Ensar vakfı Kırıkkale Şube Başkanı: Bilgi ve verinin merkezi olmayı amaçlıyoruz

Ensar vakfı Kırıkkale Şube Başkanı Kadir Başer'in Kale Haber sitesine verdiği röportaj:
GENEL MERKEZ
HABER
7 YIL ÖNCE
Ensar vakfı Kırıkkale Şube Başkanı: Bilgi ve verinin merkezi olmayı amaçlıyoruz

Ensar vakfı Kırıkkale Şube Başkanı Kadir Başer'in 13 Ekim Perşembe günü Kale Haber sitesine verdiği röportaj:

Ensar vakfı Kırıkkale Şube Başkanı Kadir Başer ile Ensar Vakfı hakkında söyleşide bir araya geldik. Ensar Vakfı hakkında Başer bilgi verirken, bilinmeyenleri kısaca özetledi. Başer, “Bilgiyi bu günden yarına sağlıklı bir şekilde ulaştırmanın sorumluluk ve bilinciyle, çalışma alanı içine giren konularda ‘bilgi ve verilerin toplandığı bir merkez olmak’ yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerlemekte ve bütün faaliyetlerini bu amaç doğrultusunda gerçekleştirmektedir’’dedi.

SEVK VE İDARE ETME GÖREVİDİR

Sayın başer vakfınız hakkında kısaca bilgi verir misiniz? “Vakfımızın tanıtımına geçmeden önce şu kısa açıklama ile sohbetimize başlamak isterim: “İnsan Eşref-I Mahlukat yani yaratılmışların en şereflisi olarak yaratılmıştır. İnsana ve insanlığa hizmet de bir o kadar şerefli ve ulvi bir görevdir. Yüce Yaratıcımız insanı Kendisinin yeryüzündeki Halifesi olarak yaratmıştır. Halifelik, yeryüzünü Allah adına sevk ve idare etme görevidir. Hiç kuşkusuz bu görevi yerine getirirken Yüce Allah insanoğlunu başıboş bırakmamıştır. Uyması gereken ilke ve kuralları da yine insanlar arasından seçtiği Peygamberleri aracılığıyla bildirmiştir.’’

BİR HAYIR İŞİNE BAĞIŞLAMAKTIR

Şimdi de Ensar kavramı hakkında kısaca açıklamalarda bulunmak isterim: “Kur’an-ı Kerim’de üç Ensar’dan bahsedilir. İkisi tarihî, biri ebedî.  Birinci tarihî Ensar, Hz. Îsâ Aleyhisselâmın yardımcılarıdır. Onlara Havârîler denir. 12 civarında sayıları olduğu söylenir. Hz. Îsâ (a.s.) Men ensârî ilallah (Allah’a, Onun rızasına giden yolda, Onun iradesi istikametinde yürürken, bana kim yardım edecek, benim yardımcılarım kimlerdir?) diye sorduğunda, o bir avuç kişi demişlerdi ki: Biz Allah’ın dininin, peygamberinin yardımcılarıyız.  Bu hitap ve verilen cevaptan Yüce Allah’ın, Dinine, peygamberine yardım edenlere; peygamberin, dinin yardımcıları değil, Allah’ın yardımcıları olarak isimlendirdiğini ve onlar için Ensarullah tabirini kullandığını anlıyoruz. İkinci tarihi Ensar, Peygamber Efendimiz (s.a.s.)in hayatında, hicret hadisesinden sonra ortaya çıkmıştır. Dinlerini, imanlarını korumak, ilâhî vahyi tam olarak almak, muhafaza etmek ve bütün cihana ulaştırmak maksadıyla, memleketini terk etmek mecburiyetinde kalan ve Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara muhacir, onları Medine’de karşılayan ve her şeylerini paylaşan insanlara da Ensar denilmiştir. İslâm tarihinin bu şerefli camiası, Ensar’ın ikinci halkasını oluşturur. Ensar’ın son halkasını ise ebedî Ensar oluşturur. Bu halkayı Kur’an-ı Kerîm şöyle ifade ediyor; Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayağınızı sağlam tutar. Ebedî Ensar olmak, Allah’ın dinini yaşamak ve ona sahip çıkmak, yaşayıp yayılması için fedakârca çalışmak demektir. İkinci Ensar halkasından sonra Kıyamet kopuncaya kadar Allah’ın dinini yaşayan, yaşatılması için maddi manevi her türlü fedakarlıkta bulunanlar bu halka içerisinde yerini alacaktır. Üzerinde durmak istediğim ikinci kavram ise Vakıf kelimesidir. Kısa ve öz olarak Vakıf; “bir malı veya mülkü satılmamak kaydıyla bir hayır işine bağışlamaktır.”

EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ

Adını Kur’an’dan alan Ensar Vakfı,  yukarıda temas kısaca ettiğim insanın yaratılışındaki gayeye hizmet etmek amacıyla; ülkemizin yetiştirdiği ve bütün İslam Aleminin de yakinen tanıdığı Prof. Dr. Hayrettin Karaman hocamızın teşvikleriyle, ülkemiz insanının manevî dinamiklerini zenginleştirmek, ilmi, fikri ve ahlaki yönden gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 1979 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden bu güne dek bu amaca ulaşabilmek için çeşitli alanlarda faaliyet göstermiş  ve göstermeye de devam etmektedir. Halen Türkiye genelinde 180 civarında şubesi ile hizmet vermekte olan vakfımız, son yıllarda ise daha kaliteli ve verimli hizmet sunabilmek için "din ve ahlak eğitimi" ile "değerler eğitimi" konusunu ulusal ve uluslararası düzeyde kendine amaç edinmiştir. Vakfımız, uzman olduğu alanlarda teorik ve pratik çalışmalar yapmak, bu konuda araştırma yapanları desteklemek, öğretmen ve öğretmen adayları ile üniversite öğrencilerine eğitim desteği sağlamak gayretindedir. Bilgiyi bu günden yarına sağlıklı bir şekilde ulaştırmanın sorumluluk ve bilinciyle, çalışma alanı içine giren konularda ‘bilgi ve verilerin toplandığı bir merkez olmak’ yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerlemekte ve bütün faaliyetlerini bu amaç doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

ÜCRETSİZ ÖĞLE YEMEĞİ VERİLMEKTEDİR

Ensar Vakfı; insani değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek amacıyla, nitelikli akademik çalışma ve sürekli proje geliştirerek, özelde gençler olmak üzere toplumun tüm sosyal katmanlarına eğitim, yayın, organizasyon faaliyetleri ile hizmet sunan bir vakıftır. Sayın Başer; Ensar Vakfının Hizmetleri Hakkında Bilgi Verir misiniz? Başer, “Vakfımızın yoğunluklu olarak hizmet alanı İstanbul’da cereyan etmektedir. Bunun yanında şubelerde genel merkezimizin hizmetlerine paralel ölçüde yerelde hizmet etmenin gayreti içerisindedir. Bir çok şubemiz nerdeyse hizmet noktasında genel merkezimizle yarış halindedir. Özellikle Üniversite öğrencilerine barınma ve burs hizmeti noktasında bir çok şubemizde yoğun olarak faaliyetler devam etmektedir. Takdir edersiniz ki bu hizmetler halkımızın ilgisi oranında katlanarak artmaktadır. Örneğin İstanbul’da 2006 yılından bu yana İmam Hatip Okullarında orta öğretim öğrencilerine, vakıf merkez binasında üniversitede okuyan kız öğrencilerimize öğle yemeği, kız ve erkek öğrenci yurtlarında barınan öğrencilerimize de üç öğün yemek hizmeti sunmaktadır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine burs hizmeti vermektedir. İstanbul’da bir İmam Hatip Lisesi ile başlayan yemek hizmeti, 9 yıllık süre içerisinde artarak ve gelişerek 2015 yılında 43 adet okulda toplamda her gün 25.000 İmam Hatip Okulu öğrencisine ücretsiz olarak öğle yemeği verilmektedir.’’

