Okullarımızda Din Eğitimi ve Öğretiminin Bugünü ve Geleceği Konferansı

Ensar Vakfı Ankara Şubesi'nin her hafta düzenlediği Ensar Buluşmaları’nın bu haftaki konuğu Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz oldu.
ANKARA
HABER
6 YIL ÖNCE
Okullarımızda Din Eğitimi ve Öğretiminin Bugünü ve Geleceği Konferansı

Ensar Vakfı’nın her hafta düzenlediği Ensar Buluşmaları’nın bu haftaki konuğu Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz oldu. “Okullarımızda Din Eğitimi ve Öğretiminin Bugünü ve Geleceği” konulu konferans Ensar Vakfı Ankara Şubesi’nde gerçekleştirildi.

Program Mustafa Uludağ’ın takdimiyle başladı. Uludağ, “21 Kasım 1961 yılında vefat eden İmam Hatip Okullarının kurucusu ve ilk hocası mütefekkir merhum Mahmud Celaleddin ÖKTEN hocamız diyordu ki, ‘Asrın ihtiyaçlarını müdrik, doğuyu ve batıyı iyi bilen münevver, dindar görüneceğim diye mutaassıp olmayan, aydın desinler diye de dinden taviz vermeyen tavizsiz fakat müsamahakâr bir gençlik…’ Türkiye’de din eğitimi ve öğretimi her zaman güncelliğini koruyan önemli konuların başındadır. Mesele siyasete konu olmasından yeni ve farklı din eğitim ve öğretimi arayışlarına kadar geniş bir alana sahiptir . Ülke içindeki din eğitimi ile ilgili beklenti ve talepler doğrultusunda bu mesele tartışılagelen bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.” diyerek sözü konuğumuz Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz’a bıraktı.

Nazif Yılmaz, “Öncelikle teşekkür ediyorum vakfımızın Ankara Şubesine sizlerle bizleri buluşturduğu için. Burada doğrudan,kaynağından,birinci ağızdan din eğitimiyle ilgili bilgileri sizinle paylaşacağım. Az önce Mustafa Bey de ifade etti. Ensar Vakfının Genel Merkezi’nde rahmetli Ahmet Şişman Bey ile İmam-Hatip Okulları en sıkıntılı dönemindeyken orada imam hatiplerle ilgili çalışmalarda görev aldık. Ankara’ya resmi göreve geldiğimizde buradaki çalışmaların hiç uzağında değildik, sivilde geliştirdiğimiz birçok çalışmaları burada uygulama imkânı bulduk. Ben size ana hatlarıyla bizim din öğretimi alanıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığında neler var kısa bir paylaşımda bulunacağım. Gücüm yettiği kadar sorularınızı cevaplayacağım." dedi.

“Milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin çocuklarımıza benimsetilmesi için çalışıyoruz.”

Yılmaz, "Türkiye’de din eğitim öğretimini koordine eden 3 resmi kurum var. İmam-Hatip okulları 1951 yılında tekrar açıldığında özel okullarla ilgilenen birime bağlanmış bir ara,sonradan da ortaöğretimle ilgilenen birime bağlanmış. 1961 yılında din eğitimi müdürlüğü kuruluyor. 1983 yılında genel müdürlüğün ismi din öğretimi genel müdürlüğü olarak değiştiriliyor. Biz din eğitimi vermeyelim düşüncesiyle birlikte tartışmalar başladı ve ismi değişti. Şu an İmam-Hatip okullarının iş ve işlemlerini biz yürütüyoruz. Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin kitaplarının hazırlanması,öğretmenlerinin eğitimi, seçmeli derslerin kitapları, milli,manevi,ahlaki,insani ve kültürel değerlerin çocuklarımıza benimsetilmesi için öğretmenlerimizle birlikte farkındalığın oluşması ve müfredatımızda yer alması konusunda çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili ne kadar iş ve işlem varsa genel müdürlüğümüz yürütüyor. Din öğretimiyle ilgili ülkemizde iş yapan 3 kurum var. Diyanet İşleri Başkanlığı, ilahiyat fakülteleri ve Din İşleri Müdürlüğü çok güzel bir sisteme sahip. Benim kanaatime göre bir şeye daha ihtiyaç var; bu 3 kurum arasında daha güçlü bir istişarenin, paylaşımların olması için danışma kurulu veya istişare kurulu şeklinde bu kurumların kendi arasındaki işlerde işbirliğinin sağlanması için bir yapı da olabilir. Bu kurumlar arasında dayanışmayı,işbirliğini sağlamamız gerekiyor. Karşılıklı program okumaları var ve bu kurumlar arası bir öğrenci aktarımı var. Sistem açısından Türkiye’de buna da ihtiyaç var. " dedi.

