İdeal bir neslin yetişmesinde aile ve toplumun rolünü Dr. Mestan Yayman anlatıyor