TE`VÎLÂTÜ`L KUR`ÂN


TE’VÎLÂTÜ’L KUR’ÂN

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî

Yüce kitabımız Kur’ân’ın insanlığa nüzulünden hemen sonra, İslâm ile şereflenen insanlar, “acaba Rabbimiz indirdiği kelâm ile bizden ne murad ediyor?” düşüncesiyle yoğun bir zihin faaliyetine girişmiş; tarih bu faaliyetler neticesinde; fıkıh, kelam, tefsir, hadis gibi konularda birçok ekolün ortaya çıktığına tanık olmuştur. Akaid konularında ehl-i sünnetin iki büyük akımından birisi olan Mâtürîdîyye de bu ekollerden birisidir.

Öyle insanlar vardır ki öldükten sonra da yaşamaya devam ederler. Bu yaşamak onların düşünüp söyledikleri sözlerle veya ortaya koydukları eserlerle çağlar ötesinde bile sürüp gider. Onlar, karanlık insanlık semasının yıldızları gibi ışıyıp dururlar ve yolumuzu aydınlatmaya devam ederler. İnsanlığın ortak kültür mirası, sözünü ettiğimiz bu yıldız şahsiyetlerin, bu bilge insanların tüm nesillere armağanıdır.

Kelamcıların hocası (imâmu’l-mutekellimîn) diye bilinen Ebû Mansûr el-Mâtürîdî de onlardan birisidir. Bir asra yaklaşan bereketli ömrüyle Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, farklı disiplinlerde ortaya koyduğu görüşler ile, asırlar sonrasında bile ufuk çizen, pek çok meseleye ışık tutan bir ilim insanı olarak, İslâm düşünce tarihinde seçkin bir konuma sahiptir.

Kültürel faaliyetlerin, yerel yönetimlerin görev ve hizmet alanları içerisinde önemli bir yer tutması gerektiği bilinciyle çalışmalarını sürdüren belediyemiz, bu doğrultuda birçok kültür hizmetine öncülük etmiştir.

Bu yüzden, kendisi hocaların hocası olarak bilinen ve benim de hocam olan muhterem ilim adamı Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU, imam Mâtürîdî’nin çağlara ışık tutan “'Te’vîlâtü’l Kur’ân” adlı eserinin çevirisi konusunda bizden destek ve işbirliği talebinde bulunduğunda, tereddütsüz kabul ettim. Zira inanıyorum ki, İslâm’ın eşsiz medeniyet seviyesini yakalamak ve onu bir adım daha ileriye götürmek çok okumakla ve iyi modelleri örnek almakla mümkün olacaktır. Bu yüzden, yerel yönetim olarak bir elimiz kentin kaldırımları üzerinde olduysa, bir elimizle de her zaman ilmin ve kültürün elinden tutmayı şiar edindik.

Bu vesile ile bu muazzam çalışmada, başta muhterem hocam Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU olmak üzere emeği geçen herkese ve bu çalışmada proje ortağımız olan Ensar Vakfı yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tarihi değere sahip dini eser üzerindeki çalışmada bize de emek vermeği nasip eden Allah c.c.’e sonsuz şükürler olsun. Bu çalışmanın daha nice güzel eserlerin yolunu açması temennilerimle…

Hasan CAN

Ümraniye Belediye Başkanı