İstanbul Tasarım Merkezi


Sultanahmet civarında tarihi Kadırga Özbekler Tekkesi binasında faaliyetine devam eden İstanbul Tasarım Merkezi tasarım konusundan farklı eğitim anlayışı ile yeni tasarımcılar yetiştirmek amacıyla 2008 yılında kurulmuştur.

Programlar; sertifika programları ve süreli eğitimler, atölye çalışmaları ve çalıştaylar, seminer programları, okuma grupları toplantıları ve teknik gezi programları olmak üzere çeşitli biçimlerde gerçekleştirilmektedir. Mimarlık-Şehircilik, Grafik Tasarım, Fotoğraf, Sinema, Televizyon, Klasik Türk görsel sanatları gibi çeşitli bölümlerde; tasarımın tarihten sanata, felsefeden sinemaya kadar birçok farklı alanla olan yakın temasını göz önünde bulun durarak oluşturulmuş zengin içeriklerle eğitim programlarına devam ederken, merkeze gelen tasarımcıların ve tasarıma ilgi duyanların faydalanması için seminer programları ve toplu gösterim programları da yapılmaktadır.
Ayrıca çoklu disipliner çalışma ortamları oluşturularak bir çok farklı alanda atölye ve çalıştaylar düzenlenmektedir. İstanbul Tasarım Merkezi, eğitime yönelik programlarından başka, tarihi ve mimari açıdan önem arzeden binasında bir çok farklı alanda sergiye de ev sahipliği yapmaktadır.
Tasarım ve sanatla ilgili yayınlar çıkarmak düşüncesiyle kurulmuş İstanbul Tasarım Yayınlarının ilk eseri olan Sanat Felsefesi kitabını takiben yeni yayınlar için çalışmalar devam etmektedir.
İstanbul Tasarım Merkezi; 1 çizim salonu, 1 seminer salonu, 1 çok amaçlı salon, 4 derslik, 2 bilgisayar atölyesini tarihi binasında olabildiğince işlevsel kullanmaktadır.