“Ana hatlarıyla toplumda din öğretimi ve din hakkında bilgilendirme ve kültürlendirmeyi içeren kuşatıcı bir ders.”

Nazif Yılmaz, "Birincisi Din Kültürü ve Ahlâk bilgisi dersine bakacak olursak; 80 yılından sonra zorunlu ders haline gelmiş. 1924’ten sonra din dersleri var ancak 1926-1927 yılında orta mekteplerden, lise mekteplerinden hatta öğretmen okullarından bile çıkarılıyor. 1950lerden sonra tekrardan konuluyor ancak 1956 yılında liselerde seçmeli olarak konuluyor. Türkiye’de yaklaşık 30 yıl din eğitimi yok. Olursa camilerde veya 10 kadar hocaya izin veriliyor ve bununla karşılanmaya çalışılıyor. İmam-Hatip okulları 1951’de açılıyor, Adnan Menderes döneminde toplam 19 okul açıldı. Din dersleri 1974 yılında ahlak dersleri şeklinde okullara konuluyor, 1980 yılından sonra da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi şeklinde müfredata giriyor. Ana hatlarıyla toplumda din öğretimi ve din hakkında bilgilendirme ve kültürlendirmeyi içeren kuşatıcı bir ders. Mezhepler üstü diye ifade ettiğimiz, biraz daha nesnel yaklaşımı olan ve tabi ki ülkedeki çoğunluğu da dikkate alarak hazırlanan bir ders. Ortaokullarda 2 saat okutuluyor bu seneden sonra da liselerde 2 tane okutulmaya başlandı." dedi.

“Ülkemizin kendi içinde bulunduğu şartlarda vatandaşımıza doğru bilginin verilmesi için uğraşıyoruz.”

Yılmaz, "Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi çok önemli bir ders ama bizim öğretmenlerimiz bunu pek fark etmiyor. Alevi-Bektaşi geleneğinden gelenler de kendi geleneklerine ait sağlıklı bilgileri öğreniyor. Tunceli’de karşılaştığım bir dede de bunun için bana teşekkür etti. Eğer siz bu derste bu bilgiyi vermezseniz insanlar yanlış yerlerden bilgi edinebilir,yanlış kanaatlere varabilir. Aslında Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi olmazsa olmaz bir ders. Bizim yaptığımız çalışmalar bu dersin daha iyi işlenebilmesi açısından fayda sağlıyor. Fen liselerinde, sosyal bilimler lisesinde bu dersi veren öğretmenlerimizle kamplar yaptık, daha iyi öğretilmesi için. Ülkemizin kendi içinde bulunduğu şartlarda vatandaşımıza doğru bilginin verilmesi için uğraşıyoruz." dedi. 

“Seçimlik dersler havuzunu geliştirerek daha iyi bir noktaya varabiliriz.”

