İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ORTAK BİLDİRİSİ

?YOL OLDUR Kİ DOĞRU VARA!?
GENEL MERKEZ
HABER
10 YIL ÖNCE
İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ORTAK BİLDİRİSİ

"YOL OLDUR Kİ DOĞRUVARA!" 

Ülkemizde yaşanan sonsiyasi ve sosyal olayların, giderek içinden çıkılmaz bir boyut kazanması ve tartışmalardadaha çok dini terminolojilerin kulanılması, bunların da yanlış anlamalaravesile olması üzerine, değişik üniversitelerin İlâhiyat Fakültesi öğretimüyeleri, bir bildiri yayınladılar.

Ülkeyi âkıbeti meçhulmâceralara sürükleyebilecek, millet ve memleket için onarılması imkânsızsonuçlar doğuracak olan bir kaos ortamı oluşmasından duydukları rahatsızlığıdile getiren akademisyenler, aşağıdaki görüşlerini kamu oyu ile paylaştılar.


KAMUOYUNA DUYURU

Geçen yıldan bu yana, özellikle de 17 Aralık 2013'tenitibaren ülkemizde ortaya çıkan olaylar, aziz milletimiz tarafından kaygı veendişe ile izlenmektedir. Bu olaylara ilişkin değerlendirme ve tartışmalardaçoğu zaman dinî terminoloji ve referansların kullanılması, bazı din adamı veilâhiyatçıların da bunlara gerektiği kadar titiz ve ölçülü biçimdeyaklaşmaması, bizleri de derinden üzmektedir. Bu durum, görüşlerimizi kamuoyu ilepaylaşma ihtiyacını ve aşağıdaki hususları yeniden milletimizin dikkatine sunmazarûretini doğurmuştur:

1.Yüce dinimizegöre bütün insanlar Hz. Âdem'in neslinden geldiğinden aralarında dil, renk, ırkve cinsiyet bakımından herhangi bir ayrıcalık söz konusu değildir.

2."Bütün müminler kardeştir", ilkesi onlarınaynı inanç değerleri ve kardeşlik hukuku çerçevesinde ve barış içinde bir aradayaşamalarını gerektirir. Ortaya çıkan bütün tatsız olaylar karşısında en temelgörev kardeşlerin arasını bulup onları barıştırmaktır. Bu mümkün olamadığında"umûmun menfaati tercih edilir" ölçüsüyle hareket edilmesi zarûret halinegelir.

3.Her yönetim erki"adalet, hakkâniyet, emânet, ehliyet ve me'sûliyet" prensiplerine bağlı kalmakdurumundadır. Bu çerçevede demokratik yollarla halk tarafından seçilmiş olan meşrû otoriteye itaat ana ilke olup, fitneye yolaçan her türlü tutum ve davranış aslâ tasvip edilemez.

4.Yargınınbağımsızlığı ve tarafsızlığı esastır. Herkes bağımsız ve tarafsız yargı önündehesap verebilmelidir. Masûmiyet karinesi gereği berâat-i zimmet asıl olduğundanhiç kimse, bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesap vermeden,  adil yargılanma sonucu suçlu bulunmadan suçluilân edilemez.

5.İslâm'dadürüstlük en temel ahlâkî ilkedir. İkiyüzlülük, çifte standart, yalan, riyâ,tecessüs ve takıyye gibi gayr-i ahlâkî tavırlarla bu yüce dine ve memleketehizmet edilemeyeceği açıktır. Özel hayatın mahremiyetini lekeleyecek tarzdatecessüs, insanları karalama ve teşhir etme gibi hareketler, İslâm'ınkesinlikle yasakladığı, kınadığı tutum ve davranışların başında gelir.

6.Son olaylarda bugibi ulvî kuralların göz ardı edildiği, pervasız denecek derecede bunlaraaykırı hareket edildiği büyük bir üzüntüyle görülmektedir.


Ülkemizinistikrâra, millî birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu kritik birdönemden geçiyoruz. Ekonomi, iç-dış politika, eğitim ve sağlık gibi başlıcaalanlarda vatandaşlarımızla dostlarımızı sevindiren, düşmanlarımızı isekaygılandıran büyük atılımların gerçekleştirildiği ve önemli projelerinuygulamaya konduğu bir devrede bulunduğumuz ortadadır.

Göründüğü kadarıyla birtakım iç ve dış mihraklar,işbirliği yaparak, demokratik yollarla halk tarafından seçilmiş olan meşrûyönetimi zaafa uğratmayı hedeflemektedirler. Böylece ülkemizi âkıbeti meçhulmâceralara sürükleyecek, millet ve memleket için onarılması imkânsız sonuçlardoğuracak bir kaos ortamı yaratılarak, gelişmelerin de önü kesilmiş olacaktır.

