Ensar Buluşmaları’nın bu haftaki konuğu Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ oldu

Ensar Buluşmaları’nın bu haftaki konuğu Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ oldu
GENEL MERKEZ
HABER
6 YIL ÖNCE
Ensar Buluşmaları’nın bu haftaki konuğu Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ oldu

Ensar Vakfı’nın her hafta düzenlediği Ensar Buluşmaları’nın bu haftaki konuğu Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ oldu. “Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Referandumdan 2023’e Türkiye’nin Değişim Siyaseti” konulu konferans bugün Vakıflar Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

“Hayatta kalmak ve ilerlemenin olmazsa olmazı, değişimi kabul etmek ve bunu, en hızlı şekilde yönetebilmektedir.”

Program Ensar Vakfı Ankara Şube Başkanı Ercan Poyraz’ın takdimiyle başladı. Poyraz: “Atalardan kalma gelenekleri körü körüne izlemek, ölenlerin yaşatıldığı anlamına gelmez, aksine yaşayanların ölü olduğu anlamına gelir, der İbn-i Haldun. Hayatta kalmak ve ilerlemenin olmazsa olmazı, değişimi kabul etmek ve bunu, en hızlı şekilde yönetebilmektedir. Değişime karşı duran ya da ayak uyduramayanları, tarih, dünya sahnesinden silerek cezalandırmıştır.”

Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş konuşmalarına “Değerli misafirler, Ensar Vakfı’nın kıymetli yöneticileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün de referandumdan sonra 2023 hedeflerine yönelik olarak neler yapılacak bununla ilgili fikir turu yapmak istiyorum. Öncelikle Türkiye, 16 Nisan’da bir anayasa oylaması yaptı, milletimizin kabul ettiği anayasa değişikliği kapsamında yapılması gereken birtakım hukuki adımlar, yasal süreçler var.”

“Türkiye'de siyasetin son 150-200 yıldır iki farklı siyasi çizginin mücadelesi şeklinde geliştiğini söyleyebiliriz.”

“Türkiye'de siyasetin son 150-200 yıldır iki farklı siyasi çizginin mücadelesi şeklinde geliştiğini söyleyebiliriz, Türkiye'nin siyasi tarihi boyunca yaptığı tartışmalara bakıldığında çok fazla bir şey de değişmemiş diyebiliriz. Türkiye siyasetinde aktörler, güncel konular, siyasi partiler ya da siyasi ekipler değişti ama siyasetinin ana omurgasını oluşturan, birbiriyle mücadele içerisinde olan iki farklı çizgi çok fazla değişmiyor, gelişerek ilerliyor.”

“Türkiye’deki siyaset tarzı sadece bir siyasi parti değil aynı zamanda bir düşünce, yaşam tarzıdır.”

“Bu siyaset tarzı, sadece bir siyaset tarzı ya da sadece bir siyasi parti değildir. Aynı zamanda bir mefkûre, bir düşünce, bir yaşam tarzıdır, dünyayı okuma biçimidir. Bu dünyayı okuma biçimlerine hakim olan dört temel özellik de ortak özellikleridir. Birincisi, seçkinci, tepeden inmeci bir tarzları vardır. Halka güvenmezler, halkın gelişimin, değişimin öncüsü olacağı fikrine değil, birtakım elitlerin ancak halkı değiştireceği fikrine inanırlar. Üçüncüsü milletin değerleri ve inançlarıyla kavgalıdırlar. Esas itibarıyla bu çizginin ana ekseni, zoraki, zorlama bir modernleşmedir. Modernleşmeyi de başkalarının anladığı şekilde değil, maalesef modernleşmeyi de birebir batı taklitçiliği şeklinde anlamış bir çizgidir, tezdir. Bütün bunların sonucu olarak da vesayetçidir, statükocudur. Oluşan statükoyu korumak için mücadele eder. Bunun karşısında o dönemlerde başlayan siyaset çizgisi, 'milli siyaset çizgisi'nin de dört temel özelliği vardır. Milletin içinden gelen, seçkin olmayan siyasi aktörler vasıtasıyla bu çizgi, tezlerini ifade etmektedir. Halkın tercihlerine ve taleplerine güvenir, medeniyet değerlerimize güvenir ve savunur, çok doğal olarak mevcut vesayetçi, statükocu yapıyla mücadele ettiği için de Türkiye'de esas itibarıyla değişimi ve dönüşümü bu milli siyaset çizgisi 150-200 senedir temsil eder. Bugün geldiğimiz noktada da bu iki temel siyaset tezinin, tarzının nitelikleri de büyük oranda aynıdır, değişmemiştir."

