ANKARA ŞUBESİ ENSAR BULUŞMALARI

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA ŞAHİN ENSAR VAKFI ANKARA ŞUBESİ "ENSAR BULUŞMALARI"NIN BU HAFTAKİ KONUĞU
GENEL MERKEZ
HABER
10 YIL ÖNCE
ANKARA ŞUBESİ ENSAR BULUŞMALARI

Ensar BuluşmalarınınBu haftaki Konuğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sn. Fatma ŞAHİN’di.

Ensar Vakfı AnkaraŞubesinin her hafta düzenlediği Ensar Buluşmalarının konuğu Sn. Fatma ŞAHİN“Aile ve Eğitim” konulu bir konferans verdi.

Ensar VakfıKurucularından İstanbul Milletvekili Feyzullah KIYIKLIK, TBMM Sağlık, Aile,Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar, Rize Milletvekili Hasan Karal, Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, ŞanlıurfaMilletvekili Zeynep Karahan Uslu, Diyarbakır Milletvekili Mine Lök Beyaz, Yıldırım Bayezit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. MetinDoğan, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Bozoğlu, ÇocukHizmetleri Genel Müdürü Abdülkadir Kaya, Çalışma Bakanlığı Dış İlişkiler GenelMüdürü Naim Gürhan Keskin ve çok sayıda üst düzey bürokrat ve siyasetçi katıldığı Ensar Buluşmalarına ulusal basın yoğun ilgi gösterdi.

Ensar Vakfı AnkaraŞubesi Başkanı Av. Ercan POYRAZ’ın takdim konuşmasıyla başlayan konferans Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Bozoğlu’nun kısa sunumuardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin’in konuşmasıyladevam etti.

_9541418122013_

Öncelikle aile eğitimiyle ilgili bilgi veren Sayın Bozoğlu, göç,modernleşme ve şehirleşme gibi etkenlerden dolayı yeni alanlar ve sorunlarınortaya çıktığına değinerek bu alanda çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Konuşmasına gönüllülüğün ve zamanın insanlık için kullanılmasınınöneminden bahsederek başlayan Sayın Şahin, bu ortamı hazırlayan Ensar Vakfıkurucularına, yöneticilerine ve değerli Ensar gönüldaşlarına teşekkür ederek sözlerinedevam etti. İktidara geldikleri zaman “insan” odaklı bir politikabelirlediklerini anlatarak “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” düsturundanhareketle eğitim, adalet, sağlık ve emniyet konularına öncelik tanıyıp, sosyaldevlet anlayışı ile kurumsal kalkınmaya önem verdiklerini vurguladı. Yoksullukile eğitim arasında bağlantı kurarak “Eğitimi kalkınma için bir araç olarakkullanmalıyız.” dedi.

“Bugün sağlık alanında dünyanın en iyi 10 ülkesi arasındayız. İskandinav ülkeleribunu nasıl başardığımızı merak ediyor.” diyen Sayın Şahin, barınmayla ilgili100.000 konut çalışması ve kentsel dönüşüm yapıldığını anlatarak 13.000 inşaatve ihalenin ise devam ettiğini söyledi. Kız çocuklarının yurt ihtiyacı için hemorta öğrenimde hem de yüksek öğrenimde 139 yurda fon sağladıklarını belirtti.

Türkiye genelinde gelir getirici projeler de üreterek, bu projelerihayata geçirmek için atölyeler kurulduğunu ve TÜBİTAK’tan 40 mühendisin buanlamda çalışma yaparak uzmanlar yetiştirdiğini sözlerine ekledi.

E-Devlet sistemini en iyi kullanan bakanlık olduklarını dile getirenŞahin, PTT Bank ile anlaşarak sosyal yardım kartları dağıtıldığını, bakanlıktarafından yapılan yardımların bu kart ile kişilere ulaştırılmasının daha kolayolduğunu belirtti. 268.000 kadın odaklı aileye 250 TL yardım yaptıklarınısöyledi. Bu miktarın yüksek olamamasına rağmen vatandaş - devlet ilişkisiniperçinlediğini ve kişilerin devlet güvenini hissederek daha huzurlu bir yaşamsürdüğünü belirtti.

Şehit ve gazi aileleri için iki büyük yasa çıkarılarak onlara daha çokhizmet etmenin yolunu açtıklarını belirten Şahin, 58.000 aileye bedelliaskerliklerden elde edilen gelirin transfer edildiğini ve bu ailelerin bu maaşile geçindiğini vurguladı. Denizli, Kocaeli ve  Gaziantep illerinde 43.000kişiyi istihdam ettiklerini, 73.000 kişinin ise meslek kurslarınabaşlatıldığını sözlerine ekledi.

