Ensar Vakfı?nın her hafta düzenlediği Ensar Buluşmaları?nda bu hafta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Fikri IŞIK?Türkiye?nin Teknoloji Gündemi ve Hukuksuz Dinlemeler? konulu konferans verdi.

?Türkiye?nin Teknoloji Gündemi ve Hukuksuz Dinlemeler? konulu konferans
GENEL MERKEZ
HABER
10 YIL ÖNCE
Ensar Vakfı?nın her hafta düzenlediği Ensar Buluşmaları?nda bu hafta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn.  Fikri IŞIK?Türkiye?nin Teknoloji Gündemi ve Hukuksuz Dinlemeler? konulu konferans verdi.

Bingöl Milletvekili Prof. Dr.Eşref TAŞ, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Durmuş YILMAZ,  THKÜniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal BAN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi RektörüProf. Dr. Metin DOĞAN, TOBB ETÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip CAMUŞCU,Bilim San. Tek. Bak. Müsteşar Yard. Hakan İlyas AYDOĞAN, Bilim Sanayi veTeknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU, BilimSan. Tek. Bak. Sanayi Bölgeleri Genel Müdür V. Yaşar ÖZTÜRK, Bilim San. Tek.Bak. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Recep Kemal AKYÜREK, Bilim San. Tek.Bak. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Orhan EROĞLU,  Bilim, Sanayi veTeknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Sn. Kibar ALTUNAL, Aski 1.Hukuk Müşaviri Veysel Kazan, Bilim San. Tek. Bak. 1. Hukuk Müşaviri AliKAZCI, ve çok sayıda bürokrat, akademisyen ve siyasetçi katıldığı konferanssonrasında konuğumuza Ensar Vakfı Ankara Şube Başkanı Avukat Ercan POYRAZtarafından plaket takdim edildi.

Ensar Vakfı Ankara ŞubesiBaşkanı Ercan POYRAZ?ın takdimi ile başlayan programda Bilim, Sanayi veTeknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK konuşmasına ;

Başkanımıza ve gelenkonuklara teşekkür ederek başladı. Sonrasında, ?Biz çok köklü bir vakıfmedeniyetiyiz bunu daha çok önemsemeliyiz. İnsanın önce nefsine sonra ailesinesonra yaşadığı şehre ve topluma ve daha sonra ülke insanına ve tüm insanlığakarşı sorumlulukları vardır.  İçinde yaşadığı toplumun hayrına çalışanEnsar Vakfını önemsiyorum ve yaptığı çalışmaları takdir ediyorum. 4+4+4 EğitimSistemine verdiği destek için teşekkürlerimi sunuyorum. Vakıf kültürünün önemlimeseleleri edep meselesidir. Bizim medeniyetimizin temel meselesi budur. Bunukaybettiğimizde olumsuz gidişatın da farkında olmalıyız.? Diyerek konuşmasınabir giriş yaptı.

Konuşmasına; ?Bugünyaşadığımız bu sürecin demokrasinin ve hukukun gelişmesi, milli iradenin tümkurum ve kuruluşlarda hâkim olması, milli iradenin tüm fertler tarafındanbenimsenmesi açısından hayır getirmesini diliyorum. Ayrıca tabanda çalışansamimi, Allah rızası için hizmet eden kardeşlerimizin paralel yapıdanayrışması, ülkesine ve milletine olan sorumluluk bilincini kaybetmemesinidiliyorum. Yaşadığımız süreç ağır ve önemli bir süreç; toplumda herkesi çoküzdü. Asla gelinmemesi noktaya gelindi. Pek çok sıkıntıyı ülke gündemindençıkaran, çok büyük işler yapan bir lidere ve onun kadrosuna operasyonyapılmasını anlayabilmek mümkün değil.? Diyerek devam etti.

Gizli gizli din eğitimialmaya çalıştığımız süreçten devletin resmi okullarında her isteyenin Kur?an-ıKerim öğrenebildiği noktaya geldiğimizi belirten Sayın Bakan;  okuyamayan,başörtüsünü açmak zorunda kalan öğrencilerimizin istediği her üniversitedeokuyabildiği hatta mezun olan başörtülü kardeşlerimizin devlette rahatlıklaçalışabildiği bir noktaya geldiğimizi, bu ülkenin başbakanına karşı, bendindarım, Müslümanım diyen bir yapının böyle yapmasının anlaşılır olmadığınıancak komuta kontrol merkezi ve tabandaki samimilerin ayrımını yaparak, ofedakârlıkların bugün küresel güçlerin amaçlarına tahvil edilmesinin de aslakabul edilemeyeceğini belirtti ve demokrasi üzerindeki en sinsi operasyonbaşarısız oldu. Bu başarısızlıkla sonuçlanmış bir darbe sürecidir. Bu süreçsonunda da demokrasi kazanacak, 31 Mart ülkenin rutine dönme tarihidir, dedi.

