Değerler Eğitimi Merkezi


Değerler Eğitimi Merkezi (DEM), değerlerin eğitimi konusuna akademik düzeyda katkı yapmak amacıyla kurulmuş bir araştırma merkezidir. Değerler Eğitimi Merkezi, eğitimle ilgili her tü girişimin temelde bir insan telakkisine dayandığının idrakinde olarak, eğitim anlayışını, insanın varoluşuyla irtibatlı görmektedir. Dayandığımız insan görüşü, insan yapısının ve yaşamının çok boyutluluğuna, maddi ve manevi unsurlarının birlikteliğine vurgu yapmaktadır. Bizce değerlerin insan yaşamı bakımından önemi de bu tanımda anlamını bulmaktadır. Farklı kültür ve inanç havzalarında bulunan tüm insanları kuşatıcı bu perspektif, içinde yaşadığımız çağın insan merkezli sorunlarına karşı en temel çözüm imkânlarını da kendisinde taşımaktadır. Bu bakımdan Değerler Eğitimi Merkezi, değerlerin dünyanın neresinde olursa olsun insan yaşamındaki yerini önemseyen, bunu kıymetli gören, bunu geliştirmeyi gerekli gören bir eğitim anlayışını kabul etmekte ve önermektedir. Bu anlayışa hizmet etmek üzere "değerler ve eğitimi" alanında teorik ve pratik çalışmalar yapmayı, proje ve atölye tabanlı eğitim faaliyetleri düzenlemeyi, lisans ve lisansüstü düzeylerde bu alana yönelik çalışma yapanları akademik yönden desteklemeyi, bu konuda elde edilen bilgi ve verilerin toplandığı bir merkez olmayı, diğer ülkelerdeki araştırmacılarla bir kontak noktası oluşturmayı hedefleyen bir kurumdur.   Faaliyetlerine Ensar Vakfı bünyesinde 2003 yılı başında başlayan Değerler Eğitimi Merkezi; değerler ve eğitimi konusunda araştırmalar, proje ve atölye çalışmaları, seminer ve sempozyum organizasyonları, süreli yayın, kitap ve sanal yayın faaliyetleri, kütüphane derlemesi gibi birçok alanda çalışmalarını yürüten Değerler Eğitimi Merkezi, ulusal ve uluslararası camiada konusunda uzmanlaşan bir kurum olarak adından söz ettirmektedir.   Değerler Eğitimi Merkezi'nin faaliyet gösterdiği etkinlik alanları:   Eğitim Araştırma Derleme - Yayın   Eğitim Etkinlikleri ile;   Değerler eğitimi alanında eğitim programları düzenleyerek yetişmiş insan gücünü geliştirmeyi,   Araştırma Etkinlikleri ile;   Değerler eğitimi konusunda araştırmaya ihtiyaç duyulan konuları belirleyerek bu konularda bilimsel çalışmalar yürütülmesini, bu konularda araştırma yapanları desteklemeyi, Din ve ahlâk öğretimi veren kurumlar için öğretim malzemeleri hazırlamayı, Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar tertip ederek bilimsel faaliyetlere destek olmayı   Derleme ve Yayın Etkinlikleri ile;   Değerler eğitimi konusunda araştırma ürünü nitelikli eserler ortaya koymayı,   Değerler ve Eğitimi konulu bir kütüphane kurarak araştırmacıların istifadesine sunmayı amaçlamaktadır.