Yılmaz, "İkinci bir alanımız seçmeli derslerimiz. 2012 yılından itibaren seçilmeye başlandı. Veli makul seçimler yapıyor. Seçimlik dersler havuzunu geliştirerek daha iyi bir noktaya varabiliriz. Bu alandaki öğretmen ihtiyacımız çok fazla. 4-5 yıl içerisinde de bu açık zamanla kapanacak. Seçmeli derslerin öğretim programı bilişsel alana hitap eden kısmı fazla. Davranışsal yönde de çalışmalar yaparak bir öğretim gerçekleştireceğimize inanıyorum." dedi. 

“İnsanların dinlerini akademik bir düzeyde, sahih kaynaklardan öğrenebilecekleri enstitülere ihtiyaç var.”

Nazif Yılmaz, "İmam hatip okulları Türkiye’de en çok tartışılan okullar. Ben çok fazla üzerinde durmayacağım ama bunların yokluğunu düşünelim, geriye gidelim. 1998-1999 imam hatip okullarının sayısının en yüksek olduğu dönem. Ama bu sayı katsayı engeliyle de hızla düşmeye başlıyor. Öğrencilere geçiş izni verilmiyor ve üniversiteye gitmeleri de engelleniyor 2002 yılında. 2003-2008 yılları arasında Türkiye’de açılan imam hatip okulları sayısı 33. Çünkü hala katsayı problemi var, toplumda güven problemi var. 2009da kaldırılıyor kat sayısı. 2014 yılına gelindiğinde ise tekrardan ortaokullar açılıyor 4+4+4 sitemiyle. Sonrasında halkımızın talepleriyle artmaya başladı. Okulları imam hatiplere dönüştürdüler, ihtiyaç olmayan yerlere imam hatipler açıldı diye çok fazla söylem var. Geçtiğimiz dönemlerde mecburen okullar açıldı çünkü ihtiyaç vardı. Şu an ortaokul ve lise imam hatip okulları toplam 4643 tane. İmam hatip mezunu olup bu alanla ilgilenenlerin çok fazla sorduğu bir soru var, ne olacak bu kadar öğrenci? Tüm liseler arasında imam hatip liselerinin tercih edilme yüzdesi yüzde 12,35 , ortaokullar arasında yüzde 13,82. 28 Şubattan önce yüzde 9 idi. Biz talep olmayan yerde imam hatip açmıyoruz. Sahil bölgelerinde imam hatip açmayın, talep olmaz gibi söylemler çok fazla. Ancak Antalya çok fazla talep eden bir il, Mersin aynı şekilde, taleplerini karşılayamıyoruz. 66 yıl Türkiye’de imam hatip ortaokulunun olmadığını düşünün nasıl bir dini hava vardı? İnsanların dinlerini akademik bir düzeyde, sahih kaynaklardan öğrenebilecekleri enstitüler yoktu. " dedi. 

“Başarının gerçekte iyi insanlar,ahlâklı insanlarla sağlanabileceğini düşünüyoruz.”

"Bu okullardaki nitelik meselesi en çok konuşulan konulardan biri. Bu çok göreceli bir konu. Biz milli eğitimde yeni bir sisteme geçtik. Her il düzeyinde sınavlı ve sınavsız düzen olacak. Okulların bir hiyerarşisi söz konusu değil artık. Okulun başarısı gelen öğrencinin başarısıyla doğru orantılıdır. Başarıyı sadece akademik başarıyla ölçmek yanlış bir tutumdur. Başarının gerçekte iyi insanlar,ahlâklı insanlarla sağlanabileceğini düşünüyoruz. İmam-Hatip okullarının da güzel insanlar yetiştireceğini ve güzel insanların da güzel okullar açacağına inanıyoruz.” diyerek Ensar Vakfı Ankara Şubesi'nin konuğu Nazif Yılmaz sözlerini sonlandırdı.

Ardından Nazif Yılmaz katılımcılardan gelen soruları cevapladı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ardından Nazif Yılmaz'a teşekkür plaketi takdimiyle son buldu.