Bizler,sağ duyu sahibi herkese bu gerçekleri bir kere daha hatırlatmak, hadiselerüzerinde, bilhassa bu açıdan, yeniden ve dikkatle düşünülmesini sağlamakgereğine inanmaktayız. Bu hassas devrede, aziz milletimizin ve yurdumuzunzararına neticelenecek her türlü faaliyetten kaçınılmasının çok önemli olduğunubelirterek, telâfisi imkânsız zararlar doğuracak davranışları şiddetlekınadığımızı kamu oyuyla paylaşıyoruz.

Saygılarımızla....

 

Duyuruyaİmza Atanlar: (İsme göre alfabetik)

Not: İsim eklemek için unvan ve isminizi [email protected] adresine gönderiniz.

Prof. Dr. Abdurrahman Dodurgalı
Prof. Dr. Abdurrahman ÖZDEMİR
Prof. Dr. Abdülkerim BAHADIR
Prof. Dr. Adem APAK 
Prof. Dr. Adil YAVUZ
Prof. Dr. Ahmet BOSTANCI
Prof. Dr. Ahmet Saim KILAVUZ
Prof. Dr. Ahmet YÜCEL 
Prof. Dr. Ali AKPINAR
Prof. Dr. Ali TOKSARI
Prof. Dr. Ali YILMAZ
Prof. Dr. Alim YILDIZ
Prof. Dr. Atilla ARKAN
Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA 
Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU
Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ 
Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ 
Prof. Dr. Celal ERBAY
Prof. Dr. Celal KIRCA
Prof. Dr. Celal TÜRE
Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ
Prof. Dr. Fuat AYDIN
Prof. Dr. H. Mehmet GÜNAY
Prof. Dr. Hamit ER
Prof. Dr. Hasan AKSOY 
Prof. Dr. Hidayet AYDAR
Prof. Dr. Hulusi KILIÇ
Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM
Prof. Dr. Hüseyin SARIOĞLU
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ 
Prof. Dr. İrfan BAŞKURT
Prof. Dr. İsmail DURMUŞ
Prof. Dr. Kemalettin ÖZDEMİR
Prof. Dr. Mahmut KAYA 
Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ
Prof. Dr. Mehmet DALKILIÇ
Prof. Dr. Metin YURDAGÜR 
Prof. Dr. Muhsin DEMİRCİ 
Prof. Dr. Mustafa ÖZ 
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK 
Prof. Dr. Mustafa TAVUKÇUOĞLU
Prof. Dr. Mustafa UZUN 
Prof. Dr. Necdet TOSUN
Prof. Dr. Necip TAYLAN
Prof. Dr. Ömer AYDIN
Prof. Dr. Ömer Faruk HARMAN
Prof. Dr. Ömer KARA
Prof. Dr. Ramazan BİÇER
Prof. Dr. Saffet KÖSE
Prof. Dr. Suat CEBECI
Prof. Dr. Süleyman DERİN
Prof. Dr. Şefaettin SEVERCAN
Prof. Dr. Tevfik YÜCEDOĞRU
Prof. Dr. Vecdi AKYÜZ 
Prof. Dr. Yakup ÇİÇEK 
Prof. Dr. Yusuf IŞICIK
Prof. Dr. Yusuf Şevki YAVUZ
Prof. Dr. Ziya YILMAZER
Doç. Dr. Ali KUŞAT
Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK
Doç. Dr. Alican DAĞDEVİREN
Doç. Dr. Arif AYTEKİN
Doç. Dr. Erdinç AHATLI
Doç. Dr. Fikret KARAPINAR
Doç. Dr. Halis AYDEMİR
Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ
Doç. Dr. Hayati YILMAZ
Doç. Dr. Hayri ERTEN
Doç. Dr. Muhittin OKUMUŞLAR
Doç. Dr. Murat SERDAR
Doç. Dr. Mustafa Karagöz
Doç. Dr. Orhan Şener KOLOĞLU
Doç. Dr. Osman GÜMAN
Doç. Dr. Sıddık KORKMAZ
Doç. Dr. Soner DUMAN
Doç. Dr. Süleyman AKKUŞ
Yrd. Doç. Dr. Abdullah İNCE
Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÖZCAN
Yrd. Doç. Dr. Akif KÖTEN
Yrd. Doç. Dr. Ali Vasfi KURT
Yrd. Doç. Dr. Gökhan ATMACA
Yrd. Doç. Dr. Hamza ERMİŞ
Yrd. Doç. Dr. Hülya TERZİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. İhsan KAHVECİ
Yrd. Doç. Dr. Muhammed Mücahid DÜNDAR
Yrd. Doç. Dr. Necmettin GÜNEY
Yrd. Doç. Dr. Nuri ÖZCAN
Yrd. Doç. Dr. Osman AYDINLI
Yrd. Doç. Dr. Serdar ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Süleyman KAYA
Yrd. Doç. Dr. Tamer YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Turgay GÜNDÜZ
Yrd. Doç. Dr. Ulvi Murat KILAVUZ
Arş. Gör. Ahmet Numan ÜNVER
Arş. Gör. Avnullah Enes ATEŞ
Arş. Gör. Büşra ÇAKMAKTAŞ
Arş. Gör. Emrah EKER
Arş. Gör. Feyza DOĞRUYOL
Arş. Gör. Gülsüm KORKMAZER
Arş. Gör. Harun ABACI
Arş. Gör. Hayrettin Nebi GÜDEKLİ
Arş. Gör. Kübra CEVHERLİ
Arş. Gör. Mehmet Fatih YALÇIN
Arş. Gör. Mesut SANDIKÇI
Arş. Gör. Metin AYDIN
Arş. Gör. Yunus İNANÇ
Arş. Gör. Zehra ÖZLİ
Arş. Gör. Ziya ERDİNÇ
Arş. Gör. Zübeyde ÖZBEN
Okt. Abdülmelik YANGIN
Okt. Bayram DEMİRCİGİL
Okt. Halil UYSAL
Okt. Şükrü ŞİRİN
Öğr. Gör. Dr. Eren Gündüz
Öğr. Gör. Dr. Şule Yüksel UYSAL
Öğr. Gör. Fuat GÜNEL
Öğr. Gör. Zehra Betül GÜNEY
Facebook
Hesaplarımız
Twitter
Hesaplarımız
Youtube
Hesaplarımız
Instagram
Hesaplarımız
Linkedin
Hesaplarımız
Web
Sitelerimiz
EĞİTİMLER
DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ
Değerler Eğitimi Merkezi aşağıdaki kategorilerde eğitimler vermektedir.
İSTANBUL TASARIM MERKEZİ
İstanbul Tasarım Merkezi aşağıdaki kategorilerde eğitimler vermektedir.
YAYINLAR
eser
baskı

