EĞİTİMCİ-YAZAR ALİ ERKAN KAVAKLI KONFERANS VERDİ

GENEL MERKEZ
HABER
9 YIL ÖNCE
EĞİTİMCİ-YAZAR ALİ ERKAN KAVAKLI KONFERANS VERDİ

Ensar Vakfı Kayseri Şubesi veGenç Memur-sen işbirliği ile düzenlenen ve Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı?nınkatıldığı ?Zeki ve Ahlaklı Nesiller Yetiştirmek? konulu konferans BüyükşehirBelediyesi Tiyatro Salonunda yapıldı. Konferansı,  Ensar Vakfı Kayseri Şube Başkanı Ahmet Erkan,İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Tatlı, Memur-Sen Kayseri Şube BaşkanıAydın Kalkan ve çok sayıda eğitimci takip etti.

Program Kayseri Anadolu İmamHatip Lisesi öğrencisi Ufuk Öztürk?ün Kur?an tilaveti ile başladı. Kur?antilavetinin ardından Ensar Vakfı Kayseri Şube Başkanı Ahmet Erkan bir açılışkonuşması yaptı. Erkan konuşmasında, zeki ve ahlaklı nesiller yetiştirmeninönemine vurgu yaptı. Ahlaki kuralların iyi bilinmesinin yeterli olmadığını vebu kuralları uygulamanın daha önemli olduğunu ifade etti. Nesillerin, ahlaklıve akıllı yetiştirilmediği takdirde bu durumun büyük felaket olabileceğininaltını çizerek, aklı kemale ermemiş ve ahlaken zaaf içerisinde olan nesillerinkimin peşinden gideceğini bilemeyeceğini ve başkalarının haklarını hiçesayacağını, hakları ve hadleri olmadığı halde milletin sırlarını ifşa edeceğinive nihai olarak bütün mukaddes değerlere ihanet etmek gibi bir hale düşebileceğinibelirtti.

Erkan konuşmasında şunlarıkaydetti: ?Kimi zaman saflık ve adanmışlık olarak ifade edilen budurumlar çeşitli olumsuzluklara sebep olabilir. Unutulmamalıdır ki aklı ortadankaldıran saflık ve bu tür adanmışlık asla doğru değildir. Hayatımızın her anınıona benzetmek zorunda olduğumuz Peygamber efendimiz, müslümanın akıllı olmasıgerektiğini feraset sahibi olması gerektiğini ve bir babanın çocuğuna güzelahlaktan daha iyi bir miras bırakamayacağını buyuruyor. Hz. Peygamber,Kur?an?da güzel ahlak sahibi olarak tanıtılmaktadır. Bu yüzden de bir kişi hayatınıne kadar Peygamber efendimize benzetirse o kadar akıllı olacaktır, o kadarahlaklı olacaktır hatta o kadar insan olacaktır?

Daha sonra Eğitimci-Yazar AliErkan Kavaklı nesillerin ahlaklı yetiştirilmesi konusunda eğitimcilere düşenönemli görevler olduğunun altını çizerek herkesin elinden geleni yapmasıdurumunda nesillerin zeki ve ahlaklı yetiştirilmesi noktasında büyükgelişmelerin sağlanacağını ifade etti. Kavaklı, Avrupa ülkelerinde anaokullarınınkilisenin bitişiğinde olduğunu ve Avrupa?da 3 yaşından itibaren çocuklarınkilisenin eğitiminden geçtiğini ifade ederek, Türkiye?de son yıllardaki enönemli ve en iyi gelişmenin ilkokuldan itibaren okullara din derslerininkonulmasının ve Kur?an-ı Kerim ile siyer derslerinin okullarda yer almasınınolduğunu vurguladı. Kavaklı iyi bir eğitimci olmanın şartının sevgi olduğunu dabelirterek şunları kaydetti:

?Kendinizi sevdirin, kendinizisevdiremezseniz, dersinizi sevdiremezsiniz. Kendinizi sevdiremezsenizfikirlerinizi sevdiremezsiniz. Öğrencilerinizi sevin. Kalbine giremediğinizöğrencinin kafasına giremezsiniz. Ayrıca iyimser olun. İyimserlik başarının enönemli adımlarından biridir. İşimizi severek yapmamız gerekiyor. Severekyaptığımız işler bize yorgunluk vermez, aksine işimizi severek yaparsak mutluoluruz. Hatta yorulmak bile zevk verir. Ünlü Fransız romancı Balzac?ın dediğigibi çalışırken dinlenmeli, dinlenirken çalışmalıyız. Olumlu düşünme insanlarave olaylara olumlu yaklaşma, insanları başarıya götürür. Özellikle eğitimdeöğrencilere başarabileceklerine inandırmak gerekiyor. Öğrencinin başarılıolabilmesi için ona güven duyulması ve onun yakından tanınması gerekir.?