Haber Galerisi
Facebook
Hesaplarımız
Twitter
Hesaplarımız
Youtube
Hesaplarımız
Instagram
Hesaplarımız
Linkedin
Hesaplarımız
Web
Sitelerimiz
EĞİTİMLER
DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ
Değerler Eğitimi Merkezi aşağıdaki kategorilerde eğitimler vermektedir.
İSTANBUL TASARIM MERKEZİ
İstanbul Tasarım Merkezi aşağıdaki kategorilerde eğitimler vermektedir.
YAYINLAR
eser
baskı

Ensar Yayın Grubu; Ensar Neşriyat, Gülhane Yayınları, Vefa Yayınları, Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) Yayınları, İSAV Yayınları ve İstanbul Tasarım Yayınları gibi 7 farklı tematik yayını bünyesinde tutmaktadır.

Son çıkan eserler aşağıda listelenmektedir. Daha fazlası için ensarnesriyat.com.tr web adresini ziyaret ediniz.

YENİ ÇIKAN YAYINLAR

Daha fazlası için
ensarnesriyat.com.tr
YURT HİZMETLERİ
yurt
öğrenci

Ensar Vakfı Yurtları, yurtlarında misafir ettiği öğrencileri ailelerinin birer emaneti olarak görmektedir.

Gençlerimizi kişisel ve mesleki gelişim odaklı, ülkesini ve dünyayı tanıyan kişiliği ile örnek teşkil edecek bir insan olarak yetiştirmeyi amaçlayan Vakfımız 30 Kız ve 19 Erkek Yurdu ile toplamda 49 yurtta 5091 Öğrenci kapasitesiyle hizmet vermektedir. 2019-2020 Eğitim yılında Ensar Vakfı Yurtlarının doluluk oranı %93,5 olmuştur.

Yurt ve şehir oryantasyon programı ile başlayan öğrenci faaliyetleri öğrencilere yönelik

•   Yaygın Eğitimler,
•   Seminerler,
•   Konferanslar,
•   Kariyer Gelişim Programları
•   Atölyeler ile desteklenmektedir.

Sivil toplum kuruluşları arasında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çalışmasıyla öncü olan Ensar Vakfı, öğrencilerine bireysel terapi hizmetinin yanı sıra; yurtlarda PDR, Psikoloji bölümlerinde okuyan ve bu alanlara ilgi duyan öğrencilere yönelik Psikoloji Atölye Çalışmaları, Film analizleri ve mesleğe hazırlık eğitimleri düzenlenmektedir.

Kültür Sanat Günleri

Ensar Vakfı Yurtlarında barınan gençlerin kültür ve sanat faaliyetlerine katılımını arttırmak, amacıyla 2017 yılından itibaren Münazara, Öğrenci Paneli, Müzikal Şiir Dinletisi ve Anlat İstanbul’u başlıklarında gerçekleştirilmektedir.

B12 Dergisi

Ensar Vakfı Yurtlarında yazmaya, çizmeye, okumaya, hayal kurmaya, şiir yazmaya yeteneği olan ve geliştirmek isteyen öğrencilerin çalışmalarını yayınladığı, tamamen öğrenci emeği bir dergi çalışmasıdır.

BURS

1. LİSANS BURSLARI

“Ensar Vakfı Lisans Bursları” İstanbul’da öğrenimine devam eden öğrencileri desteklemek amacıyla verilen burslardır. Bu burslar Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) tarafından projelendirilerek öğrencilerin başvurusuna açılmaktadır. Vakfımız burs başvurularını Eylül-Ekim ayları içerisinde yalnızca online başvuru formu üzerinden almaktadır. Başvuru dönemi dışında ve şahsen, mail, mesaj, faks, telefon yoluyla burs başvurusu alınmamaktadır.

• Öğrencinin burs programına başvuru yapabilmesi için belirtilen ön başvuru şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

• Müracaat eden adayların başvuru bilgileri üzerinden sistem puanlaması oluşturulmakta, aile gelir durumu, bölüm, sınıf, başarı sıralaması ve not ortalaması gibi değişkenler dikkate alınarak bursiyer kontenjanının en az iki katı kadar aday mülakata davet edilmektedir.

