II. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu`na davetlisiniz


II. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu'na davetlisiniz

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı tarafından düzenlenen İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu’nun birincisi geçen yıl başarı ile tamamlandı. Sempozyum dizisinin ikincisi, 29-30 Ekim 2016 tarihleri arasında İlim Yayma Vakfı ve Ensar Vakfı’nın desteğiyle İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi düzenlenecektir.

İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, farklı disiplinlerden yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, İslam hukukuyla ilgili araştırma ve fikirlerini diğer araştırmacılarla doğrudan paylaşmasına ve tartışmasına imkân sağlamaktadır. Böylece, söz konusu araştırma ve fikirlerin daha nitelikli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, genç İslam hukuku araştırmacıları arasındaki etkileşim ve entegrasyonun artırılmasıyla alan içi bilgi-tecrübe aktarımı ve işbirliğine zemin hazırlanması da sempozyumun hedefleri arasındadır. Sempozyuma yüksek lisans veya doktora öğrencileri katılabilirler.

 

 

Bildiri Konuları

Sempozyumda üzerinde durulacak bazı konular şunlardır:

– İktisadî meseleler başta olmak üzere modern fıkhî problemler

– Çağdaş Fıkhî Kurumlar

– İslam Dünyası ve Batıda Fıkıh Çalışmaları

– Fıkha Çağdaş Yaklaşımlar

– Fıkıh Tarihi

– Osmanlı Hukuku

– Memluk Dönemi Fıkıh Çalışmaları

– Fıkhî Yazım Türleri

– Fıkıh Usûlü

– Fıkıh ve Diğer İslami İlimler

– Fıkıh ve Sosyal Bilimler

– Yaşam Bilimleri ve Ahlakî/Fıkhî Meseleler

 

Not: Sempozyum konuları yukarıdakilerle sınırlı değildir. İslam hukukuna dair,

zikredilen başlıkların dışında kalan tebliğler de değerlendirmeye alınacaktır.

 

Sempozyum Tarihi: 29-30 Ekim 2016

Sempozyum Yeri: İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi

 

Düzenleme Kurulu:

Prof. Dr. Murteza BEDİR

Doç. Dr. Necmettin KIZILKAYA

Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON

Dr. Ahmet TEMEL

Ar. Gör. Murat SARITAŞ

Arş. Gör. Muharrem MİDİLLİ

Arş. Gör. Yasir BEYATLI

Arş. Gör. Serdar ÖZALP

Arş. Gör. Şaban KÜTÜK

Arş. Gör. Muhammet Selman TÜFEKÇİOĞLU

Danışma ve Bilim Kurulu:

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR

Prof. Dr. Şükrü ÖZEN

Prof. Dr. Servet BAYINDIR

Doç. Dr. Abdüsselam ARI

Doç. Dr. Ahmet Hamdi FURAT

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

 

İletişim: Web: www.ilahiyat.istanbul.edu.tr E-mail: fikih.ogrencikongresi@gmail.com Tel: 0212 532 6064