ANKARA ŞUBESİ ENSAR BULUŞMALARI

Ankara Şubesinin Ensar Buluşmalarının Bu Haftaki Konuğu Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan
GENEL MERKEZ
HABER
10 YIL ÖNCE
ANKARA ŞUBESİ ENSAR BULUŞMALARI

Ensar Buluşmaları; Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Prof. Dr. Recep KAYMAKCAN 

Ensar Buluşmalarının Bu haftaki Konuğu Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Prof. Dr. Recep KAYMAKCAN’dı. Ensar Vakfı Ankara Şubesi Başkanı Av. Ercan POYRAZ’ın takdim konuşmasıyla başlayan konferans, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sayın Recep KAYMAKCAN’ın konuşmasıyla devam etti.

_16264227122013_

Sözlerine “Eğitimin bir alanı olan din eğitimi, geçmişte ve günümüzde olup olmaması gerektiği, olursa nasıl olacağı konusunda çok yoğun gündeme gelmiştir. Bir ülkenin din eğitimi politikası bağımsız ve değişken değildir. Ülkelerin rejimleriyle, yönetim biçimleriyle din eğitimi ve öğretimi arasında sıkı ilişki vardır. İkinci olarak uluslararası paradigmalarla da ilişkilidir.” cümleleriyle başladı.

Sn. KAYMAKCAN din eğitiminin tarihi sürecine değinerek; modernite öncesi dönemde hayatta, toplumların devlet düzenlerinde dinin etkili olduğundan,  eğitime rengini de dinin verdiğinden bahsetti. 20. yy’dan sonra ise “Modernite dine karşı kendini ifade etmeye çalıştı. Siyaset, ekonomi, eğitim gittikçe dinle olan bağlarını kopardı. Sekülerleşme tezi ile din eğitimi ile modernitenin olmadığı ortaya çıkmıştır. 1990 sonrası dünyada din eğitimi kendine nefes alma imkanı bulabildi. Modernitenin temel ilkeleri ihlal edilmeden din eğitimi verilmesine imkan tanındı.” diye sözlerine devam etti.

Türkiye de tek parti dönemimde din eğitiminde bir fetret dönemi yaşandığını belirterek, 1946’dan sonra ise komünizm ile mücadele etmek ve çocukların da anne babaya saygılı olmalarını sağlamak için din dersinin olması gerekliliğinin gündeme geldiğini söyledi.

Dünyada bazı konularda aynı paradigmalar olduğunu, bilgi sosyolojisinde de tarikat ve cemaatlerle ilerleyen  ‘Halk İslamı’ ve kitabi bilgi ağır bastığı  ‘Ulema İslamı’ ayrımı olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:  “Cumhuriyetle birlikte kitabi islamın kurumları kendine bir yer bulurken halk İslam kurumlarına yer verilmedi.  1956 da okullarda isteğe bağlı din dersi DSP-MHP koalisyonunda ise, zorunlu din dersleri konuldu. 1982 anayasası ile din dersleri ilk ve orta dereceli okullarda zorunlu hale getirildi. İmam Hatipler 1951 de açıldı, muhtıra dönemimde kapatıldı 1982 anayasası darbe anayasası olmasına rağmen din konusunda olumlu anlamda düzenlemeler yaptı. 1990’larda özellikle 28 şubat sürecinde  din eğitimi konusunda geriye gidiş oldu. 2011 yılında  getirilen 4+4+4  sistemiyle bu geriye gidiş  sona erdi. 1997 de eğitim 8 yıla çıkarıldı. İmam hatip orta okulları kapatıldı. İmam Hatip ve diğer meslek okullarının önü kesildi. İlahiyat fakültelerinin kontenjanı 20-30 kadar indirildi. Mesela Sakarya üniversitesinde ilahiyat fakültesine 1997-2007 arası 1 tane öğretim üyesi alınabildi.

“Dünyada din eğitimi ve 11 Eylül’ün din eğitimi üzerindeki etkisinden bahseden Recep KAYMAKCAN, “11 Eylül’den sonra din ve din eğitimi tek başına bırakılmadı, 1990 öncesi milliyetçiliğe saygılı, 1990 sonrası insan hakları ve demokrasiye saygılı din eğitiminin olması gerektiği düşüncesi hakim oldu. AİHM in bu konuyla ilgili hiçbir kararı yokken 11 Eylül’le birlikte uluslar arası kuruluşlar harekete geçtiği için AİHM’de harekete geçmiştir.”