Ensar Yayın Grubu; Ensar Neşriyat, Gülhane Yayınları, Vefa Yayınları, Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) Yayınları, İSAV Yayınları ve İstanbul Tasarım Yayınları gibi 7 farklı tematik yayını bünyesinde tutmaktadır.

Son çıkan eserler aşağıda listelenmektedir. Daha fazlası için ensarnesriyat.com.tr web adresini ziyaret ediniz.

YENİ ÇIKAN YAYINLAR

Daha fazlası için
ensarnesriyat.com.tr
YURT HİZMETLERİ
yurt
öğrenci

Ensar Vakfı Yurtları, yurtlarında misafir ettiği öğrencileri ailelerinin birer emaneti olarak görmektedir.

Gençlerimizi kişisel ve mesleki gelişim odaklı, ülkesini ve dünyayı tanıyan kişiliği ile örnek teşkil edecek bir insan olarak yetiştirmeyi amaçlayan Vakfımız 30 Kız ve 19 Erkek Yurdu ile toplamda 49 yurtta 5091 Öğrenci kapasitesiyle hizmet vermektedir. 2019-2020 Eğitim yılında Ensar Vakfı Yurtlarının doluluk oranı %93,5 olmuştur.

Yurt ve şehir oryantasyon programı ile başlayan öğrenci faaliyetleri öğrencilere yönelik

•   Yaygın Eğitimler,
•   Seminerler,
•   Konferanslar,
•   Kariyer Gelişim Programları
•   Atölyeler ile desteklenmektedir.

Sivil toplum kuruluşları arasında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çalışmasıyla öncü olan Ensar Vakfı, öğrencilerine bireysel terapi hizmetinin yanı sıra; yurtlarda PDR, Psikoloji bölümlerinde okuyan ve bu alanlara ilgi duyan öğrencilere yönelik Psikoloji Atölye Çalışmaları, Film analizleri ve mesleğe hazırlık eğitimleri düzenlenmektedir.

