Sofiyan,4/4 Fotoğraf Sergisi


Osmanlı kültür ve medeniyet tarihinde çok önemli etkilere sahip olan Sûfîlik ve Tasavvuf; Osmanlı dünyasında en üstün düzeyde kurumsallaşmıştır. Birer Tasavvuf ekolü olarak tarikatların lokalleri olan Tekke-Zaviyeler tasavvuf kültürünün Osmanlıdan günümüze zedelenmeden gelmesinde en etkili kurum olma konumundadırlar. Sofiyan Fotoğraf sergisinde tasavvuf kültürü ile Sofi Sofiyanlık insan merkezli bir hakikat arayışı gözlemi ile sanatçı Mehmet Salih SIRMAÇEKİÇ tarafından çerçeve edilmiştir. Türbeler tarikat ve tasavvuf kültürü içerisinde birer daimi ateş olarak görülür. ‘Öyle bir ateş ol ki rüzgârda bile yanasın’ sözüyle tasavvuf ehlinin dünya düzeni içinde var olma savaşına giren insan’a dair durgun bir deniz gibi olmayı öğüt etmektedirler. Sofiyan’da med-cezir halinin bir yansıması olarak sofilik ve sofiyan geleneği üzerinden dervişlik görsel bir dille anlatılmıştır.

Mehmet Salih SIRMAÇEKİǒin objektifinden “Sofiyan, 4/4 Sergi” isimli fotoğraf sergisinde derviş enstantenelerinden oluşan bir çerçeve katılımcılara sunuluyor. Ayrıca bu çalışmada; gönül ehli insanların huzurunda olma hissi uyandırmak için “tevhîd-hâne” konsepti sanatçı tarafından oluşturulmuştur.

İstanbul Tasarım Merkezinde 9 Kasım Cumartesi ile 16 Kasım 2013 Cumartesi tarihleri arasında gerçekleştirilecek serginin açılış kokteyli saat: 18.00’da İstanbul Tasarım Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. 

_17265431102013_