Türkiye’de 2008’de AK Parti kapatma davasında hazırlanan iddianamede partinin laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline gelmesinin nedeni olarak İmam Hatiplerin katsayısını kaldırmaya çalışmanın gösterildiğini söyleyen KAYMAKCAN, “Din dersi biraz kültür, biraz eğitim, biraz öğretim oldu, din eğitimi kimlik karmaşası yaşamıştır.” dedi. Sözlerine “4+4+4 sistemi ile İmam Hatiplerin kapatılan bütün ortaokulları tekrar açıldı. Eğitim de eşitsizliğin temel engeli olan katsayı kaldırıldı. Ortaokul ve liselerde dini içerikli seçmeli dersler konuldu.” diyerek devam etti.

“İmam Hatip modernleşmiş medrese demektir. İmam Hatipler Türkiye için fevkalade önemlidir.  Sıradan bir okul değildir. Türkiye de en köklü okullardan biridir.  İmam Hatipleri önemsiyorum içinin doldurulması gerektiğini düşünüyorum.” diyerek konuşmasına son verdi.

_16282027122013_

Soru cevap kısmının ardından Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü olan Sn. Recep KAYMAKCAN’a Ensar Vakfı Ankara Şubesi Başkanı Av. Ercan POYRAZ tarafından plaket takdim edildi. Ensar Buluşmaları, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle son buldu

Facebook
Hesaplarımız
Twitter
Hesaplarımız
Youtube
Hesaplarımız
Instagram
Hesaplarımız
Linkedin
Hesaplarımız
Web
Sitelerimiz
EĞİTİMLER
DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ
Değerler Eğitimi Merkezi aşağıdaki kategorilerde eğitimler vermektedir.
İSTANBUL TASARIM MERKEZİ
İstanbul Tasarım Merkezi aşağıdaki kategorilerde eğitimler vermektedir.
YAYINLAR
eser
baskı

Ensar Yayın Grubu; Ensar Neşriyat, Gülhane Yayınları, Vefa Yayınları, Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) Yayınları, İSAV Yayınları ve İstanbul Tasarım Yayınları gibi 7 farklı tematik yayını bünyesinde tutmaktadır.

Son çıkan eserler aşağıda listelenmektedir. Daha fazlası için ensarnesriyat.com.tr web adresini ziyaret ediniz.

YENİ ÇIKAN YAYINLAR

Daha fazlası için
ensarnesriyat.com.tr
YURT HİZMETLERİ
yurt
öğrenci

Ensar Vakfı Yurtları, yurtlarında misafir ettiği öğrencileri ailelerinin birer emaneti olarak görmektedir.

Gençlerimizi kişisel ve mesleki gelişim odaklı, ülkesini ve dünyayı tanıyan kişiliği ile örnek teşkil edecek bir insan olarak yetiştirmeyi amaçlayan Vakfımız 30 Kız ve 19 Erkek Yurdu ile toplamda 49 yurtta 5091 Öğrenci kapasitesiyle hizmet vermektedir. 2019-2020 Eğitim yılında Ensar Vakfı Yurtlarının doluluk oranı %93,5 olmuştur.

Yurt ve şehir oryantasyon programı ile başlayan öğrenci faaliyetleri öğrencilere yönelik

•   Yaygın Eğitimler,
•   Seminerler,
•   Konferanslar,
•   Kariyer Gelişim Programları
•   Atölyeler ile desteklenmektedir.

Sivil toplum kuruluşları arasında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çalışmasıyla öncü olan Ensar Vakfı, öğrencilerine bireysel terapi hizmetinin yanı sıra; yurtlarda PDR, Psikoloji bölümlerinde okuyan ve bu alanlara ilgi duyan öğrencilere yönelik Psikoloji Atölye Çalışmaları, Film analizleri ve mesleğe hazırlık eğitimleri düzenlenmektedir.

Kültür Sanat Günleri

Ensar Vakfı Yurtlarında barınan gençlerin kültür ve sanat faaliyetlerine katılımını arttırmak, amacıyla 2017 yılından itibaren Münazara, Öğrenci Paneli, Müzikal Şiir Dinletisi ve Anlat İstanbul’u başlıklarında gerçekleştirilmektedir.

