TÜGEM Gelişim İstanbul'15 Zirvesi


Türkiye Gelişim Merkezi (TÜGEM) Platformu tarafından İstanbul'da geniş kapsamlı bir zirve organize edildi. Zirve'nin açılış konuşmalarında TÜGEM Platformu Başkanı Raşit Yemişen öncelikle bu platformun Türkiye'nin en büyük Fikir Fabrikasını oluşturma yönünde kendisine bir yol tayin ettiğini ve çalışmalarını bu yönde sürdürdüğünü ifade etti.

 

Gelişim İstanbul'15 Zirvesi önemli isimleri ağırladı.

 

Gelişim İstanbul'15 Zirvesi'nin ilk oturumu. Kariyer Gelişimi ve İnovasyon'du. Bireylerin kariyer gelişimleri için kişisel gelişim, inovasyon, mülakat teknikleri ve sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük konuları gündeme geldi. Bu oturumda İnovasyon Uzmanı Salih Keskin, Kişisel Gelişim ve İletişim Uzmanı Fahri Sarrafoğlu, Ensar Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Serenli ve İTÜ GVO. Kültürel A.Ş. İK. Müdürü Mahmut Özgün konuşmacı olarak yer aldı.

 

Ensar Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Serenli, "Sivil Toplum Kuruluşları ve Gönüllü Gençlik" başlığı altında yaptığı konuşmasında; yeni Dünya'da ve Türkiye'de sivil toplumun önemli bir rol alacağını ve gençlerin bu rolde, Batılı akranlarından geri kalmadan bir an evvel yer almalarını ve gönüllü faaliyetlere katılarak, bilgi, beceri, yeterlilik ve niteliklerini bu sayede sahada yer alarak daha gerçekçi geliştirebileceklerini, ayrıca bunun kariyerleri için de artı bir fırsat olacağını vurguladı".

 

Zirve'nin ardından Gelişim Ödülleri'15 Takdim Törenine geçildi.

Haberin Galerisi