Kültür Sanat Günleri

Ensar Vakfı Yurtlarında barınan gençlerin kültür ve sanat faaliyetlerine katılımını arttırmak, amacıyla 2017 yılından itibaren Münazara, Öğrenci Paneli, Müzikal Şiir Dinletisi ve Anlat İstanbul’u başlıklarında gerçekleştirilmektedir.

B12 Dergisi

Ensar Vakfı Yurtlarında yazmaya, çizmeye, okumaya, hayal kurmaya, şiir yazmaya yeteneği olan ve geliştirmek isteyen öğrencilerin çalışmalarını yayınladığı, tamamen öğrenci emeği bir dergi çalışmasıdır.

BURS

1. LİSANS BURSLARI

“Ensar Vakfı Lisans Bursları” İstanbul’da öğrenimine devam eden öğrencileri desteklemek amacıyla verilen burslardır. Bu burslar Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) tarafından projelendirilerek öğrencilerin başvurusuna açılmaktadır. Vakfımız burs başvurularını Eylül-Ekim ayları içerisinde yalnızca online başvuru formu üzerinden almaktadır. Başvuru dönemi dışında ve şahsen, mail, mesaj, faks, telefon yoluyla burs başvurusu alınmamaktadır.

• Öğrencinin burs programına başvuru yapabilmesi için belirtilen ön başvuru şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

• Müracaat eden adayların başvuru bilgileri üzerinden sistem puanlaması oluşturulmakta, aile gelir durumu, bölüm, sınıf, başarı sıralaması ve not ortalaması gibi değişkenler dikkate alınarak bursiyer kontenjanının en az iki katı kadar aday mülakata davet edilmektedir.

• Mülakat değerlendirmesi olumlu sonuçlanan öğrencilerden bursiyerlik evrakları teslim alınarak başvuru esnasında verilen bilgilerin kontrolü yapılmaktadır.

• Lisans bursları Ekim-Haziran aylarını kapsayan 9 aylık süre boyunca verilir. Nakit bursun en fazla %10’una kadarlık miktar öğrenciye kitap bursu olarak tanımlanır.

• Burs miktarı her yıl Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

2. ARAŞTIRMA BURSLARI (LİSANSÜSTÜ)

Lisansüstü bursları, DEM’in akademik çalışma alanları ve araştırma konuları çerçevesinde verilmektedir. DEM’in belirlediği araştırma konuları üzerinden 12, 18, 24 aylık periyotlarla araştırma projeleri olarak ilan edilmektedir. Araştırma Projelerinde proje danışmanı ve yürütücüsü olarak akademisyenler yer almaktadır. Ayrıca bu projelerde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine araştırmacı ve asistan olarak görev verilmektedir. Proje kapsamında ve süresince görev alan öğrencilere lisansüstü bursu verilmektedir. Araştırma Projelerinin duyuru ve başvurularını www.dem.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.

3. İHL BURSU

Ensar Vakfı tarafından Türkiye’deki İmam Hatip Liseleri’nde örgün olarak öğrenimlerine devam eden öğrenciler için sağlanan burs imkanıdır.

• Bu burs programı Türkiye’de İmam Hatip Liselerinin Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında okuyan öğrencileri kapsamaktadır.

• İHL Bursuna başvurunun birincil şartı maddi olarak bursa ihtiyacı olmaktır.

• İHL Bursları Ensar Vakfı Şubelerinin koordinasyonunda Türkiye genelinde 7000 öğrenciye verilmektedir.

PROJE
toplam
proje

2012 yılından bugüne tüm eğitim kademelerine yönelik olarak Genel Merkez ve Şubeler adına proje üretme, yazma, yürütme, denetleme, raporlama, araştırma ve geliştirme süreçlerini yönetmektedir.

Gençlik Spor Bakanlığı, Ulusal Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi proje hibe desteği sağlayan kurum ve kuruluşların desteği ile ulusal ve uluslararası alanda bir çok projeyi hayata geçirmiştir.

2012 – 2020 yılları arasında Gönüllülük, Kişisel Gelişim, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor, Kitap Kahve, Kültür Sanat, Yenilikçi Fikirler ve Çevre alanlarında Genel Merkez yürütücülüğünde 20 proje, 54 ilde yer alan 72 şubesinde ise 127 adet proje ile toplamda 147 proje gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca "EuroDesk Temas Noktası" ve "Kariyer ve Staj Ofisi" Proje Koordinasyon Merkezi bünyesinde yer almaktadır.