B12 Dergisi

Ensar Vakfı Yurtlarında yazmaya, çizmeye, okumaya, hayal kurmaya, şiir yazmaya yeteneği olan ve geliştirmek isteyen öğrencilerin çalışmalarını yayınladığı, tamamen öğrenci emeği bir dergi çalışmasıdır.

BURS

1. LİSANS BURSLARI

“Ensar Vakfı Lisans Bursları” İstanbul’da öğrenimine devam eden öğrencileri desteklemek amacıyla verilen burslardır. Bu burslar Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) tarafından projelendirilerek öğrencilerin başvurusuna açılmaktadır. Vakfımız burs başvurularını Eylül-Ekim ayları içerisinde yalnızca online başvuru formu üzerinden almaktadır. Başvuru dönemi dışında ve şahsen, mail, mesaj, faks, telefon yoluyla burs başvurusu alınmamaktadır.

• Öğrencinin burs programına başvuru yapabilmesi için belirtilen ön başvuru şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

• Müracaat eden adayların başvuru bilgileri üzerinden sistem puanlaması oluşturulmakta, aile gelir durumu, bölüm, sınıf, başarı sıralaması ve not ortalaması gibi değişkenler dikkate alınarak bursiyer kontenjanının en az iki katı kadar aday mülakata davet edilmektedir.

• Mülakat değerlendirmesi olumlu sonuçlanan öğrencilerden bursiyerlik evrakları teslim alınarak başvuru esnasında verilen bilgilerin kontrolü yapılmaktadır.

• Lisans bursları Ekim-Haziran aylarını kapsayan 9 aylık süre boyunca verilir. Nakit bursun en fazla %10’una kadarlık miktar öğrenciye kitap bursu olarak tanımlanır.

• Burs miktarı her yıl Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

2. ARAŞTIRMA BURSLARI (LİSANSÜSTÜ)

Lisansüstü bursları, DEM’in akademik çalışma alanları ve araştırma konuları çerçevesinde verilmektedir. DEM’in belirlediği araştırma konuları üzerinden 12, 18, 24 aylık periyotlarla araştırma projeleri olarak ilan edilmektedir. Araştırma Projelerinde proje danışmanı ve yürütücüsü olarak akademisyenler yer almaktadır. Ayrıca bu projelerde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine araştırmacı ve asistan olarak görev verilmektedir. Proje kapsamında ve süresince görev alan öğrencilere lisansüstü bursu verilmektedir. Araştırma Projelerinin duyuru ve başvurularını www.dem.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.

3. İHL BURSU

Ensar Vakfı tarafından Türkiye’deki İmam Hatip Liseleri’nde örgün olarak öğrenimlerine devam eden öğrenciler için sağlanan burs imkanıdır.

• Bu burs programı Türkiye’de İmam Hatip Liselerinin Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında okuyan öğrencileri kapsamaktadır.

• İHL Bursuna başvurunun birincil şartı maddi olarak bursa ihtiyacı olmaktır.

• İHL Bursları Ensar Vakfı Şubelerinin koordinasyonunda Türkiye genelinde 7000 öğrenciye verilmektedir.

PROJE
toplam
proje

2012 yılından bugüne tüm eğitim kademelerine yönelik olarak Genel Merkez ve Şubeler adına proje üretme, yazma, yürütme, denetleme, raporlama, araştırma ve geliştirme süreçlerini yönetmektedir.

Gençlik Spor Bakanlığı, Ulusal Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi proje hibe desteği sağlayan kurum ve kuruluşların desteği ile ulusal ve uluslararası alanda bir çok projeyi hayata geçirmiştir.

2012 – 2020 yılları arasında Gönüllülük, Kişisel Gelişim, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor, Kitap Kahve, Kültür Sanat, Yenilikçi Fikirler ve Çevre alanlarında Genel Merkez yürütücülüğünde 20 proje, 54 ilde yer alan 72 şubesinde ise 127 adet proje ile toplamda 147 proje gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca "EuroDesk Temas Noktası" ve "Kariyer ve Staj Ofisi" Proje Koordinasyon Merkezi bünyesinde yer almaktadır.

