ENSAR BULUŞMALARI; İstanbul Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Yunus SÖYLET

Ankara Şubesi
GENEL MERKEZ
HABER
10 YIL ÖNCE
ENSAR BULUŞMALARI; İstanbul Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Yunus SÖYLET

_1426181422014_

Ensar Vakfı?nın her haftadüzenlediği Ensar Buluşmaları?nın bu hafta ki konuğu İstanbul ÜniversitesiRektörü Sayın Prof. Dr. Yunus SÖYLET  ?EğitimStratejileri ve Gelecek? konulu konferans verdi.

Ensar Vakfı Kurucularından İstanbul Milletvekili FeyzullahKIYIKLIK, Ensar Vakfı Ankara Şubesi İstişare Kurulu Üyesi Düzce MilletvekiliOsman ÇAKIR, Manisa Milletvekili Selçuk ÖZDAĞ ve çok sayıdabürokrat, akademisyen ve siyasetçi katıldığı konferans sonrasında Sayın SÖYLET?eEnsar Vakfı Ankara Şube Başkanı Av. Ercan Poyraz tarafından plaket takdimedildi.

 Ensar Vakfı AnkaraŞubesi Başkanı Av. Ercan POYRAZ?ın takdimi ile başlayan programda İstanbulÜniversitesi Rektörü Yunus SÖYLET konuşmasına;

Konuşmasına,üniversitenin toplum için önemi ve toplum refahındaki yerinden bahsederek başladı.Bu bağlamda, üniversitelerin ilk kuruluşunu şu sözlerle ifade etti. ?Üniversitedenen yapıyı ilk kez öğrenciler kurmuştur. Avrupa?da 1000?li yıllarda,öğrenciler iyi hocaları toplayıp, lonca teşkilatına benzer bir yapıkurmuşlardır. Bizde de Nizamiye Medresesi ve birçok medrese de lise eğitimininyanında yükseköğrenim eğitimi de vermişlerdir. İslami yüksek öğrenim tarihindeSuffe medreselerinde yetişen birçok insan Endülüs?e gönderilmiştir. Daha sonraBilginin ağırlığı korunarak, eğitim öğrencilerden hocaların kontrolünegeçmiştir.?

Eğitimöğretim tarihini şu dönemlere ayırdı: M.Ö 6000-M.S 1750 yılları arasında temelüretim alanı topraktır. Usta çırak şeklinde ilerleyen bir tarım eğitim sistemivardı. 1750?den sonra 1950? ye kadar buhar makinesinin icadıyla ve sanayitoplumunun ortaya çıkmasıyla, maddi üretim devreye girdi. Üniversitelereteknolojik üretimde önemli görevler verildi. 1950?den sonra bilgisayarınicadıyla bilişim ve eğitim teknolojileri alanında bilginin gücü ön plana çıktı.O dönemde, dünyanın en güçlü 500 firmasının varlığının çoğu maddi Varlıktanoluşuyorken, şimdilerde ilk 500?ün varlığının yüzde 80?ini kıymetli bilgi veinsan oluşturuyor.

Sn.Söylet sözlerine ?Nitelikli insan kaynağını en çok yetiştiren kurumlarüniversitelerdir.  Eğer bir ülkenin üniversitelerigüçlüyse, bilgi üretiyorsa, o bilgiyi paylaşıyorsa, doğru aktarıyorsa,yetenekli insanları çok sayıda yetiştiriyorsa ve üretilen bilginin toplumadokunmasını sağlıyorsa, bilgiyi topluma ulaştırabiliyorsa işte o ülkeler hızlayükselir.? diyerek devam etti.

Bilgitoplumunda üniversitelerin rolü önemli olduğuna değinen Sn. Rektör, ?bizim gibiülkeler,  konjonktürel ve çok emek sarf edilerekgeldiği bu noktada, sıçramaya hazır, azimli ülke olarak toplumun kalkınmasınıdevreye sokmak zorundadır.? dedi.