BİR ÇOK AİLENİN İHTİYACI GİDERİLMEKTEDİR

“Gönül ister ki Kırıkkale’mizde de buna benzer faaliyetlerimiz olsun. Ancak şu ana kadar Kırıkkale’nin zenginleri bu konuda istenilen duyarlılığı göstermiş değil ancak biz ümitliyiz, önümüzdeki yıllarda bizde genel merkezimizin yaptığı hizmetler gibi hizmet alanımızı genişleteceğiz. Özellikle İmam Hatip okullarında okuyan öğrencilerimizin büyük bölümü maddi durumu zayıf ailelerden oluşmaktadır. Bende Kırıkkale İmam Hatip Lisesi mezunlarındanım ve halen aynı okulda Meslek Dersleri Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Ben 1984 yılında mezun oldum. O günden bu güne öğrencilerimizin maddi yönü itibariyle profillerinde pek değişiklik yok. Kırıkkale’nin gönlü zengin insanlarından bu konuda destek beklediğimizi belirtmek isterim. Sizin aracılığınızla biz Kırıkkale’mizin zengin insanları ile özellikle İmam Hatip Okullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerimiz arasında köprü görevini üstlenmek istiyoruz. Bu konuda duyarlı olan her kesimden herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Tabi ki şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Hizmet hareketi olarak çıkan ancak sonuç itibariyle Hezimet hareketine dönüşen FETÖ terör örgütünün milletimin yardımlaşma ve güven duygusuna büyük bir darbe indirdiğinin farkındayız. Ancak bir kesimin ihanetinden hareketle bütün hayra hizmet kurumlarını mahkum etmek çok doğru ve vicdanlı bir iş olmaz. Zira gerçekten amacı yardım olan bir çok kurum sayesinde bir çok ailenin ihtiyacı giderilmektedir. Burada önemli olan yardım yapılan kurumların açık, şeffaf ve denetlenebilir olmasıdır. Aslında FETÖ  hareketi hakkında ayrı bir sohbet yapmak gerekir diye düşünüyorum.’’

Sayın Başkan Kırıkkale Şubesi hakkında da kısaca bilgi verir misiniz? Ensar Vakfı Kırıkkale Şubesi Genel Merkezimizin yukarıda belirttiğim amalarına hizmet etmek amacıyla 2015 Şubat ayında farklı meslek gruplarına mensup 10 kurucu üye ile kuruluşunu gerçekleştirmiş ve faaliyetlerine başlamıştır. Ensar Vakfı Kırıkkale Şubesi olarak hazırladığımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızca desteklenen “Düşünce Dünyamızın Mimarlarını Tanıyoruz” isimli projemiz kabul edildi ve halen uygulanmaktadır.

SAYGI VE SEVGİLERİMİ SUNUYORUM

Projemiz hakkında da kısaca bilgi vereyim; “Düşünürü, şairi, yazarı ve sanatçısı olmayan bir millet, kökleri kesilmiş ağaç gibidir” sözünden hareketle İlimiz ortaöğretim öğrencilerinin, milli ve manevi değerlerimizin timsali, fikir ve düşünceleriyle tarihimize iz bırakmış, düşünce mimarlarımızı tanımalarını sağlamak, onların fikirlerini gelecek kuşaklara taşıyabilecek kişiler olmasına katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda toplamda 8 düşünürümüzü tanıtmayı hedefledik. Bunlar; Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil, Hayrettin Karaman, Sezai Karakoç,  Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Nurettin Topçu, Mehmet Akif Ersoy, Projemizin ilki Başbakan yardımcımız Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un da açılış programına katılımlarıyla Şubat 2016’da Üsdat Necip Fazıl Kısakürek’in tanıtımıyla başlamış, Nuri PakdiL, Hayrettin Karaman ve Sezai Karakoç ile devam etmiştir. Eğitim Öğretim döneminin başlamasıyla diğer düşünürlerimizin de tanıtımı devam edecektir. 15 Ekim 2016 Cumartesi günü Bir Medeniyet Şairi Erdem Beyazıt, Dumlupınar Ünv. İlahiyat Fak. Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli’inin tanıtımıyla devam edecektir. Bu vesile ile davetimi bütün okuyucularımıza iletmek isterim. Bunun dışında Vakfımızda her hafta Cuma günü akşam, Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doçt. Dr. Mevlüt Erten tarafından “Tefsir Sohbetleri” başlamıştır. İlgi duyan herkesi sohbetimize bekliyoruz. Bana bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyor, bizleri okuyanlara da saygı ve sevgilerimi sunuyorum.’’