Bakanlık olarak 5 genel müdürlük ve 32 daire başkanlığı ile çalışmalaryürüttüklerini söyleyerek Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü idari vemali anlamda güçlendirip 12.000 aile ve 25.000 vatandaş üzerinde araştırmalaryaptıklarını anlatan Şahin, aile üzerinde saygı, sadakat ve sevgi gibi insanideğerleri kaybetmeden nasıl kazanırız, nasıl bu şekilde yönetebiliriz, sorularınayanıt aradıklarını söyledi.

“Birey ve toplum arasında katalizör, ailedir. Bizim medeniyetimiz kadınve erkeği, tamamlayıcı ve koruyucu olarak görmüştür. İkisi de toplum içingereklidir. Kimlik, kişilik ve karakter, anne ile inşa edilir. Anne ve çalışanolarak ikisi arasındaki dengeyi kurmamız gerekli.” diyerek annenin eğitimüzerindeki etkisine vurgu yaptı.

Koruyucu aile projesiyle 3.000 çocuğun aileye kavuşturulduğunu belirtenŞahin. Çocuk bakım evlerinin koğuş sisteminden çıkarılarak bir aile ortamı gibidüzenlenmesinin çocuk psikolojisi üzerindeki olumlu etkilerini çarpıcıörneklerle anlattı.

Soru cevap kısmınınardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sn. Fatma ŞAHİN’e, Ensar Vakfıkurucularından İstanbul Milletvekili Sn. Feyzullah KIYIKLIK tarafından plakettakdim edildi. Ensar Buluşmaları, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle son buldu.

Facebook
Hesaplarımız
Twitter
Hesaplarımız
Youtube
Hesaplarımız
Instagram
Hesaplarımız
Linkedin
Hesaplarımız
Web
Sitelerimiz
EĞİTİMLER
DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ
Değerler Eğitimi Merkezi aşağıdaki kategorilerde eğitimler vermektedir.
İSTANBUL TASARIM MERKEZİ
İstanbul Tasarım Merkezi aşağıdaki kategorilerde eğitimler vermektedir.
YAYINLAR
eser
baskı

Ensar Yayın Grubu; Ensar Neşriyat, Gülhane Yayınları, Vefa Yayınları, Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) Yayınları, İSAV Yayınları ve İstanbul Tasarım Yayınları gibi 7 farklı tematik yayını bünyesinde tutmaktadır.

Son çıkan eserler aşağıda listelenmektedir. Daha fazlası için ensarnesriyat.com.tr web adresini ziyaret ediniz.

YENİ ÇIKAN YAYINLAR

Daha fazlası için
ensarnesriyat.com.tr
YURT HİZMETLERİ
yurt
öğrenci

Ensar Vakfı Yurtları, yurtlarında misafir ettiği öğrencileri ailelerinin birer emaneti olarak görmektedir.

Gençlerimizi kişisel ve mesleki gelişim odaklı, ülkesini ve dünyayı tanıyan kişiliği ile örnek teşkil edecek bir insan olarak yetiştirmeyi amaçlayan Vakfımız 30 Kız ve 19 Erkek Yurdu ile toplamda 49 yurtta 5091 Öğrenci kapasitesiyle hizmet vermektedir. 2019-2020 Eğitim yılında Ensar Vakfı Yurtlarının doluluk oranı %93,5 olmuştur.

Yurt ve şehir oryantasyon programı ile başlayan öğrenci faaliyetleri öğrencilere yönelik

•   Yaygın Eğitimler,
•   Seminerler,
•   Konferanslar,
•   Kariyer Gelişim Programları
•   Atölyeler ile desteklenmektedir.

Sivil toplum kuruluşları arasında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çalışmasıyla öncü olan Ensar Vakfı, öğrencilerine bireysel terapi hizmetinin yanı sıra; yurtlarda PDR, Psikoloji bölümlerinde okuyan ve bu alanlara ilgi duyan öğrencilere yönelik Psikoloji Atölye Çalışmaları, Film analizleri ve mesleğe hazırlık eğitimleri düzenlenmektedir.

Kültür Sanat Günleri

Ensar Vakfı Yurtlarında barınan gençlerin kültür ve sanat faaliyetlerine katılımını arttırmak, amacıyla 2017 yılından itibaren Münazara, Öğrenci Paneli, Müzikal Şiir Dinletisi ve Anlat İstanbul’u başlıklarında gerçekleştirilmektedir.