• Mülakat değerlendirmesi olumlu sonuçlanan öğrencilerden bursiyerlik evrakları teslim alınarak başvuru esnasında verilen bilgilerin kontrolü yapılmaktadır.

• Lisans bursları Ekim-Haziran aylarını kapsayan 9 aylık süre boyunca verilir. Nakit bursun en fazla %10’una kadarlık miktar öğrenciye kitap bursu olarak tanımlanır.

• Burs miktarı her yıl Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

2. ARAŞTIRMA BURSLARI (LİSANSÜSTÜ)

Lisansüstü bursları, DEM’in akademik çalışma alanları ve araştırma konuları çerçevesinde verilmektedir. DEM’in belirlediği araştırma konuları üzerinden 12, 18, 24 aylık periyotlarla araştırma projeleri olarak ilan edilmektedir. Araştırma Projelerinde proje danışmanı ve yürütücüsü olarak akademisyenler yer almaktadır. Ayrıca bu projelerde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine araştırmacı ve asistan olarak görev verilmektedir. Proje kapsamında ve süresince görev alan öğrencilere lisansüstü bursu verilmektedir. Araştırma Projelerinin duyuru ve başvurularını www.dem.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.

3. İHL BURSU

Ensar Vakfı tarafından Türkiye’deki İmam Hatip Liseleri’nde örgün olarak öğrenimlerine devam eden öğrenciler için sağlanan burs imkanıdır.

• Bu burs programı Türkiye’de İmam Hatip Liselerinin Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında okuyan öğrencileri kapsamaktadır.

• İHL Bursuna başvurunun birincil şartı maddi olarak bursa ihtiyacı olmaktır.

• İHL Bursları Ensar Vakfı Şubelerinin koordinasyonunda Türkiye genelinde 7000 öğrenciye verilmektedir.

PROJE
toplam
proje

2012 yılından bugüne tüm eğitim kademelerine yönelik olarak Genel Merkez ve Şubeler adına proje üretme, yazma, yürütme, denetleme, raporlama, araştırma ve geliştirme süreçlerini yönetmektedir.

Gençlik Spor Bakanlığı, Ulusal Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi proje hibe desteği sağlayan kurum ve kuruluşların desteği ile ulusal ve uluslararası alanda bir çok projeyi hayata geçirmiştir.

2012 – 2020 yılları arasında Gönüllülük, Kişisel Gelişim, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor, Kitap Kahve, Kültür Sanat, Yenilikçi Fikirler ve Çevre alanlarında Genel Merkez yürütücülüğünde 20 proje, 54 ilde yer alan 72 şubesinde ise 127 adet proje ile toplamda 147 proje gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca "EuroDesk Temas Noktası" ve "Kariyer ve Staj Ofisi" Proje Koordinasyon Merkezi bünyesinde yer almaktadır.

EuroDesk Temas Noktası

Ensar Vakfı tarafından, 2018 yılında Erasmus+ Eurodesk Türkiye Ağı Eurodesk Türkiye Temas Noktası Teklif Çağrısı kapsamında sunulan başvuru T.C. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiştir. 2019 yılı itibari ile Ensar Vakfı “EurodeskTürkiye Temas Noktası” olarak gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermek amacı Ulusal Ajans tarafından yetkilendirilmiş ve faaliyetlerine devam etmektedir. detaylı bilgi ve iletişim

