ve lise öğrencisi ile 6 öğretmen ödüllerini alanında tanınmış sanatçıların ve 15 Temmuz kahramanlarının ellerinden aldı.
 
Türkiye Değer Ödülleri öğrencilerimizde ve toplumda ahlakî değerler yönünden farkındalık oluşturmayı, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek bilinç kazandırmayı, öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimini desteklemeyi, evrensel, kültürel ve manevi değerlere sahip olmanın öğrencilerimize kendisiyle barışık, mutlu ve başarılı bir kişilik kazandırdığını fark ettirmeyi, “Değer Ödülü” Kategorisindebaşarılı olan öğrencilerin ise kendi yakın çevrelerine ve arkadaşlarına rol model olmalarını sağlayarak okullarımızda gündem oluşturmayı amaçlamaktadır.
 
Detaylı Bilgi İçin:  www.turkiyedegerodulleri.com
 
Değerler Eğitimi Merkezi (DEM), değerlerin eğitimi konusuna akademik düzeyde katkı yapmak amacıyla kurulmuş bir araştırma merkezidir. Değerler Eğitimi Merkezi, eğitimle ilgili her tür girişimin temelde bir insan telakkisine dayandığının idrakinde olarak, eğitim anlayışını, insanın varoluşuyla irtibatlı görmektedir. Değerler Eğitim Merkezi, değerlerin dünyanın neresinde olursa olsun insan yaşamındaki yerini önemseyen, bunu kıymetli gören, bunu geliştirmeyi gerekli gören bir eğitim anlayışını kabul etmekte ve önermektedir. Bu anlayışa hizmet etmek üzere "değerler ve eğitimi" alanında teorik ve pratik çalışmalar yapmayı, proje ve atölye tabanlı eğitim faaliyetleri düzenlemeyi, lisans ve lisansüstü düzeylerde bu alana yönelik çalışma yapanları akademik yönden desteklemeyi, bu konuda elde edilen bilgi ve verilerin toplandığı bir merkez olmayı, diğer ülkelerdeki araştırmacılarla bir kontak noktası oluşturmayı hedefleyen bir kurumdur. 
 
Faaliyetlerine Ensar Vakfı bünyesinde 2003 yılı başında başlayan Değerler Eğitimi Merkezi; değerler ve eğitimi konusunda araştırmalar, proje ve atölye çalışmaları, seminer ve sempozyum organizasyonları, süreli yayın, kitap ve sanal yayın faaliyetleri, kütüphane derlemesi gibi birçok alandaçalışmalarını yürüten Değerler Eğitimi Merkezi, ulusal ve uluslararası camiada konusunda uzmanlaşan bir kurum olarak adından söz ettirmektedir.
 
Detaylı Bilgi İçin:  www.dem.org.tr