“En son 15 Temmuz'daki hain darbe teşebbüsü, önlenmiş olmasına rağmen, Türkiye'nin uzun yıllarını alan, heba eden hain bir teşebbüs olarak kalmıştır.”

“Tepeden inmeci anlayış, zoraki bir modernleşmeyi ve batılılaşmayı milletin önüne koymuştur, baskıcı, totaliter bir devlet uygulaması Türkiye'de uzun yıllar söz konusu oldu. Türkiye'deki baskıcı yapı çok partili hayata geçtikten sonra dahi büyük oranda kendisini korumuştur. Türkiye'de siyasi parti kapatmalar, siyasi yasaklar gibi kendisini hissettirmiştir. Ayrıca bu siyasi totaliter yapı, siyasi suikastlar ve faili meçhul cinayetler, şüpheli birtakım ölümler, toplumsal şiddet olayları ve siyasi idamlara sahne olmuştur. Merhum Adnan Menderes’in ölümünü buna örnek verebiliriz. Tepeden inmeci yapının dayattığı bir başka husus ise, 'Millet eğer çizgisinden çıkarsa, milletin haddinin bildirilmesi, milletin hizaya sokulması operasyonlarıdır.' Türkiye'nin darbeler ve darbe teşebbüsleriyle geçmiş siyasi tarihi de maalesef hepimizin hafızalarındadır. En son 15 Temmuz'daki hain darbe teşebbüsü, önlenmiş olmasına rağmen, Türkiye'nin uzun yıllarını alan, heba eden hain bir teşebbüs olarak kalmıştır."

“Türkiye'nin bu anlamda hem çevresine hem gönül coğrafyasına karşı öncü bir Türkiye olma mecburiyeti var.”

“Türkiye’nin değişim ve reform süreci bir günlük alınan bir karar veya tek bir liderin planladığı bir süreç değildir. Türkiye’nin bundan sonra önünde üç temel mesele var. Bunlardan birisi yeni Türkiye’dir. Siyasetiyle, iktisadıyla, dış politikasıyla, toplumsal yapısıyla, devlet-millet ilişkileriyle yeniden güçlenmiş ve milletin söz sahibi olduğu yeni Türkiye... Siyasi mekanizmasıyla, hukuki sistemiyle, anayasasıyla.. Türkiye'nin ayrıca güçlü ve büyük bir Türkiye olma mecburiyeti var. Türkiye'nin bu anlamda hem çevresine hem gönül coğrafyasına karşı öncü bir Türkiye olma mecburiyeti var.”

“2002-2016'nın, Türkiye'nin değişim bakımından en sancılı ama en çok mesafe alınan dönemlerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz.”

“2002-2016'nın, Türkiye'nin değişim bakımından en sancılı ama en çok mesafe alınan dönemlerinden birisi olduğunu söylemekte fayda var. Bu dönemdeki önemli gelişmelerin, bürokratik oligarşinin zayıflaması ve bu anlamda siyasi iradenin bürokrasiye karşı güçlü hale gelmesi, katılımcı demokrasiyi güçlendirecek adımların atılması, milletin iradesinin daha güçlü bir şekilde ortaya konulması olduğunu söyleyebiliriz.”