Üniversitelerve toplum arasındaki ilişkiden bahseden Sn. Söylet Fildişi kulelerimizden inip,toplumla bütünleşip, akademik ve bilimsel gücümüzü toplum ve dünya hizmetinesunmak zorunda olunduğunu söyledi.

Sn Söyletkonuşmasını şu şekilde sürdürdü;

Nitelikliinsan eğitimi hiçbir zaman olmadığı kadar önem kazanmıştır, yeni fikirler ve bufikirlerin ürüne dönüştürülmesi (İnovasyon) süreci çok önemlidir. Bizim tam daicatçılık yapmamız gereken  dönemdir.  Ülke olarak geçmişten bu yana değerler veinsanlarımız varken, çok iyi araştırmaların yapıldığı ve toplumla bütünleştiğiicatçılık yapılması gereken bir dönemdeyiz.

Üniversiteler,toplumdaki hissettirilen gücün ideolojik aygıtı olarak kullanılırsa bu hatayatekrar düşülürse, üniversitelerde en farklı  fikirlerin dahi rahatça ifade edildiği, paylaşıldığı,araştırıldığıortamlardan çıkarsak, ideolojik enstrüman olarak kullanmaya devam edersek,  eskiden ne ürettiysek yine onu üretiriz.

Hertoplumun belli oranını yüksek öğretimle kalifiye hale getirme mecburiyetivardır. Bizim ülkemizin de böyle mecburiyeti vardır.  Her ilde sadece kantite değil kalite olarakdeğerini yükseltebileceğimiz üniversitelere ihtiyaç vardır. Artık üniversiteler18-24 yaş grubunun eğitileceği kurumlar değil, her yaş grubunun  eğitildiği yerler olmalıdır. Buna yaşam boyueğitim denir. Bu bilgi çağının en önemli özelliğidir.  Diğeri ise  kitle eğitimidir. Yani yükseköğretim çağınagelmiş ama mesleki eğitimle mesleğe yönelmediyse, mesleki eğitimden faydalanmakisteyen herkesin faydalanmasını sağlamak zorundayız. Hayat boyu öğrenimile  de bilgi, beceri ve yeteneğiartırmak durumundadır. Niceliği artırırken niteliği de artırmamızgerekiyor.  YÖK?te bulunduğum süreçteçalışmalar yapıyorduk, çalışmalar ciddi şekilde devam ediyor bunlar İnşallahniteliği artırmamızda da faydalı olur.

Klasikyüksek öğrenim grubunun niteliği bizden farklı, Web Generation dediğimiz birgrup var. Onlar klasik eğitim yöntemlerinden çok çabuk sıkılıyorlar. Yenieğitim metodları geliştirmeliyiz.

Yükseköğretim bu dinamizde sadece eğitim ve öğretim değil, patentlenebilir fikrimülkiyet hakları alınmış yenilikçiliğinde de üniversitelerde üretilenbilgi  toplum ve sanayinin hizmetinesunulur.  Üniversiteler bir ürünoluşturabilseler de bunu yaygınlaştırabilme imkanına sahip değillerdir. Devlet,kolaylaştırıcı mevzuatla ve Ar-Ge? yi destekleyerek,  üniversite, kamu ve sanayi üçlüsünü oluşturmalıdır.

Sonolarak yüksek öğrenim sistemimizde girişimcilik anlayışın gelişmesigerektiğini, girişimci üniversitelerde , girişimci mezunlar olmamız gerektiğinisöyleyerek sözlerine son verdi.  

Yapılan Soru CevapKısmının ardından Ensar Buluşmaları, Kur?an-ı Kerim tilavetiyle son buldu.

Konuğumuz Sn.Söylet, konferans ardından yapılan kahve ikramı ile sonrasında vakıfyöneticileri ve siyasetçi, bürokratlardan oluşan misafirlerimizle berabersohbet etti.

