SESRIC ve ENSAR Vakfı Arasında Protokol İmzalandı!


Ensar Vakfı Genel Merkezi’nde İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) adına SESRIC Başkanı BE Musa KULAKLIKAYA ile Ensar Vakfı adına Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Cenk DİLBEROĞLU arasında kapasite geliştirme programları, eğitim ve staj projeleri kapsamında iş birliğine yönelik bugün genel bir protokol imzalandı.

Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrenciler ile İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülke vatandaşlarının gençlere yönelik, girişimcilik ve liderlik becerilerini geliştirecek ve istihdam edilebilirliklerini artıracak eğitim ve staj programları kapsamında işbirliği yapılmıştır.

Bu kapsamda çalışmaları devam eden Ensar Vakfı ve SESRIC yürütücülüğünde yapılacak olan Uluslararası Staj Programı (OIC INTERN), İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin öğrencilerinin bilgi ve becerilerinin gelişmesine katkı sağlayarak öğrencilerin işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmayı, uzun vadede üye ülkelerdeki işgücü kalitesinin artırılmasına katkı sağlamayı ve ekonomik rekabeti teşvik etmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, sosyal ve kültürel etkileri de göz önüne alındığında, programın üye ülkeler arasında oluşan uluslararası iş kültürüne ciddi katkılar sağlanması ve daha sıkı işbirliği ve ortaklıklara zemin hazırlaması bakımından da son derece önemli getirilerinin olacağı düşünülmektedir.

Programın pilot aşaması Türkiye’de öğrenim gören uluslararası gençlerin stajlarına İstanbul ve Ankara merkezli olarak başlayıp daha sonra İslam İşbirliği Teşkilatına üye diğer ülkelerdeki gençleri de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacaktır. Program, İslam ülkeleri arasında sosyal, kültürel ve ekonomik bağları güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olacaktır.

Programın lansmanı 16 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da Sheraton Grand Ataşehir’de gerçekleştirilecektir.