“Ümit ediyoruz ki 15 Temmuz'un hesabı, bu darbe teşebbüsüne katılanların burunlarından fitil fitil getirilerek sorulacaktır.”

"Hem 12 Eylül'ün hem 28 Şubat'ın parlamentoda sorgulanmış olması bile başlı başına önemli bir gelişmedir. Şimdi önümüzde 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yargılanması var. Farklı farklı dosyalar halinde bu teşebbüsle ilgili mücadele başlatıldı. Ümit ediyoruz ki 15 Temmuz'un hesabı, bu darbe teşebbüsüne katılanların burunlarından fitil fitil getirilerek sorulur ve 15 Temmuz darbe teşebbüsü, sadece bir yargılama süreci olarak değil, Türkiye'nin demokratikleşme sürecine katkıda bulunan bir yargılama dönemine sahne olacaktır."

“En kısa zamanda teröre diz çöktürecek ve vatandaşlarımızın terör örgütünün gölgesinden çıkmasını sağlayacağız.”

“Önümüzdeki süreçte antidemokratik bütün yasaların kaldırılması, değiştirilmesi gerekiyor. Siyasi Partiler Yasası, Seçim Yasası ve Meclis İç Tüzüğü bunlardan sadece bir kaçıdır. Bu alanlarda Türkiye'nin demokratik bir siyaseti kurumsallaştıracak yasal düzenlemeleri en kısa sürede yapmasını arzu ediyoruz. Bir başka önemli alan da Türkiye'nin uzun yıllar gündemini meşgul eden nereden bakarsanız bakın, Türkiye'nin 1,5 trilyon dolar bir maddi kayba uğramasına neden olan terörün bitirilmesi, tamamen tasfiye edilmesi. Maalesef 36-37 yıldır Türkiye, terörle boğuşuyor, harp ediyor. Terör örgütlerinin arkasındaki birtakım uluslararası güçler de teröre her türlü desteği veriyor. Olan bu milletin çocuklarına oluyor. Binlerce, on binlerce insan terör dolayısıyla ölüyor, askerlerimiz, polislerimiz, korucularımız şehit oluyor. İnşallah en kısa zamanda teröre diz çöktürüp sona erdirmek ve bu memlekette yaşayan bütün vatandaşlarımızın, terör örgütlerinin gölgesinden çıkarılmasını sağlamak, siyasetin demokratikleşmesinin en önemli gereklerinden birisidir."

“Terörün olduğu yerde demokrasi olmaz, terörün baskısı altındaki siyasetten de demokratik bir tavır çıkmaz.”

“Terörün olduğu yerde demokrasi olmaz, terörün baskısı altındaki siyasetten de demokratik bir tavır çıkmaz. Yıllardır PKK'nın gölgesinde siyaset yapanların nasıl bir alana hapsolduğunu gördük. Dolayısıyla terörün bitirilmesi, terör örgütlerinin gölgesinde hiçbir siyasetin ve siyasetçinin kalmaması Türkiye'nin demokratikleşmesi için çok önemli. Bunun içinde eğer projeler varsa, bütün siyasi aktörler bunları kamuoyunun gündemine getirilmelidir. Asla ve asla terörden medet umarak, terör örgütünün güçleriyle seçim kazanarak, terör örgütlerinin oluşturduğu korku ortamında, diğer siyasi partileri tasfiye ederek siyaset yapmak olmaz. Türkiye, böyle bir siyaset dönemine asla geri dönemez. Buradan insan hakları, hak, hukuk çıkmaz."

Sn. KURTULMUŞ, Ensar Vakfı’na teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırdı. Program,Kuran-ı Kerim tilavetiyle son buldu.