Kaynak: Kale Haber

Facebook
Hesaplarımız
Twitter
Hesaplarımız
Youtube
Hesaplarımız
Instagram
Hesaplarımız
Linkedin
Hesaplarımız
Web
Sitelerimiz
EĞİTİMLER
DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ
Değerler Eğitimi Merkezi aşağıdaki kategorilerde eğitimler vermektedir.
İSTANBUL TASARIM MERKEZİ
İstanbul Tasarım Merkezi aşağıdaki kategorilerde eğitimler vermektedir.
YAYINLAR
eser
baskı

Ensar Yayın Grubu; Ensar Neşriyat, Gülhane Yayınları, Vefa Yayınları, Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) Yayınları, İSAV Yayınları ve İstanbul Tasarım Yayınları gibi 7 farklı tematik yayını bünyesinde tutmaktadır.

Son çıkan eserler aşağıda listelenmektedir. Daha fazlası için ensarnesriyat.com.tr web adresini ziyaret ediniz.

YENİ ÇIKAN YAYINLAR

Daha fazlası için
ensarnesriyat.com.tr
YURT HİZMETLERİ
yurt
öğrenci

Ensar Vakfı Yurtları, yurtlarında misafir ettiği öğrencileri ailelerinin birer emaneti olarak görmektedir.

Gençlerimizi kişisel ve mesleki gelişim odaklı, ülkesini ve dünyayı tanıyan kişiliği ile örnek teşkil edecek bir insan olarak yetiştirmeyi amaçlayan Vakfımız 30 Kız ve 19 Erkek Yurdu ile toplamda 49 yurtta 5151 Öğrenci kapasitesiyle hizmet vermektedir. 2019-2020 Eğitim yılında Ensar Vakfı Yurtlarının doluluk oranı %93,5 olmuştur.

Yurt ve şehir oryantasyon programı ile başlayan öğrenci faaliyetleri öğrencilere yönelik

•   Yaygın Eğitimler,
•   Seminerler,
•   Konferanslar,
•   Kariyer Gelişim Programları
•   Atölyeler ile desteklenmektedir.

Sivil toplum kuruluşları arasında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çalışmasıyla öncü olan Ensar Vakfı, öğrencilerine bireysel terapi hizmetinin yanı sıra; yurtlarda PDR, Psikoloji bölümlerinde okuyan ve bu alanlara ilgi duyan öğrencilere yönelik Psikoloji Atölye Çalışmaları, Film analizleri ve mesleğe hazırlık eğitimleri düzenlenmektedir.

Kültür Sanat Günleri

Ensar Vakfı Yurtlarında barınan gençlerin kültür ve sanat faaliyetlerine katılımını arttırmak, amacıyla 2017 yılından itibaren Münazara, Öğrenci Paneli, Müzikal Şiir Dinletisi ve Anlat İstanbul’u başlıklarında gerçekleştirilmektedir.

B12 Dergisi

Ensar Vakfı Yurtlarında yazmaya, çizmeye, okumaya, hayal kurmaya, şiir yazmaya yeteneği olan ve geliştirmek isteyen öğrencilerin çalışmalarını yayınladığı, tamamen öğrenci emeği bir dergi çalışmasıdır.

BURS

1. LİSANS BURSLARI

“Ensar Vakfı Lisans Bursları” İstanbul’da öğrenimine devam eden öğrencileri desteklemek amacıyla verilen burslardır. Bu burslar Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) tarafından projelendirilerek öğrencilerin başvurusuna açılmaktadır. Vakfımız burs başvurularını Eylül-Ekim ayları içerisinde yalnızca online başvuru formu üzerinden almaktadır. Başvuru dönemi dışında ve şahsen, mail, mesaj, faks, telefon yoluyla burs başvurusu alınmamaktadır.