 _142861422014_

Facebook
Hesaplarımız
Twitter
Hesaplarımız
Youtube
Hesaplarımız
Instagram
Hesaplarımız
Linkedin
Hesaplarımız
Web
Sitelerimiz
EĞİTİMLER
DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ
Değerler Eğitimi Merkezi aşağıdaki kategorilerde eğitimler vermektedir.
İSTANBUL TASARIM MERKEZİ
İstanbul Tasarım Merkezi aşağıdaki kategorilerde eğitimler vermektedir.
YAYINLAR
eser
baskı

Ensar Yayın Grubu; Ensar Neşriyat, Gülhane Yayınları, Vefa Yayınları, Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) Yayınları, İSAV Yayınları ve İstanbul Tasarım Yayınları gibi 7 farklı tematik yayını bünyesinde tutmaktadır.

Son çıkan eserler aşağıda listelenmektedir. Daha fazlası için ensarnesriyat.com.tr web adresini ziyaret ediniz.

YENİ ÇIKAN YAYINLAR

Daha fazlası için
ensarnesriyat.com.tr
YURT HİZMETLERİ
yurt
öğrenci

Ensar Vakfı Yurtları, yurtlarında misafir ettiği öğrencileri ailelerinin birer emaneti olarak görmektedir.

Gençlerimizi kişisel ve mesleki gelişim odaklı, ülkesini ve dünyayı tanıyan kişiliği ile örnek teşkil edecek bir insan olarak yetiştirmeyi amaçlayan Vakfımız 30 Kız ve 19 Erkek Yurdu ile toplamda 49 yurtta 5091 Öğrenci kapasitesiyle hizmet vermektedir. 2019-2020 Eğitim yılında Ensar Vakfı Yurtlarının doluluk oranı %93,5 olmuştur.

Yurt ve şehir oryantasyon programı ile başlayan öğrenci faaliyetleri öğrencilere yönelik

•   Yaygın Eğitimler,
•   Seminerler,
•   Konferanslar,
•   Kariyer Gelişim Programları
•   Atölyeler ile desteklenmektedir.

Sivil toplum kuruluşları arasında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çalışmasıyla öncü olan Ensar Vakfı, öğrencilerine bireysel terapi hizmetinin yanı sıra; yurtlarda PDR, Psikoloji bölümlerinde okuyan ve bu alanlara ilgi duyan öğrencilere yönelik Psikoloji Atölye Çalışmaları, Film analizleri ve mesleğe hazırlık eğitimleri düzenlenmektedir.

Kültür Sanat Günleri

Ensar Vakfı Yurtlarında barınan gençlerin kültür ve sanat faaliyetlerine katılımını arttırmak, amacıyla 2017 yılından itibaren Münazara, Öğrenci Paneli, Müzikal Şiir Dinletisi ve Anlat İstanbul’u başlıklarında gerçekleştirilmektedir.

B12 Dergisi

Ensar Vakfı Yurtlarında yazmaya, çizmeye, okumaya, hayal kurmaya, şiir yazmaya yeteneği olan ve geliştirmek isteyen öğrencilerin çalışmalarını yayınladığı, tamamen öğrenci emeği bir dergi çalışmasıdır.

BURS

1. LİSANS BURSLARI

“Ensar Vakfı Lisans Bursları” İstanbul’da öğrenimine devam eden öğrencileri desteklemek amacıyla verilen burslardır. Bu burslar Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) tarafından projelendirilerek öğrencilerin başvurusuna açılmaktadır. Vakfımız burs başvurularını Eylül-Ekim ayları içerisinde yalnızca online başvuru formu üzerinden almaktadır. Başvuru dönemi dışında ve şahsen, mail, mesaj, faks, telefon yoluyla burs başvurusu alınmamaktadır.