Haber Gelerisi
Facebook
Hesaplarımız
Twitter
Hesaplarımız
Youtube
Hesaplarımız
Instagram
Hesaplarımız
Linkedin
Hesaplarımız
Web
Sitelerimiz
EĞİTİMLER
DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ
Değerler Eğitimi Merkezi aşağıdaki kategorilerde eğitimler vermektedir.
İSTANBUL TASARIM MERKEZİ
İstanbul Tasarım Merkezi aşağıdaki kategorilerde eğitimler vermektedir.
YAYINLAR
eser
baskı

Ensar Yayın Grubu; Ensar Neşriyat, Gülhane Yayınları, Vefa Yayınları, Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) Yayınları, İSAV Yayınları ve İstanbul Tasarım Yayınları gibi 7 farklı tematik yayını bünyesinde tutmaktadır.

Son çıkan eserler aşağıda listelenmektedir. Daha fazlası için ensarnesriyat.com.tr web adresini ziyaret ediniz.

YENİ ÇIKAN YAYINLAR

Daha fazlası için
ensarnesriyat.com.tr
YURT HİZMETLERİ
yurt
öğrenci

Ensar Vakfı Yurtları, yurtlarında misafir ettiği öğrencileri ailelerinin birer emaneti olarak görmektedir.

Gençlerimizi kişisel ve mesleki gelişim odaklı, ülkesini ve dünyayı tanıyan kişiliği ile örnek teşkil edecek bir insan olarak yetiştirmeyi amaçlayan Vakfımız 30 Kız ve 19 Erkek Yurdu ile toplamda 49 yurtta 5151 Öğrenci kapasitesiyle hizmet vermektedir. 2019-2020 Eğitim yılında Ensar Vakfı Yurtlarının doluluk oranı %93,5 olmuştur.

Yurt ve şehir oryantasyon programı ile başlayan öğrenci faaliyetleri öğrencilere yönelik

•   Yaygın Eğitimler,
•   Seminerler,
•   Konferanslar,
•   Kariyer Gelişim Programları
•   Atölyeler ile desteklenmektedir.

Sivil toplum kuruluşları arasında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çalışmasıyla öncü olan Ensar Vakfı, öğrencilerine bireysel terapi hizmetinin yanı sıra; yurtlarda PDR, Psikoloji bölümlerinde okuyan ve bu alanlara ilgi duyan öğrencilere yönelik Psikoloji Atölye Çalışmaları, Film analizleri ve mesleğe hazırlık eğitimleri düzenlenmektedir.

Kültür Sanat Günleri

Ensar Vakfı Yurtlarında barınan gençlerin kültür ve sanat faaliyetlerine katılımını arttırmak, amacıyla 2017 yılından itibaren Münazara, Öğrenci Paneli, Müzikal Şiir Dinletisi ve Anlat İstanbul’u başlıklarında gerçekleştirilmektedir.

B12 Dergisi

Ensar Vakfı Yurtlarında yazmaya, çizmeye, okumaya, hayal kurmaya, şiir yazmaya yeteneği olan ve geliştirmek isteyen öğrencilerin çalışmalarını yayınladığı, tamamen öğrenci emeği bir dergi çalışmasıdır.

BURS

1. LİSANS BURSLARI

“Ensar Vakfı Lisans Bursları” İstanbul’da öğrenimine devam eden öğrencileri desteklemek amacıyla verilen burslardır. Bu burslar Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) tarafından projelendirilerek öğrencilerin başvurusuna açılmaktadır. Vakfımız burs başvurularını Eylül-Ekim ayları içerisinde yalnızca online başvuru formu üzerinden almaktadır. Başvuru dönemi dışında ve şahsen, mail, mesaj, faks, telefon yoluyla burs başvurusu alınmamaktadır.

• Öğrencinin burs programına başvuru yapabilmesi için belirtilen ön başvuru şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

• Müracaat eden adayların başvuru bilgileri üzerinden sistem puanlaması oluşturulmakta, aile gelir durumu, bölüm, sınıf, başarı sıralaması ve not ortalaması gibi değişkenler dikkate alınarak bursiyer kontenjanının en az iki katı kadar aday mülakata davet edilmektedir.