Kavaklı özellikle çocuklarıncamiye götürülmesinin ve camilerde çocukların kendilerini rahat hissetmelerininsağlanmasının önemine vurgu yaptı. Camiye gelen çocukların hiçbir şekilde neimam tarafından ne de cemaat tarafından tepkiyle karşılanmasının yanlışolduğunu ve bu tür davranışların çocukların cami sevgisinden mahrum kalmalarınasebep olduğunu belirterek, Hz. Peygamberin hayatından çocuklarına vetorunlarına nasıl davrandığı ile ilgili çeşitli örnekler üzerinde durdu.Çocuklara güzel örnek olmanın önemli olduğunu vurgulayarak en önemlisininonlara davranışlarımızla örnek olmamızın olduğunu belirtti. Çocukların zekâsınınne kadar geliştirilirse o kadar ileri gideceğini ve buna göre ilgilenmekgerektiğini ifade etti.  Öğrencilereideal vermenin ve hedef göstermenin, başarılı insanları örnek göstermenin deçok önemli olduğunu belirtti.

Eğitimci-Yazar Ali ErkanKavaklı konferansında özellikle Almanya?da bulunduğu 6 yıllık dönemdeyaşadıklarını ve eğitim konusundaki izlenimlerini örneklerle anlattı.Öğretmenlik yaptığı dönemlerdeki tecrübelerini ve yaşadıklarını izleyicilerlepaylaştı. Programın sonunda Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı?ya teşekkürplaketi takdim edildi.

 

Facebook
Hesaplarımız
Twitter
Hesaplarımız
Youtube
Hesaplarımız
Instagram
Hesaplarımız
Linkedin
Hesaplarımız
Web
Sitelerimiz
EĞİTİMLER
DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ
Değerler Eğitimi Merkezi aşağıdaki kategorilerde eğitimler vermektedir.
İSTANBUL TASARIM MERKEZİ
İstanbul Tasarım Merkezi aşağıdaki kategorilerde eğitimler vermektedir.
YAYINLAR
eser
baskı

Ensar Yayın Grubu; Ensar Neşriyat, Gülhane Yayınları, Vefa Yayınları, Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) Yayınları, İSAV Yayınları ve İstanbul Tasarım Yayınları gibi 7 farklı tematik yayını bünyesinde tutmaktadır.

Son çıkan eserler aşağıda listelenmektedir. Daha fazlası için ensarnesriyat.com.tr web adresini ziyaret ediniz.

YENİ ÇIKAN YAYINLAR

Daha fazlası için
ensarnesriyat.com.tr
YURT HİZMETLERİ
yurt
öğrenci

Ensar Vakfı Yurtları, yurtlarında misafir ettiği öğrencileri ailelerinin birer emaneti olarak görmektedir.

Gençlerimizi kişisel ve mesleki gelişim odaklı, ülkesini ve dünyayı tanıyan kişiliği ile örnek teşkil edecek bir insan olarak yetiştirmeyi amaçlayan Vakfımız 30 Kız ve 19 Erkek Yurdu ile toplamda 49 yurtta 5091 Öğrenci kapasitesiyle hizmet vermektedir. 2019-2020 Eğitim yılında Ensar Vakfı Yurtlarının doluluk oranı %93,5 olmuştur.

Yurt ve şehir oryantasyon programı ile başlayan öğrenci faaliyetleri öğrencilere yönelik

•   Yaygın Eğitimler,
•   Seminerler,
•   Konferanslar,
•   Kariyer Gelişim Programları
•   Atölyeler ile desteklenmektedir.

Sivil toplum kuruluşları arasında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çalışmasıyla öncü olan Ensar Vakfı, öğrencilerine bireysel terapi hizmetinin yanı sıra; yurtlarda PDR, Psikoloji bölümlerinde okuyan ve bu alanlara ilgi duyan öğrencilere yönelik Psikoloji Atölye Çalışmaları, Film analizleri ve mesleğe hazırlık eğitimleri düzenlenmektedir.

Kültür Sanat Günleri

Ensar Vakfı Yurtlarında barınan gençlerin kültür ve sanat faaliyetlerine katılımını arttırmak, amacıyla 2017 yılından itibaren Münazara, Öğrenci Paneli, Müzikal Şiir Dinletisi ve Anlat İstanbul’u başlıklarında gerçekleştirilmektedir.