B12 Dergisi

Ensar Vakfı Yurtlarında yazmaya, çizmeye, okumaya, hayal kurmaya, şiir yazmaya yeteneği olan ve geliştirmek isteyen öğrencilerin çalışmalarını yayınladığı, tamamen öğrenci emeği bir dergi çalışmasıdır.

BURS

1. LİSANS BURSLARI

“Ensar Vakfı Lisans Bursları” İstanbul’da öğrenimine devam eden öğrencileri desteklemek amacıyla verilen burslardır. Bu burslar Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) tarafından projelendirilerek öğrencilerin başvurusuna açılmaktadır. Vakfımız burs başvurularını Eylül-Ekim ayları içerisinde yalnızca online başvuru formu üzerinden almaktadır. Başvuru dönemi dışında ve şahsen, mail, mesaj, faks, telefon yoluyla burs başvurusu alınmamaktadır.

• Öğrencinin burs programına başvuru yapabilmesi için belirtilen ön başvuru şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

• Müracaat eden adayların başvuru bilgileri üzerinden sistem puanlaması oluşturulmakta, aile gelir durumu, bölüm, sınıf, başarı sıralaması ve not ortalaması gibi değişkenler dikkate alınarak bursiyer kontenjanının en az iki katı kadar aday mülakata davet edilmektedir.

• Mülakat değerlendirmesi olumlu sonuçlanan öğrencilerden bursiyerlik evrakları teslim alınarak başvuru esnasında verilen bilgilerin kontrolü yapılmaktadır.

• Lisans bursları Ekim-Haziran aylarını kapsayan 9 aylık süre boyunca verilir. Nakit bursun en fazla %10’una kadarlık miktar öğrenciye kitap bursu olarak tanımlanır.

• Burs miktarı her yıl Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

2. ARAŞTIRMA BURSLARI (LİSANSÜSTÜ)

Lisansüstü bursları, DEM’in akademik çalışma alanları ve araştırma konuları çerçevesinde verilmektedir. DEM’in belirlediği araştırma konuları üzerinden 12, 18, 24 aylık periyotlarla araştırma projeleri olarak ilan edilmektedir. Araştırma Projelerinde proje danışmanı ve yürütücüsü olarak akademisyenler yer almaktadır. Ayrıca bu projelerde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine araştırmacı ve asistan olarak görev verilmektedir. Proje kapsamında ve süresince görev alan öğrencilere lisansüstü bursu verilmektedir. Araştırma Projelerinin duyuru ve başvurularını www.dem.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.

3. İHL BURSU

Ensar Vakfı tarafından Türkiye’deki İmam Hatip Liseleri’nde örgün olarak öğrenimlerine devam eden öğrenciler için sağlanan burs imkanıdır.

• Bu burs programı Türkiye’de İmam Hatip Liselerinin Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında okuyan öğrencileri kapsamaktadır.

• İHL Bursuna başvurunun birincil şartı maddi olarak bursa ihtiyacı olmaktır.

• İHL Bursları Ensar Vakfı Şubelerinin koordinasyonunda Türkiye genelinde 7000 öğrenciye verilmektedir.

PROJE
toplam
proje

2012 yılından bugüne tüm eğitim kademelerine yönelik olarak Genel Merkez ve Şubeler adına proje üretme, yazma, yürütme, denetleme, raporlama, araştırma ve geliştirme süreçlerini yönetmektedir.

Gençlik Spor Bakanlığı, Ulusal Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi proje hibe desteği sağlayan kurum ve kuruluşların desteği ile ulusal ve uluslararası alanda bir çok projeyi hayata geçirmiştir.

2012 – 2020 yılları arasında Gönüllülük, Kişisel Gelişim, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor, Kitap Kahve, Kültür Sanat, Yenilikçi Fikirler ve Çevre alanlarında Genel Merkez yürütücülüğünde 20 proje, 54 ilde yer alan 72 şubesinde ise 127 adet proje ile toplamda 147 proje gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca "EuroDesk Temas Noktası" ve "Kariyer ve Staj Ofisi" Proje Koordinasyon Merkezi bünyesinde yer almaktadır.