• Öğrencinin burs programına başvuru yapabilmesi için belirtilen ön başvuru şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

• Müracaat eden adayların başvuru bilgileri üzerinden sistem puanlaması oluşturulmakta, aile gelir durumu, bölüm, sınıf, başarı sıralaması ve not ortalaması gibi değişkenler dikkate alınarak bursiyer kontenjanının en az iki katı kadar aday mülakata davet edilmektedir.

• Mülakat değerlendirmesi olumlu sonuçlanan öğrencilerden bursiyerlik evrakları teslim alınarak başvuru esnasında verilen bilgilerin kontrolü yapılmaktadır.

• Lisans bursları Ekim-Haziran aylarını kapsayan 9 aylık süre boyunca verilir. Nakit bursun en fazla %10’una kadarlık miktar öğrenciye kitap bursu olarak tanımlanır.

• Burs miktarı her yıl Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

2. ARAŞTIRMA BURSLARI (LİSANSÜSTÜ)

Lisansüstü bursları, DEM’in akademik çalışma alanları ve araştırma konuları çerçevesinde verilmektedir. DEM’in belirlediği araştırma konuları üzerinden 12, 18, 24 aylık periyotlarla araştırma projeleri olarak ilan edilmektedir. Araştırma Projelerinde proje danışmanı ve yürütücüsü olarak akademisyenler yer almaktadır. Ayrıca bu projelerde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine araştırmacı ve asistan olarak görev verilmektedir. Proje kapsamında ve süresince görev alan öğrencilere lisansüstü bursu verilmektedir. Araştırma Projelerinin duyuru ve başvurularını www.dem.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.

3. İHL BURSU

Ensar Vakfı tarafından Türkiye’deki İmam Hatip Liseleri’nde örgün olarak öğrenimlerine devam eden öğrenciler için sağlanan burs imkanıdır.

• Bu burs programı Türkiye’de İmam Hatip Liselerinin Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında okuyan öğrencileri kapsamaktadır.

• İHL Bursuna başvurunun birincil şartı maddi olarak bursa ihtiyacı olmaktır.

• İHL Bursları Ensar Vakfı Şubelerinin koordinasyonunda Türkiye genelinde 7000 öğrenciye verilmektedir.

PROJE
toplam
proje

2012 yılından bugüne tüm eğitim kademelerine yönelik olarak Genel Merkez ve Şubeler adına proje üretme, yazma, yürütme, denetleme, raporlama, araştırma ve geliştirme süreçlerini yönetmektedir.

Gençlik Spor Bakanlığı, Ulusal Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi proje hibe desteği sağlayan kurum ve kuruluşların desteği ile ulusal ve uluslararası alanda bir çok projeyi hayata geçirmiştir.

2012 – 2020 yılları arasında Gönüllülük, Kişisel Gelişim, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor, Kitap Kahve, Kültür Sanat, Yenilikçi Fikirler ve Çevre alanlarında Genel Merkez yürütücülüğünde 20 proje, 54 ilde yer alan 72 şubesinde ise 127 adet proje ile toplamda 147 proje gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca "EuroDesk Temas Noktası" ve "Kariyer ve Staj Ofisi" Proje Koordinasyon Merkezi bünyesinde yer almaktadır.

EuroDesk Temas Noktası

Ensar Vakfı tarafından, 2018 yılında Erasmus+ Eurodesk Türkiye Ağı Eurodesk Türkiye Temas Noktası Teklif Çağrısı kapsamında sunulan başvuru T.C. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiştir. 2019 yılı itibari ile Ensar Vakfı “EurodeskTürkiye Temas Noktası” olarak gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermek amacı Ulusal Ajans tarafından yetkilendirilmiş ve faaliyetlerine devam etmektedir. detaylı bilgi ve iletişim