B12 Dergisi

Ensar Vakfı Yurtlarında yazmaya, çizmeye, okumaya, hayal kurmaya, şiir yazmaya yeteneği olan ve geliştirmek isteyen öğrencilerin çalışmalarını yayınladığı, tamamen öğrenci emeği bir dergi çalışmasıdır.

BURS

1. LİSANS BURSLARI

“Ensar Vakfı Lisans Bursları” İstanbul’da öğrenimine devam eden öğrencileri desteklemek amacıyla verilen burslardır. Bu burslar Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) tarafından projelendirilerek öğrencilerin başvurusuna açılmaktadır. Vakfımız burs başvurularını Eylül-Ekim ayları içerisinde yalnızca online başvuru formu üzerinden almaktadır. Başvuru dönemi dışında ve şahsen, mail, mesaj, faks, telefon yoluyla burs başvurusu alınmamaktadır.

• Öğrencinin burs programına başvuru yapabilmesi için belirtilen ön başvuru şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

• Müracaat eden adayların başvuru bilgileri üzerinden sistem puanlaması oluşturulmakta, aile gelir durumu, bölüm, sınıf, başarı sıralaması ve not ortalaması gibi değişkenler dikkate alınarak bursiyer kontenjanının en az iki katı kadar aday mülakata davet edilmektedir.

• Mülakat değerlendirmesi olumlu sonuçlanan öğrencilerden bursiyerlik evrakları teslim alınarak başvuru esnasında verilen bilgilerin kontrolü yapılmaktadır.

• Lisans bursları Ekim-Haziran aylarını kapsayan 9 aylık süre boyunca verilir. Nakit bursun en fazla %10’una kadarlık miktar öğrenciye kitap bursu olarak tanımlanır.

• Burs miktarı her yıl Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

2. ARAŞTIRMA BURSLARI (LİSANSÜSTÜ)

Lisansüstü bursları, DEM’in akademik çalışma alanları ve araştırma konuları çerçevesinde verilmektedir. DEM’in belirlediği araştırma konuları üzerinden 12, 18, 24 aylık periyotlarla araştırma projeleri olarak ilan edilmektedir. Araştırma Projelerinde proje danışmanı ve yürütücüsü olarak akademisyenler yer almaktadır. Ayrıca bu projelerde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine araştırmacı ve asistan olarak görev verilmektedir. Proje kapsamında ve süresince görev alan öğrencilere lisansüstü bursu verilmektedir. Araştırma Projelerinin duyuru ve başvurularını www.dem.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.

3. İHL BURSU

Ensar Vakfı tarafından Türkiye’deki İmam Hatip Liseleri’nde örgün olarak öğrenimlerine devam eden öğrenciler için sağlanan burs imkanıdır.

• Bu burs programı Türkiye’de İmam Hatip Liselerinin Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında okuyan öğrencileri kapsamaktadır.

• İHL Bursuna başvurunun birincil şartı maddi olarak bursa ihtiyacı olmaktır.

• İHL Bursları Ensar Vakfı Şubelerinin koordinasyonunda Türkiye genelinde 7000 öğrenciye verilmektedir.

PROJE
toplam
proje

2012 yılından bugüne tüm eğitim kademelerine yönelik olarak Genel Merkez ve Şubeler adına proje üretme, yazma, yürütme, denetleme, raporlama, araştırma ve geliştirme süreçlerini yönetmektedir.

Gençlik Spor Bakanlığı, Ulusal Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi proje hibe desteği sağlayan kurum ve kuruluşların desteği ile ulusal ve uluslararası alanda bir çok projeyi hayata geçirmiştir.

2012 – 2020 yılları arasında Gönüllülük, Kişisel Gelişim, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor, Kitap Kahve, Kültür Sanat, Yenilikçi Fikirler ve Çevre alanlarında Genel Merkez yürütücülüğünde 20 proje, 54 ilde yer alan 72 şubesinde ise 127 adet proje ile toplamda 147 proje gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca "EuroDesk Temas Noktası" ve "Kariyer ve Staj Ofisi" Proje Koordinasyon Merkezi bünyesinde yer almaktadır.