• Mülakat değerlendirmesi olumlu sonuçlanan öğrencilerden bursiyerlik evrakları teslim alınarak başvuru esnasında verilen bilgilerin kontrolü yapılmaktadır.

• Lisans bursları Ekim-Haziran aylarını kapsayan 9 aylık süre boyunca verilir. Nakit bursun en fazla %10’una kadarlık miktar öğrenciye kitap bursu olarak tanımlanır.

• Burs miktarı her yıl Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

2. ARAŞTIRMA BURSLARI (LİSANSÜSTÜ)

Lisansüstü bursları, DEM’in akademik çalışma alanları ve araştırma konuları çerçevesinde verilmektedir. DEM’in belirlediği araştırma konuları üzerinden 12, 18, 24 aylık periyotlarla araştırma projeleri olarak ilan edilmektedir. Araştırma Projelerinde proje danışmanı ve yürütücüsü olarak akademisyenler yer almaktadır. Ayrıca bu projelerde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine araştırmacı ve asistan olarak görev verilmektedir. Proje kapsamında ve süresince görev alan öğrencilere lisansüstü bursu verilmektedir. Araştırma Projelerinin duyuru ve başvurularını www.dem.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.

3. İHL BURSU

Ensar Vakfı tarafından Türkiye’deki İmam Hatip Liseleri’nde örgün olarak öğrenimlerine devam eden öğrenciler için sağlanan burs imkanıdır.

• Bu burs programı Türkiye’de İmam Hatip Liselerinin Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında okuyan öğrencileri kapsamaktadır.

• İHL Bursuna başvurunun birincil şartı maddi olarak bursa ihtiyacı olmaktır.

• İHL Bursları Ensar Vakfı Şubelerinin koordinasyonunda Türkiye genelinde 7000 öğrenciye verilmektedir.

PROJE
toplam
proje

2012 yılından bugüne tüm eğitim kademelerine yönelik olarak Genel Merkez ve Şubeler adına proje üretme, yazma, yürütme, denetleme, raporlama, araştırma ve geliştirme süreçlerini yönetmektedir.

Gençlik Spor Bakanlığı, Ulusal Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi proje hibe desteği sağlayan kurum ve kuruluşların desteği ile ulusal ve uluslararası alanda bir çok projeyi hayata geçirmiştir.

2012 – 2020 yılları arasında Gönüllülük, Kişisel Gelişim, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor, Kitap Kahve, Kültür Sanat, Yenilikçi Fikirler ve Çevre alanlarında Genel Merkez yürütücülüğünde 20 proje, 54 ilde yer alan 72 şubesinde ise 127 adet proje ile toplamda 147 proje gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca "EuroDesk Temas Noktası" ve "Kariyer ve Staj Ofisi" Proje Koordinasyon Merkezi bünyesinde yer almaktadır.

EuroDesk Temas Noktası

Ensar Vakfı tarafından, 2018 yılında Erasmus+ Eurodesk Türkiye Ağı Eurodesk Türkiye Temas Noktası Teklif Çağrısı kapsamında sunulan başvuru T.C. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiştir. 2019 yılı itibari ile Ensar Vakfı “EurodeskTürkiye Temas Noktası” olarak gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermek amacı Ulusal Ajans tarafından yetkilendirilmiş ve faaliyetlerine devam etmektedir. detaylı bilgi ve iletişim

Kariyer ve Staj Ofisi

Kariyer ve Staj Ofisi, OIC Intern Staj Programı ile gençlere dair edindiğimiz tecrübeler ve öngörülen ihtiyaçlar çerçevesinde eğitim, kariyer danışmalığı ve stajdan oluşan 3 ana kategoride üniversiteli ve yeni mezun gençlere hizmet veren bir kariyer ofisidir. Bunun yanı sıra gençlerin kariyer gelişimlerine katkıda bulunabilecek çeşitli program ve etkinlikler de Kariyer ve Staj Ofisi’nin hedefleri arasındadır.Kariyer ve Staj Ofisi’nin faaliyet alanları aşağıdaki gibidir;