Kariyer ve Staj Ofisi

Kariyer ve Staj Ofisi, OIC Intern Staj Programı ile gençlere dair edindiğimiz tecrübeler ve öngörülen ihtiyaçlar çerçevesinde eğitim, kariyer danışmalığı ve stajdan oluşan 3 ana kategoride üniversiteli ve yeni mezun gençlere hizmet veren bir kariyer ofisidir. Bunun yanı sıra gençlerin kariyer gelişimlerine katkıda bulunabilecek çeşitli program ve etkinlikler de Kariyer ve Staj Ofisi’nin hedefleri arasındadır.Kariyer ve Staj Ofisi’nin faaliyet alanları aşağıdaki gibidir;

SOSYAL SORUMLULUK
CAMİİ İMARLARI
CAMİİ İMARLARI

İbadete açılan Hz. Aişe Camii ve inşaatı devam eden Ateştuğla Camii inşaatı sosyal sorumluluk projelerimiz arasındadır.

YALOVA SABRİ EKŞİNOZLUGİL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
YALOVA SABRİ EKŞİNOZLUGİL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Sosyal Sorumluluk çalışmalarına inşaat projeleriyle de devam eden vakfımız, İmam Hatip Neslinin ihyası için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, 20 bin metrekare üzerine kurulu 3 bloktan oluşan Yalova Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi İnşaatı devam etmektedir.

AŞEVİ HİZMETİ
AŞEVİ HİZMETİ

Bağcılar Zeliha Hatun Aşevi’nde ihtiyaç sahiplerine her gün 3000 kişilik yemek ikramı yapılmaktadır.

HER YURDUN BİR YETİMİ VAR
HER YURDUN BİR YETİMİ VAR

Ensar Vakfı Yurtlarında kalan öğrenciler tarafından yapılan proje ile öğrencilerimiz yetim çocuklara kol kanat germeye çaba gösteriyor.

GÜLÜMSETEN EMEK
GÜLÜMSETEN EMEK

Gülümseten Emek Projesi, Suriye savaşında çocukluğundan uzaklaştırılan, küçük yaşlarına koskocaman acılar sığdıran Suriyeli çocukları bir nebze gülümsetebilmek niyetiyle Genç Ensar ve Hanımlar Komisyonu tarafından el emeği ile hazırlanan 8000 bez bebek ve çeşitli hediyeler Suriye’nin Azez Bölgesinde bulunan mülteci kampında yaşayan çocuklara ulaştırılmıştır.

DEMET SEZEN PROJESİ
DEMET SEZEN PROJESİ

Öğrencilerimiz oluşturulan kumbaraya ayda 5 lira bağışlayarak Ramazan ayında İdlib’deki yetimlere iftar vermişlerdir.

FİDAN DİKİMİ
FİDAN DİKİMİ

Ensar Vakfı’nın farklı çalışmalarında görev alan gönüllülerimiz adına Kudüs Abdülhamithan Fidanlığında 1.500 fidan dikilmiştir.

SU KUYUSU PROJESİ
SU KUYUSU PROJESİ

Kız ve erkek yurtları öğrencilerimiz ve yurt yöneticilerimiz Afrika’da 3 ayrı su kuyusu açtırmıştır.

ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN
ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN

Yurt öğrencilerimiz Gazze’deki çocuklara mont ve bot hediye etmişlerdir.

YEMEK HİZMETLERİ
günlük
öğrenciye
üç çeşit
ücretsiz yemek

Genel Merkez yemekhanemizde deneyimli ve tecrübeli aşçılarımız tarafından 600 öğrenciye günlük üç çeşit ücretsiz yemek hizmeti vermekteyiz.

Özellikle Genel Merkezimize yakın üniversitelerde okuyan öğrencileri öğle yemeği için ağırlamaktayız. Ramazan aylarında ise Ramazan Ayı’nın mutluluğunu, huzurunu, bereketini iftar yemeklerinde öğrencilerimizi ağırlayarak paylaşmakta ve yaşamaktayız.

2006-2020 yılları arasında 110 İmam Hatip Okulunda orta öğretimde okuyan 25.000 öğrenciye üç çeşit yemek üretimi ve sunumu hizmeti verilmiştir.

Yemek Hizmetleri