Sayın Bakan, ?Bizim köklü birmedeniyetimiz var. Bu medeniyet, bugünkü bilim ve teknolojinin en temelgelişimine katkı sağlamış, ancak medeniyet tarihinde Batı Medeniyeti veBizans?a öncelik verilmiş Hint ve İslam Medeniyeti geri plana atılmıştır. İslamMedeniyetinin bilim ve teknolojinin en hızlı geliştiği dönem olduğunu çoğukitapta göremeyiz. Ecdadımız duraklama dönemi yaşamasaydı, bilim ve teknolojiileri safhaya giderdi ve bizler adam öldürmek için silah ve atom bombasıüretmezdik.? Dedi.

1960?ta 27 Mayıs Darbesiolduğunda Güney Kore?de de darbe olmuştu. O zamanlar orada kişi başına düşenmilli gelir 200 dolar Türkiye?de ise 560 dolardı. 2002 yılında Türkiyede 3.300dolar seviyesine geldi. Güney Kore?de ise 17.000 dolar seviyesine geldi.Şimdilerde ise Güney Kore 35.000 dolarda biz ise 11.000 dolardayız, ne oldu dabiz bu noktadayız? Aynı dönemde iki ülke de sanayileşme açısından gelişmegösteriyordu diyen Sayın Bakan, Necmettin ERBAKAN başbakanken bu sürecihızlandırmaya çalıştı aynı zamanda Güney Kore?deki devlet başkanı da bazızengin ailelerin desteklenmesi ile yatırımlara başlamıştı. Ama ERBAKAN?ınseccadesiyle, takunyasıyla, tesbihiyle dalga geçilip itibarsızlaştırmaçalışmaları yapılırken, Güney Kore? böyle şeyler olmuyordu, diye devam etti.

Konuşmasına, bu aradaülkemizin insanları hiçbir şey yapamayan insanlar değillerdi. 1930?da kendiuçağını yapmış ancak siyasi mülahazalarla bunu kullanmayı, üretmeyi veihracatını yapmayı engelleyen  iktidar  bu üretimin önünü açıpdevlete destek verseydi Türkiye totalde hangi noktada olurdu siz düşünün, bugünbambaşka bir noktada olurduk. Son paralel operasyonu bu açıdan düşündüğümüzde,bizim düşmana ihtiyacımız yok.  Diye devam eden Sayın Bakan;

Biz yapabiliriz, yeter kimilletin arzusu ile devlet uzlaşsın. Artık fiyat üzerinden rekabet bitti,kalite üzerinden rekabet var. AR-Ge ve inovasyon çalışmalarına çok fazla kaynakayırmıyoruz. Şu an ülkemizde 500 sanayi kuruluşunun sadece 68 tanesinde var.İhracatta hedefimiz 500,000 dolar ve gayri safi milli hasılatta hedefimiz ise,1.000.000 dolar. Bunları düşük teknolojiyle yapamayız, yüksek teknolojiyi debize vermiyorlar. Yapmamız gereken işletmelerin kalitesini artırmalı, teknolojiseviyemizi yükseltmeli, kendi  patent ve markalarımızı yapmalıyız. Diyeekledi.

AR-GE ve inovasyonçalışmalarımızı güçlendirmeli, bireysellikten çıkarmalıyız.

Teknokentlere ağırlık veripönemli noktalara geldik. 2008?de kanun çıkardık, 153 tane teknokent kuruldu.Bunları artırmalıyız.

Üniversite- kamu ve sanayiişbirliğini güçlendirmeliyiz, bu anlamda dünyada 4 gelişme kuşağı var ve bizçoğunlukla sadece eğitimin önemsendiği  1. Kuşaktayız. Kalan üniversitelerde eğitim ve araştırmanın önemsendiği 2. Kuşakta. Eğitim, araştırma  vebilginin işlenmesini benimseyen 3. Kuşağa ve  disiplinler arası çalışmayıbaşaran 4. Kuşağa yükselmemiz lazım. Bunlarla ilgili hem üniversite hem dehükümette gayretler var. Sanayiler projeler yapsın, bizler de kamu olarakbunları destekleyelim.