EuroDesk Temas Noktası

Ensar Vakfı tarafından, 2018 yılında Erasmus+ Eurodesk Türkiye Ağı Eurodesk Türkiye Temas Noktası Teklif Çağrısı kapsamında sunulan başvuru T.C. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiştir. 2019 yılı itibari ile Ensar Vakfı “EurodeskTürkiye Temas Noktası” olarak gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermek amacı Ulusal Ajans tarafından yetkilendirilmiş ve faaliyetlerine devam etmektedir. detaylı bilgi ve iletişim

Kariyer ve Staj Ofisi

Kariyer ve Staj Ofisi, OIC Intern Staj Programı ile gençlere dair edindiğimiz tecrübeler ve öngörülen ihtiyaçlar çerçevesinde eğitim, kariyer danışmalığı ve stajdan oluşan 3 ana kategoride üniversiteli ve yeni mezun gençlere hizmet veren bir kariyer ofisidir. Bunun yanı sıra gençlerin kariyer gelişimlerine katkıda bulunabilecek çeşitli program ve etkinlikler de Kariyer ve Staj Ofisi’nin hedefleri arasındadır.Kariyer ve Staj Ofisi’nin faaliyet alanları aşağıdaki gibidir;

SOSYAL SORUMLULUK
CAMİİ İMARLARI
CAMİİ İMARLARI

İbadete açılan Hz. Aişe Camii ve inşaatı devam eden Ateştuğla Camii inşaatı sosyal sorumluluk projelerimiz arasındadır.

YALOVA SABRİ EKŞİNOZLUGİL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
YALOVA SABRİ EKŞİNOZLUGİL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Sosyal Sorumluluk çalışmalarına inşaat projeleriyle de devam eden vakfımız, İmam Hatip Neslinin ihyası için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, 20 bin metrekare üzerine kurulu 3 bloktan oluşan Yalova Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi İnşaatı devam etmektedir.

AŞEVİ HİZMETİ
AŞEVİ HİZMETİ

Bağcılar Zeliha Hatun Aşevi’nde ihtiyaç sahiplerine her gün 3000 kişilik yemek ikramı yapılmaktadır.

HER YURDUN BİR YETİMİ VAR
HER YURDUN BİR YETİMİ VAR

Ensar Vakfı Yurtlarında kalan öğrenciler tarafından yapılan proje ile öğrencilerimiz yetim çocuklara kol kanat germeye çaba gösteriyor.

GÜLÜMSETEN EMEK
GÜLÜMSETEN EMEK

Gülümseten Emek Projesi, Suriye savaşında çocukluğundan uzaklaştırılan, küçük yaşlarına koskocaman acılar sığdıran Suriyeli çocukları bir nebze gülümsetebilmek niyetiyle Genç Ensar ve Hanımlar Komisyonu tarafından el emeği ile hazırlanan 8000 bez bebek ve çeşitli hediyeler Suriye’nin Azez Bölgesinde bulunan mülteci kampında yaşayan çocuklara ulaştırılmıştır.

DEMET SEZEN PROJESİ
DEMET SEZEN PROJESİ

Öğrencilerimiz oluşturulan kumbaraya ayda 5 lira bağışlayarak Ramazan ayında İdlib’deki yetimlere iftar vermişlerdir.

FİDAN DİKİMİ
FİDAN DİKİMİ

Ensar Vakfı’nın farklı çalışmalarında görev alan gönüllülerimiz adına Kudüs Abdülhamithan Fidanlığında 1.500 fidan dikilmiştir.

SU KUYUSU PROJESİ
SU KUYUSU PROJESİ

Kız ve erkek yurtları öğrencilerimiz ve yurt yöneticilerimiz Afrika’da 3 ayrı su kuyusu açtırmıştır.

ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN
ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN

Yurt öğrencilerimiz Gazze’deki çocuklara mont ve bot hediye etmişlerdir.

YEMEK HİZMETLERİ
günlük
öğrenciye
üç çeşit
ücretsiz yemek

Genel Merkez yemekhanemizde deneyimli ve tecrübeli aşçılarımız tarafından 600 öğrenciye günlük üç çeşit ücretsiz yemek hizmeti vermekteyiz.

Özellikle Genel Merkezimize yakın üniversitelerde okuyan öğrencileri öğle yemeği için ağırlamaktayız. Ramazan aylarında ise Ramazan Ayı’nın mutluluğunu, huzurunu, bereketini iftar yemeklerinde öğrencilerimizi ağırlayarak paylaşmakta ve yaşamaktayız.

2006-2020 yılları arasında 110 İmam Hatip Okulunda orta öğretimde okuyan 25.000 öğrenciye üç çeşit yemek üretimi ve sunumu hizmeti verilmiştir.

Yemek Hizmetleri