Kariyer ve Staj Ofisi

Kariyer ve Staj Ofisi, OIC Intern Staj Programı ile gençlere dair edindiğimiz tecrübeler ve öngörülen ihtiyaçlar çerçevesinde eğitim, kariyer danışmalığı ve stajdan oluşan 3 ana kategoride üniversiteli ve yeni mezun gençlere hizmet veren bir kariyer ofisidir. Bunun yanı sıra gençlerin kariyer gelişimlerine katkıda bulunabilecek çeşitli program ve etkinlikler de Kariyer ve Staj Ofisi’nin hedefleri arasındadır.Kariyer ve Staj Ofisi’nin faaliyet alanları aşağıdaki gibidir;

SOSYAL SORUMLULUK
CAMİİ İMARLARI
CAMİİ İMARLARI

İbadete açılan Hz. Aişe Camii ve inşaatı devam eden Ateştuğla Camii inşaatı sosyal sorumluluk projelerimiz arasındadır.

YALOVA SABRİ EKŞİNOZLUGİL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
YALOVA SABRİ EKŞİNOZLUGİL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Sosyal Sorumluluk çalışmalarına inşaat projeleriyle de devam eden vakfımız, İmam Hatip Neslinin ihyası için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, 20 bin metrekare üzerine kurulu 3 bloktan oluşan Yalova Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi İnşaatı devam etmektedir.

AŞEVİ HİZMETİ
AŞEVİ HİZMETİ

Bağcılar Zeliha Hatun Aşevi’nde ihtiyaç sahiplerine her gün 3000 kişilik yemek ikramı yapılmaktadır.

HER YURDUN BİR YETİMİ VAR
HER YURDUN BİR YETİMİ VAR

Ensar Vakfı Yurtlarında kalan öğrenciler tarafından yapılan proje ile öğrencilerimiz yetim çocuklara kol kanat germeye çaba gösteriyor.

GÜLÜMSETEN EMEK
GÜLÜMSETEN EMEK

Gülümseten Emek Projesi, Suriye savaşında çocukluğundan uzaklaştırılan, küçük yaşlarına koskocaman acılar sığdıran Suriyeli çocukları bir nebze gülümsetebilmek niyetiyle Genç Ensar ve Hanımlar Komisyonu tarafından el emeği ile hazırlanan 8000 bez bebek ve çeşitli hediyeler Suriye’nin Azez Bölgesinde bulunan mülteci kampında yaşayan çocuklara ulaştırılmıştır.

DEMET SEZEN PROJESİ
DEMET SEZEN PROJESİ

Öğrencilerimiz oluşturulan kumbaraya ayda 5 lira bağışlayarak Ramazan ayında İdlib’deki yetimlere iftar vermişlerdir.

FİDAN DİKİMİ
FİDAN DİKİMİ

Ensar Vakfı’nın farklı çalışmalarında görev alan gönüllülerimiz adına Kudüs Abdülhamithan Fidanlığında 1.500 fidan dikilmiştir.

SU KUYUSU PROJESİ
SU KUYUSU PROJESİ

Kız ve erkek yurtları öğrencilerimiz ve yurt yöneticilerimiz Afrika’da 3 ayrı su kuyusu açtırmıştır.

ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN
ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN

Yurt öğrencilerimiz Gazze’deki çocuklara mont ve bot hediye etmişlerdir.

YEMEK HİZMETLERİ
günlük
öğrenciye
üç çeşit
ücretsiz yemek

Genel Merkez yemekhanemizde deneyimli ve tecrübeli aşçılarımız tarafından 600 öğrenciye günlük üç çeşit ücretsiz yemek hizmeti vermekteyiz.

Özellikle Genel Merkezimize yakın üniversitelerde okuyan öğrencileri öğle yemeği için ağırlamaktayız. Ramazan aylarında ise Ramazan Ayı’nın mutluluğunu, huzurunu, bereketini iftar yemeklerinde öğrencilerimizi ağırlayarak paylaşmakta ve yaşamaktayız.

2006-2020 yılları arasında 110 İmam Hatip Okulunda orta öğretimde okuyan 25.000 öğrenciye üç çeşit yemek üretimi ve sunumu hizmeti verilmiştir.

Yemek Hizmetleri