EuroDesk Temas Noktası

Ensar Vakfı tarafından, 2018 yılında Erasmus+ Eurodesk Türkiye Ağı Eurodesk Türkiye Temas Noktası Teklif Çağrısı kapsamında sunulan başvuru T.C. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiştir. 2019 yılı itibari ile Ensar Vakfı “EurodeskTürkiye Temas Noktası” olarak gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermek amacı Ulusal Ajans tarafından yetkilendirilmiş ve faaliyetlerine devam etmektedir. detaylı bilgi ve iletişim

Kariyer ve Staj Ofisi

Kariyer ve Staj Ofisi, OIC Intern Staj Programı ile gençlere dair edindiğimiz tecrübeler ve öngörülen ihtiyaçlar çerçevesinde eğitim, kariyer danışmalığı ve stajdan oluşan 3 ana kategoride üniversiteli ve yeni mezun gençlere hizmet veren bir kariyer ofisidir. Bunun yanı sıra gençlerin kariyer gelişimlerine katkıda bulunabilecek çeşitli program ve etkinlikler de Kariyer ve Staj Ofisi’nin hedefleri arasındadır.Kariyer ve Staj Ofisi’nin faaliyet alanları aşağıdaki gibidir;

SOSYAL SORUMLULUK
CAMİİ İMARLARI
CAMİİ İMARLARI

İbadete açılan Hz. Aişe Camii ve inşaatı devam eden Ateştuğla Camii inşaatı sosyal sorumluluk projelerimiz arasındadır.

YALOVA SABRİ EKŞİNOZLUGİL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
YALOVA SABRİ EKŞİNOZLUGİL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Sosyal Sorumluluk çalışmalarına inşaat projeleriyle de devam eden vakfımız, İmam Hatip Neslinin ihyası için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, 20 bin metrekare üzerine kurulu 3 bloktan oluşan Yalova Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi İnşaatı devam etmektedir.

AŞEVİ HİZMETİ
AŞEVİ HİZMETİ

Bağcılar Zeliha Hatun Aşevi’nde ihtiyaç sahiplerine her gün 3000 kişilik yemek ikramı yapılmaktadır.

HER YURDUN BİR YETİMİ VAR
HER YURDUN BİR YETİMİ VAR

Ensar Vakfı Yurtlarında kalan öğrenciler tarafından yapılan proje ile öğrencilerimiz yetim çocuklara kol kanat germeye çaba gösteriyor.

GÜLÜMSETEN EMEK
GÜLÜMSETEN EMEK

Gülümseten Emek Projesi, Suriye savaşında çocukluğundan uzaklaştırılan, küçük yaşlarına koskocaman acılar sığdıran Suriyeli çocukları bir nebze gülümsetebilmek niyetiyle Genç Ensar ve Hanımlar Komisyonu tarafından el emeği ile hazırlanan 8000 bez bebek ve çeşitli hediyeler Suriye’nin Azez Bölgesinde bulunan mülteci kampında yaşayan çocuklara ulaştırılmıştır.

DEMET SEZEN PROJESİ
DEMET SEZEN PROJESİ

Öğrencilerimiz oluşturulan kumbaraya ayda 5 lira bağışlayarak Ramazan ayında İdlib’deki yetimlere iftar vermişlerdir.

FİDAN DİKİMİ
FİDAN DİKİMİ

Ensar Vakfı’nın farklı çalışmalarında görev alan gönüllülerimiz adına Kudüs Abdülhamithan Fidanlığında 1.500 fidan dikilmiştir.

SU KUYUSU PROJESİ
SU KUYUSU PROJESİ

Kız ve erkek yurtları öğrencilerimiz ve yurt yöneticilerimiz Afrika’da 3 ayrı su kuyusu açtırmıştır.

ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN
ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN

Yurt öğrencilerimiz Gazze’deki çocuklara mont ve bot hediye etmişlerdir.

YEMEK HİZMETLERİ
günlük
öğrenciye
üç çeşit
ücretsiz yemek

Genel Merkez yemekhanemizde deneyimli ve tecrübeli aşçılarımız tarafından 600 öğrenciye günlük üç çeşit ücretsiz yemek hizmeti vermekteyiz.

Özellikle Genel Merkezimize yakın üniversitelerde okuyan öğrencileri öğle yemeği için ağırlamaktayız. Ramazan aylarında ise Ramazan Ayı’nın mutluluğunu, huzurunu, bereketini iftar yemeklerinde öğrencilerimizi ağırlayarak paylaşmakta ve yaşamaktayız.

2006-2020 yılları arasında 110 İmam Hatip Okulunda orta öğretimde okuyan 25.000 öğrenciye üç çeşit yemek üretimi ve sunumu hizmeti verilmiştir.

Yemek Hizmetleri