• Öğrencinin burs programına başvuru yapabilmesi için belirtilen ön başvuru şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

• Müracaat eden adayların başvuru bilgileri üzerinden sistem puanlaması oluşturulmakta, aile gelir durumu, bölüm, sınıf, başarı sıralaması ve not ortalaması gibi değişkenler dikkate alınarak bursiyer kontenjanının en az iki katı kadar aday mülakata davet edilmektedir.

• Mülakat değerlendirmesi olumlu sonuçlanan öğrencilerden bursiyerlik evrakları teslim alınarak başvuru esnasında verilen bilgilerin kontrolü yapılmaktadır.

• Lisans bursları Ekim-Haziran aylarını kapsayan 9 aylık süre boyunca verilir. Nakit bursun en fazla %10’una kadarlık miktar öğrenciye kitap bursu olarak tanımlanır.

• Burs miktarı her yıl Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

2. ARAŞTIRMA BURSLARI (LİSANSÜSTÜ)

Lisansüstü bursları, DEM’in akademik çalışma alanları ve araştırma konuları çerçevesinde verilmektedir. DEM’in belirlediği araştırma konuları üzerinden 12, 18, 24 aylık periyotlarla araştırma projeleri olarak ilan edilmektedir. Araştırma Projelerinde proje danışmanı ve yürütücüsü olarak akademisyenler yer almaktadır. Ayrıca bu projelerde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine araştırmacı ve asistan olarak görev verilmektedir. Proje kapsamında ve süresince görev alan öğrencilere lisansüstü bursu verilmektedir. Araştırma Projelerinin duyuru ve başvurularını www.dem.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.

3. İHL BURSU

Ensar Vakfı tarafından Türkiye’deki İmam Hatip Liseleri’nde örgün olarak öğrenimlerine devam eden öğrenciler için sağlanan burs imkanıdır.

• Bu burs programı Türkiye’de İmam Hatip Liselerinin Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında okuyan öğrencileri kapsamaktadır.

• İHL Bursuna başvurunun birincil şartı maddi olarak bursa ihtiyacı olmaktır.

• İHL Bursları Ensar Vakfı Şubelerinin koordinasyonunda Türkiye genelinde 7000 öğrenciye verilmektedir.

PROJE
toplam
proje

2012 yılından bugüne tüm eğitim kademelerine yönelik olarak Genel Merkez ve Şubeler adına proje üretme, yazma, yürütme, denetleme, raporlama, araştırma ve geliştirme süreçlerini yönetmektedir.

Gençlik Spor Bakanlığı, Ulusal Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi proje hibe desteği sağlayan kurum ve kuruluşların desteği ile ulusal ve uluslararası alanda bir çok projeyi hayata geçirmiştir.

2012 – 2020 yılları arasında Gönüllülük, Kişisel Gelişim, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor, Kitap Kahve, Kültür Sanat, Yenilikçi Fikirler ve Çevre alanlarında Genel Merkez yürütücülüğünde 20 proje, 54 ilde yer alan 72 şubesinde ise 127 adet proje ile toplamda 147 proje gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca "EuroDesk Temas Noktası" ve "Kariyer ve Staj Ofisi" Proje Koordinasyon Merkezi bünyesinde yer almaktadır.

EuroDesk Temas Noktası

Ensar Vakfı tarafından, 2018 yılında Erasmus+ Eurodesk Türkiye Ağı Eurodesk Türkiye Temas Noktası Teklif Çağrısı kapsamında sunulan başvuru T.C. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiştir. 2019 yılı itibari ile Ensar Vakfı “EurodeskTürkiye Temas Noktası” olarak gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermek amacı Ulusal Ajans tarafından yetkilendirilmiş ve faaliyetlerine devam etmektedir. detaylı bilgi ve iletişim