EuroDesk Temas Noktası

Ensar Vakfı tarafından, 2018 yılında Erasmus+ Eurodesk Türkiye Ağı Eurodesk Türkiye Temas Noktası Teklif Çağrısı kapsamında sunulan başvuru T.C. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiştir. 2019 yılı itibari ile Ensar Vakfı “EurodeskTürkiye Temas Noktası” olarak gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermek amacı Ulusal Ajans tarafından yetkilendirilmiş ve faaliyetlerine devam etmektedir. detaylı bilgi ve iletişim

Kariyer ve Staj Ofisi

Kariyer ve Staj Ofisi, OIC Intern Staj Programı ile gençlere dair edindiğimiz tecrübeler ve öngörülen ihtiyaçlar çerçevesinde eğitim, kariyer danışmalığı ve stajdan oluşan 3 ana kategoride üniversiteli ve yeni mezun gençlere hizmet veren bir kariyer ofisidir. Bunun yanı sıra gençlerin kariyer gelişimlerine katkıda bulunabilecek çeşitli program ve etkinlikler de Kariyer ve Staj Ofisi’nin hedefleri arasındadır.Kariyer ve Staj Ofisi’nin faaliyet alanları aşağıdaki gibidir;

SOSYAL SORUMLULUK
CAMİİ İMARLARI
CAMİİ İMARLARI

İbadete açılan Hz. Aişe Camii ve inşaatı devam eden Ateştuğla Camii inşaatı sosyal sorumluluk projelerimiz arasındadır.

YALOVA SABRİ EKŞİNOZLUGİL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
YALOVA SABRİ EKŞİNOZLUGİL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Sosyal Sorumluluk çalışmalarına inşaat projeleriyle de devam eden vakfımız, İmam Hatip Neslinin ihyası için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, 20 bin metrekare üzerine kurulu 3 bloktan oluşan Yalova Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi İnşaatı devam etmektedir.

AŞEVİ HİZMETİ
AŞEVİ HİZMETİ

Bağcılar Zeliha Hatun Aşevi’nde ihtiyaç sahiplerine her gün 3000 kişilik yemek ikramı yapılmaktadır.

HER YURDUN BİR YETİMİ VAR
HER YURDUN BİR YETİMİ VAR

Ensar Vakfı Yurtlarında kalan öğrenciler tarafından yapılan proje ile öğrencilerimiz yetim çocuklara kol kanat germeye çaba gösteriyor.

GÜLÜMSETEN EMEK
GÜLÜMSETEN EMEK

Gülümseten Emek Projesi, Suriye savaşında çocukluğundan uzaklaştırılan, küçük yaşlarına koskocaman acılar sığdıran Suriyeli çocukları bir nebze gülümsetebilmek niyetiyle Genç Ensar ve Hanımlar Komisyonu tarafından el emeği ile hazırlanan 8000 bez bebek ve çeşitli hediyeler Suriye’nin Azez Bölgesinde bulunan mülteci kampında yaşayan çocuklara ulaştırılmıştır.

DEMET SEZEN PROJESİ
DEMET SEZEN PROJESİ

Öğrencilerimiz oluşturulan kumbaraya ayda 5 lira bağışlayarak Ramazan ayında İdlib’deki yetimlere iftar vermişlerdir.

FİDAN DİKİMİ
FİDAN DİKİMİ

Ensar Vakfı’nın farklı çalışmalarında görev alan gönüllülerimiz adına Kudüs Abdülhamithan Fidanlığında 1.500 fidan dikilmiştir.

SU KUYUSU PROJESİ
SU KUYUSU PROJESİ

Kız ve erkek yurtları öğrencilerimiz ve yurt yöneticilerimiz Afrika’da 3 ayrı su kuyusu açtırmıştır.

ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN
ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN

Yurt öğrencilerimiz Gazze’deki çocuklara mont ve bot hediye etmişlerdir.

YEMEK HİZMETLERİ
günlük
öğrenciye
üç çeşit
ücretsiz yemek

Genel Merkez yemekhanemizde deneyimli ve tecrübeli aşçılarımız tarafından 600 öğrenciye günlük üç çeşit ücretsiz yemek hizmeti vermekteyiz.

Özellikle Genel Merkezimize yakın üniversitelerde okuyan öğrencileri öğle yemeği için ağırlamaktayız. Ramazan aylarında ise Ramazan Ayı’nın mutluluğunu, huzurunu, bereketini iftar yemeklerinde öğrencilerimizi ağırlayarak paylaşmakta ve yaşamaktayız.

2006-2020 yılları arasında 110 İmam Hatip Okulunda orta öğretimde okuyan 25.000 öğrenciye üç çeşit yemek üretimi ve sunumu hizmeti verilmiştir.

Yemek Hizmetleri