En değerli şey eğitim sonrada bilim ve sanayidir. İslam dünyasının gerilemesinin nedeni, sosyal bilimleringeliştirilmemesidir. İnsanı hedef alan sosyal bilimleri geliştirmeliyiz. Biz enbüyük bütçeyi eğitime verdik, çok eleştirildik.

Etki değerlendirmelerinedestek veriyoruz. Bakanlığımızda etki değerlendirme daire başkanlığı kurulacak.Artık göz kararı ile değil, milimetrik hesaplarla etki değerlendirilmesiyapılacak.

Son olarak, girişimcilikruhunu, verimlilik kültürünü, çok okumayı çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor.Türkiye layık olduğu yere gelecek;  yeter ki iç çekişmelerden kurtulalım.Diyerek konuşmasını sona erdirdi.

Yapılan Soru Cevap Kısmınınardından Ensar Buluşmaları, Kur?an-ı Kerim tilavetiyle son buldu.

Konuğumuz Sn. Fikri IŞIK,konferans ardından yapılan kahve ikramı ile sonrasında vakıf yöneticileri vesiyasetçi, bürokratlardan oluşan misafirlerimizle beraber vakfımızda sohbetetti.

_1822482822014_

Facebook
Hesaplarımız
Twitter
Hesaplarımız
Youtube
Hesaplarımız
Instagram
Hesaplarımız
Linkedin
Hesaplarımız
Web
Sitelerimiz
EĞİTİMLER
DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ
Değerler Eğitimi Merkezi aşağıdaki kategorilerde eğitimler vermektedir.
İSTANBUL TASARIM MERKEZİ
İstanbul Tasarım Merkezi aşağıdaki kategorilerde eğitimler vermektedir.
YAYINLAR
eser
baskı

Ensar Yayın Grubu; Ensar Neşriyat, Gülhane Yayınları, Vefa Yayınları, Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) Yayınları, İSAV Yayınları ve İstanbul Tasarım Yayınları gibi 7 farklı tematik yayını bünyesinde tutmaktadır.

Son çıkan eserler aşağıda listelenmektedir. Daha fazlası için ensarnesriyat.com.tr web adresini ziyaret ediniz.

YENİ ÇIKAN YAYINLAR

Daha fazlası için
ensarnesriyat.com.tr
YURT HİZMETLERİ
yurt
öğrenci

Ensar Vakfı Yurtları, yurtlarında misafir ettiği öğrencileri ailelerinin birer emaneti olarak görmektedir.

Gençlerimizi kişisel ve mesleki gelişim odaklı, ülkesini ve dünyayı tanıyan kişiliği ile örnek teşkil edecek bir insan olarak yetiştirmeyi amaçlayan Vakfımız 30 Kız ve 19 Erkek Yurdu ile toplamda 49 yurtta 5091 Öğrenci kapasitesiyle hizmet vermektedir. 2019-2020 Eğitim yılında Ensar Vakfı Yurtlarının doluluk oranı %93,5 olmuştur.

Yurt ve şehir oryantasyon programı ile başlayan öğrenci faaliyetleri öğrencilere yönelik

•   Yaygın Eğitimler,
•   Seminerler,
•   Konferanslar,
•   Kariyer Gelişim Programları
•   Atölyeler ile desteklenmektedir.

Sivil toplum kuruluşları arasında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çalışmasıyla öncü olan Ensar Vakfı, öğrencilerine bireysel terapi hizmetinin yanı sıra; yurtlarda PDR, Psikoloji bölümlerinde okuyan ve bu alanlara ilgi duyan öğrencilere yönelik Psikoloji Atölye Çalışmaları, Film analizleri ve mesleğe hazırlık eğitimleri düzenlenmektedir.

Kültür Sanat Günleri

Ensar Vakfı Yurtlarında barınan gençlerin kültür ve sanat faaliyetlerine katılımını arttırmak, amacıyla 2017 yılından itibaren Münazara, Öğrenci Paneli, Müzikal Şiir Dinletisi ve Anlat İstanbul’u başlıklarında gerçekleştirilmektedir.