EuroDesk Temas Noktası

Ensar Vakfı tarafından, 2018 yılında Erasmus+ Eurodesk Türkiye Ağı Eurodesk Türkiye Temas Noktası Teklif Çağrısı kapsamında sunulan başvuru T.C. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiştir. 2019 yılı itibari ile Ensar Vakfı “EurodeskTürkiye Temas Noktası” olarak gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermek amacı Ulusal Ajans tarafından yetkilendirilmiş ve faaliyetlerine devam etmektedir. detaylı bilgi ve iletişim

Kariyer ve Staj Ofisi

Kariyer ve Staj Ofisi, OIC Intern Staj Programı ile gençlere dair edindiğimiz tecrübeler ve öngörülen ihtiyaçlar çerçevesinde eğitim, kariyer danışmalığı ve stajdan oluşan 3 ana kategoride üniversiteli ve yeni mezun gençlere hizmet veren bir kariyer ofisidir. Bunun yanı sıra gençlerin kariyer gelişimlerine katkıda bulunabilecek çeşitli program ve etkinlikler de Kariyer ve Staj Ofisi’nin hedefleri arasındadır.Kariyer ve Staj Ofisi’nin faaliyet alanları aşağıdaki gibidir;

SOSYAL SORUMLULUK
CAMİİ İMARLARI
CAMİİ İMARLARI

İbadete açılan Hz. Aişe Camii ve inşaatı devam eden Ateştuğla Camii inşaatı sosyal sorumluluk projelerimiz arasındadır.

YALOVA SABRİ EKŞİNOZLUGİL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
YALOVA SABRİ EKŞİNOZLUGİL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Sosyal Sorumluluk çalışmalarına inşaat projeleriyle de devam eden vakfımız, İmam Hatip Neslinin ihyası için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, 20 bin metrekare üzerine kurulu 3 bloktan oluşan Yalova Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi İnşaatı devam etmektedir.

AŞEVİ HİZMETİ
AŞEVİ HİZMETİ

Bağcılar Zeliha Hatun Aşevi’nde ihtiyaç sahiplerine her gün 3000 kişilik yemek ikramı yapılmaktadır.

HER YURDUN BİR YETİMİ VAR
HER YURDUN BİR YETİMİ VAR

Ensar Vakfı Yurtlarında kalan öğrenciler tarafından yapılan proje ile öğrencilerimiz yetim çocuklara kol kanat germeye çaba gösteriyor.

GÜLÜMSETEN EMEK
GÜLÜMSETEN EMEK

Gülümseten Emek Projesi, Suriye savaşında çocukluğundan uzaklaştırılan, küçük yaşlarına koskocaman acılar sığdıran Suriyeli çocukları bir nebze gülümsetebilmek niyetiyle Genç Ensar ve Hanımlar Komisyonu tarafından el emeği ile hazırlanan 8000 bez bebek ve çeşitli hediyeler Suriye’nin Azez Bölgesinde bulunan mülteci kampında yaşayan çocuklara ulaştırılmıştır.

DEMET SEZEN PROJESİ
DEMET SEZEN PROJESİ

Öğrencilerimiz oluşturulan kumbaraya ayda 5 lira bağışlayarak Ramazan ayında İdlib’deki yetimlere iftar vermişlerdir.

FİDAN DİKİMİ
FİDAN DİKİMİ

Ensar Vakfı’nın farklı çalışmalarında görev alan gönüllülerimiz adına Kudüs Abdülhamithan Fidanlığında 1.500 fidan dikilmiştir.

SU KUYUSU PROJESİ
SU KUYUSU PROJESİ

Kız ve erkek yurtları öğrencilerimiz ve yurt yöneticilerimiz Afrika’da 3 ayrı su kuyusu açtırmıştır.

ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN
ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN

Yurt öğrencilerimiz Gazze’deki çocuklara mont ve bot hediye etmişlerdir.

YEMEK HİZMETLERİ
günlük
öğrenciye
üç çeşit
ücretsiz yemek

Genel Merkez yemekhanemizde deneyimli ve tecrübeli aşçılarımız tarafından 600 öğrenciye günlük üç çeşit ücretsiz yemek hizmeti vermekteyiz.

Özellikle Genel Merkezimize yakın üniversitelerde okuyan öğrencileri öğle yemeği için ağırlamaktayız. Ramazan aylarında ise Ramazan Ayı’nın mutluluğunu, huzurunu, bereketini iftar yemeklerinde öğrencilerimizi ağırlayarak paylaşmakta ve yaşamaktayız.

2006-2020 yılları arasında 110 İmam Hatip Okulunda orta öğretimde okuyan 25.000 öğrenciye üç çeşit yemek üretimi ve sunumu hizmeti verilmiştir.

Yemek Hizmetleri