SOSYAL SORUMLULUK
CAMİİ İMARLARI
CAMİİ İMARLARI

İbadete açılan Hz. Aişe Camii ve inşaatı devam eden Ateştuğla Camii inşaatı sosyal sorumluluk projelerimiz arasındadır.

YALOVA SABRİ EKŞİNOZLUGİL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
YALOVA SABRİ EKŞİNOZLUGİL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Sosyal Sorumluluk çalışmalarına inşaat projeleriyle de devam eden vakfımız, İmam Hatip Neslinin ihyası için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, 20 bin metrekare üzerine kurulu 3 bloktan oluşan Yalova Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi İnşaatı devam etmektedir.

AŞEVİ HİZMETİ
AŞEVİ HİZMETİ

Bağcılar Zeliha Hatun Aşevi’nde ihtiyaç sahiplerine her gün 3000 kişilik yemek ikramı yapılmaktadır.

HER YURDUN BİR YETİMİ VAR
HER YURDUN BİR YETİMİ VAR

Ensar Vakfı Yurtlarında kalan öğrenciler tarafından yapılan proje ile öğrencilerimiz yetim çocuklara kol kanat germeye çaba gösteriyor.

GÜLÜMSETEN EMEK
GÜLÜMSETEN EMEK

Gülümseten Emek Projesi, Suriye savaşında çocukluğundan uzaklaştırılan, küçük yaşlarına koskocaman acılar sığdıran Suriyeli çocukları bir nebze gülümsetebilmek niyetiyle Genç Ensar ve Hanımlar Komisyonu tarafından el emeği ile hazırlanan 8000 bez bebek ve çeşitli hediyeler Suriye’nin Azez Bölgesinde bulunan mülteci kampında yaşayan çocuklara ulaştırılmıştır.

DEMET SEZEN PROJESİ
DEMET SEZEN PROJESİ

Öğrencilerimiz oluşturulan kumbaraya ayda 5 lira bağışlayarak Ramazan ayında İdlib’deki yetimlere iftar vermişlerdir.

FİDAN DİKİMİ
FİDAN DİKİMİ

Ensar Vakfı’nın farklı çalışmalarında görev alan gönüllülerimiz adına Kudüs Abdülhamithan Fidanlığında 1.500 fidan dikilmiştir.

SU KUYUSU PROJESİ
SU KUYUSU PROJESİ

Kız ve erkek yurtları öğrencilerimiz ve yurt yöneticilerimiz Afrika’da 3 ayrı su kuyusu açtırmıştır.

ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN
ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN

Yurt öğrencilerimiz Gazze’deki çocuklara mont ve bot hediye etmişlerdir.

YEMEK HİZMETLERİ
günlük
öğrenciye
üç çeşit
ücretsiz yemek

Genel Merkez yemekhanemizde deneyimli ve tecrübeli aşçılarımız tarafından 600 öğrenciye günlük üç çeşit ücretsiz yemek hizmeti vermekteyiz.

Özellikle Genel Merkezimize yakın üniversitelerde okuyan öğrencileri öğle yemeği için ağırlamaktayız. Ramazan aylarında ise Ramazan Ayı’nın mutluluğunu, huzurunu, bereketini iftar yemeklerinde öğrencilerimizi ağırlayarak paylaşmakta ve yaşamaktayız.

2006-2020 yılları arasında 110 İmam Hatip Okulunda orta öğretimde okuyan 25.000 öğrenciye üç çeşit yemek üretimi ve sunumu hizmeti verilmiştir.

Yemek Hizmetleri