B12 Dergisi

Ensar Vakfı Yurtlarında yazmaya, çizmeye, okumaya, hayal kurmaya, şiir yazmaya yeteneği olan ve geliştirmek isteyen öğrencilerin çalışmalarını yayınladığı, tamamen öğrenci emeği bir dergi çalışmasıdır.

BURS

1. LİSANS BURSLARI

“Ensar Vakfı Lisans Bursları” İstanbul’da öğrenimine devam eden öğrencileri desteklemek amacıyla verilen burslardır. Bu burslar Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) tarafından projelendirilerek öğrencilerin başvurusuna açılmaktadır. Vakfımız burs başvurularını Eylül-Ekim ayları içerisinde yalnızca online başvuru formu üzerinden almaktadır. Başvuru dönemi dışında ve şahsen, mail, mesaj, faks, telefon yoluyla burs başvurusu alınmamaktadır.

• Öğrencinin burs programına başvuru yapabilmesi için belirtilen ön başvuru şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

• Müracaat eden adayların başvuru bilgileri üzerinden sistem puanlaması oluşturulmakta, aile gelir durumu, bölüm, sınıf, başarı sıralaması ve not ortalaması gibi değişkenler dikkate alınarak bursiyer kontenjanının en az iki katı kadar aday mülakata davet edilmektedir.

• Mülakat değerlendirmesi olumlu sonuçlanan öğrencilerden bursiyerlik evrakları teslim alınarak başvuru esnasında verilen bilgilerin kontrolü yapılmaktadır.

• Lisans bursları Ekim-Haziran aylarını kapsayan 9 aylık süre boyunca verilir. Nakit bursun en fazla %10’una kadarlık miktar öğrenciye kitap bursu olarak tanımlanır.

• Burs miktarı her yıl Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

2. ARAŞTIRMA BURSLARI (LİSANSÜSTÜ)

Lisansüstü bursları, DEM’in akademik çalışma alanları ve araştırma konuları çerçevesinde verilmektedir. DEM’in belirlediği araştırma konuları üzerinden 12, 18, 24 aylık periyotlarla araştırma projeleri olarak ilan edilmektedir. Araştırma Projelerinde proje danışmanı ve yürütücüsü olarak akademisyenler yer almaktadır. Ayrıca bu projelerde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine araştırmacı ve asistan olarak görev verilmektedir. Proje kapsamında ve süresince görev alan öğrencilere lisansüstü bursu verilmektedir. Araştırma Projelerinin duyuru ve başvurularını www.dem.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.

3. İHL BURSU

Ensar Vakfı tarafından Türkiye’deki İmam Hatip Liseleri’nde örgün olarak öğrenimlerine devam eden öğrenciler için sağlanan burs imkanıdır.

• Bu burs programı Türkiye’de İmam Hatip Liselerinin Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında okuyan öğrencileri kapsamaktadır.

• İHL Bursuna başvurunun birincil şartı maddi olarak bursa ihtiyacı olmaktır.

• İHL Bursları Ensar Vakfı Şubelerinin koordinasyonunda Türkiye genelinde 7000 öğrenciye verilmektedir.

PROJE
toplam
proje

2012 yılından bugüne tüm eğitim kademelerine yönelik olarak Genel Merkez ve Şubeler adına proje üretme, yazma, yürütme, denetleme, raporlama, araştırma ve geliştirme süreçlerini yönetmektedir.

Gençlik Spor Bakanlığı, Ulusal Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi proje hibe desteği sağlayan kurum ve kuruluşların desteği ile ulusal ve uluslararası alanda bir çok projeyi hayata geçirmiştir.

2012 – 2020 yılları arasında Gönüllülük, Kişisel Gelişim, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor, Kitap Kahve, Kültür Sanat, Yenilikçi Fikirler ve Çevre alanlarında Genel Merkez yürütücülüğünde 20 proje, 54 ilde yer alan 72 şubesinde ise 127 adet proje ile toplamda 147 proje gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca "EuroDesk Temas Noktası" ve "Kariyer ve Staj Ofisi" Proje Koordinasyon Merkezi bünyesinde yer almaktadır.