Kariyer ve Staj Ofisi

Kariyer ve Staj Ofisi, OIC Intern Staj Programı ile gençlere dair edindiğimiz tecrübeler ve öngörülen ihtiyaçlar çerçevesinde eğitim, kariyer danışmalığı ve stajdan oluşan 3 ana kategoride üniversiteli ve yeni mezun gençlere hizmet veren bir kariyer ofisidir. Bunun yanı sıra gençlerin kariyer gelişimlerine katkıda bulunabilecek çeşitli program ve etkinlikler de Kariyer ve Staj Ofisi’nin hedefleri arasındadır.Kariyer ve Staj Ofisi’nin faaliyet alanları aşağıdaki gibidir;

SOSYAL SORUMLULUK
CAMİİ İMARLARI
CAMİİ İMARLARI

İbadete açılan Hz. Aişe Camii ve inşaatı devam eden Ateştuğla Camii inşaatı sosyal sorumluluk projelerimiz arasındadır.

YALOVA SABRİ EKŞİNOZLUGİL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
YALOVA SABRİ EKŞİNOZLUGİL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Sosyal Sorumluluk çalışmalarına inşaat projeleriyle de devam eden vakfımız, İmam Hatip Neslinin ihyası için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, 20 bin metrekare üzerine kurulu 3 bloktan oluşan Yalova Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi İnşaatı devam etmektedir.

AŞEVİ HİZMETİ
AŞEVİ HİZMETİ

Bağcılar Zeliha Hatun Aşevi’nde ihtiyaç sahiplerine her gün 3000 kişilik yemek ikramı yapılmaktadır.

HER YURDUN BİR YETİMİ VAR
HER YURDUN BİR YETİMİ VAR

Ensar Vakfı Yurtlarında kalan öğrenciler tarafından yapılan proje ile öğrencilerimiz yetim çocuklara kol kanat germeye çaba gösteriyor.

GÜLÜMSETEN EMEK
GÜLÜMSETEN EMEK

Gülümseten Emek Projesi, Suriye savaşında çocukluğundan uzaklaştırılan, küçük yaşlarına koskocaman acılar sığdıran Suriyeli çocukları bir nebze gülümsetebilmek niyetiyle Genç Ensar ve Hanımlar Komisyonu tarafından el emeği ile hazırlanan 8000 bez bebek ve çeşitli hediyeler Suriye’nin Azez Bölgesinde bulunan mülteci kampında yaşayan çocuklara ulaştırılmıştır.

DEMET SEZEN PROJESİ
DEMET SEZEN PROJESİ

Öğrencilerimiz oluşturulan kumbaraya ayda 5 lira bağışlayarak Ramazan ayında İdlib’deki yetimlere iftar vermişlerdir.

FİDAN DİKİMİ
FİDAN DİKİMİ

Ensar Vakfı’nın farklı çalışmalarında görev alan gönüllülerimiz adına Kudüs Abdülhamithan Fidanlığında 1.500 fidan dikilmiştir.

SU KUYUSU PROJESİ
SU KUYUSU PROJESİ

Kız ve erkek yurtları öğrencilerimiz ve yurt yöneticilerimiz Afrika’da 3 ayrı su kuyusu açtırmıştır.

ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN
ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN

Yurt öğrencilerimiz Gazze’deki çocuklara mont ve bot hediye etmişlerdir.

YEMEK HİZMETLERİ
günlük
öğrenciye
üç çeşit
ücretsiz yemek

Genel Merkez yemekhanemizde deneyimli ve tecrübeli aşçılarımız tarafından 600 öğrenciye günlük üç çeşit ücretsiz yemek hizmeti vermekteyiz.

Özellikle Genel Merkezimize yakın üniversitelerde okuyan öğrencileri öğle yemeği için ağırlamaktayız. Ramazan aylarında ise Ramazan Ayı’nın mutluluğunu, huzurunu, bereketini iftar yemeklerinde öğrencilerimizi ağırlayarak paylaşmakta ve yaşamaktayız.

2006-2020 yılları arasında 110 İmam Hatip Okulunda orta öğretimde okuyan 25.000 öğrenciye üç çeşit yemek üretimi ve sunumu hizmeti verilmiştir.

Yemek Hizmetleri