EuroDesk Temas Noktası

Ensar Vakfı tarafından, 2018 yılında Erasmus+ Eurodesk Türkiye Ağı Eurodesk Türkiye Temas Noktası Teklif Çağrısı kapsamında sunulan başvuru T.C. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiştir. 2019 yılı itibari ile Ensar Vakfı “EurodeskTürkiye Temas Noktası” olarak gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermek amacı Ulusal Ajans tarafından yetkilendirilmiş ve faaliyetlerine devam etmektedir. detaylı bilgi ve iletişim

Kariyer ve Staj Ofisi

Kariyer ve Staj Ofisi, OIC Intern Staj Programı ile gençlere dair edindiğimiz tecrübeler ve öngörülen ihtiyaçlar çerçevesinde eğitim, kariyer danışmalığı ve stajdan oluşan 3 ana kategoride üniversiteli ve yeni mezun gençlere hizmet veren bir kariyer ofisidir. Bunun yanı sıra gençlerin kariyer gelişimlerine katkıda bulunabilecek çeşitli program ve etkinlikler de Kariyer ve Staj Ofisi’nin hedefleri arasındadır.Kariyer ve Staj Ofisi’nin faaliyet alanları aşağıdaki gibidir;

SOSYAL SORUMLULUK
CAMİİ İMARLARI
CAMİİ İMARLARI

İbadete açılan Hz. Aişe Camii ve inşaatı devam eden Ateştuğla Camii inşaatı sosyal sorumluluk projelerimiz arasındadır.

YALOVA SABRİ EKŞİNOZLUGİL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
YALOVA SABRİ EKŞİNOZLUGİL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Sosyal Sorumluluk çalışmalarına inşaat projeleriyle de devam eden vakfımız, İmam Hatip Neslinin ihyası için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, 20 bin metrekare üzerine kurulu 3 bloktan oluşan Yalova Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi İnşaatı devam etmektedir.

AŞEVİ HİZMETİ
AŞEVİ HİZMETİ

Bağcılar Zeliha Hatun Aşevi’nde ihtiyaç sahiplerine her gün 3000 kişilik yemek ikramı yapılmaktadır.

HER YURDUN BİR YETİMİ VAR
HER YURDUN BİR YETİMİ VAR

Ensar Vakfı Yurtlarında kalan öğrenciler tarafından yapılan proje ile öğrencilerimiz yetim çocuklara kol kanat germeye çaba gösteriyor.

GÜLÜMSETEN EMEK
GÜLÜMSETEN EMEK

Gülümseten Emek Projesi, Suriye savaşında çocukluğundan uzaklaştırılan, küçük yaşlarına koskocaman acılar sığdıran Suriyeli çocukları bir nebze gülümsetebilmek niyetiyle Genç Ensar ve Hanımlar Komisyonu tarafından el emeği ile hazırlanan 8000 bez bebek ve çeşitli hediyeler Suriye’nin Azez Bölgesinde bulunan mülteci kampında yaşayan çocuklara ulaştırılmıştır.

DEMET SEZEN PROJESİ
DEMET SEZEN PROJESİ

Öğrencilerimiz oluşturulan kumbaraya ayda 5 lira bağışlayarak Ramazan ayında İdlib’deki yetimlere iftar vermişlerdir.

FİDAN DİKİMİ
FİDAN DİKİMİ

Ensar Vakfı’nın farklı çalışmalarında görev alan gönüllülerimiz adına Kudüs Abdülhamithan Fidanlığında 1.500 fidan dikilmiştir.

SU KUYUSU PROJESİ
SU KUYUSU PROJESİ

Kız ve erkek yurtları öğrencilerimiz ve yurt yöneticilerimiz Afrika’da 3 ayrı su kuyusu açtırmıştır.

ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN
ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN

Yurt öğrencilerimiz Gazze’deki çocuklara mont ve bot hediye etmişlerdir.

YEMEK HİZMETLERİ
günlük
öğrenciye
üç çeşit
ücretsiz yemek

Genel Merkez yemekhanemizde deneyimli ve tecrübeli aşçılarımız tarafından 600 öğrenciye günlük üç çeşit ücretsiz yemek hizmeti vermekteyiz.

Özellikle Genel Merkezimize yakın üniversitelerde okuyan öğrencileri öğle yemeği için ağırlamaktayız. Ramazan aylarında ise Ramazan Ayı’nın mutluluğunu, huzurunu, bereketini iftar yemeklerinde öğrencilerimizi ağırlayarak paylaşmakta ve yaşamaktayız.

2006-2020 yılları arasında 110 İmam Hatip Okulunda orta öğretimde okuyan 25.000 öğrenciye üç çeşit yemek üretimi ve sunumu hizmeti verilmiştir.

Yemek Hizmetleri