Üniversite okuma imkanı hala var. Hemde bir Avrupa Ülkesinde: Bosna Hersek'te

GENEL MERKEZ
HABER
10 YIL ÖNCE
Üniversite okuma imkanı hala var. Hemde bir Avrupa Ülkesinde: Bosna Hersek'te

ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ

Her gün bir adım ileri, birbasamak yukarı

saray-bosna-universitesi_142452982013_

Üniversite Hakkında :

UluslararasıSaraybosna Üniversitesi (IUS), EğitimiGeliştirme Vakfı (SEDEF) tarafından 2003 yılında Saraybosna’dakuruldu. IUS 2004-2005 öğretim yılında Temel Geliştirme Programı (İngilizceHazırlık) ile faaliyete başladı. Üniversitemiz bünyesinde 3 temel fakülte (Mühendislikve Doğa Bilimleri, Ekonomive Yönetim Bilimleri, Sanatve Sosyal Bilimler) Eylül 2005’de öğretime açıldı. IUS Bosna-Hersek’tekurulu ve YÖK tarafından denkliği tanınan bir Üniversitedir.

 

Uluslararasıbir eğitim kurumu olan IUS’ta öğretim ve iletişim dili İngilizcedir. IUS’akayıt yaptıran öğrenciler İngilizce Yeterlik sınavına alınırlar ve İngilizceleriyeterli olmayan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Okuluna devam ederler.İngilizcesi yeterli görülen öğrenciler doğrudan 1. sınıf derslerine başlarlar.IUS yaz döneminde de İngilizcesini geliştirmek isteyen öğrenciler için Yoğunİngilizce Programı açmaktadır. Bilgi için İstanbul Bürosu ile irtibata geçiniz(Tel. 0 212 563 91 36 – 56 – 58 – 59).

 

Üniversitenize öğrenci kabulü :

1.     ÖSYM ile öğrenci kabulü:

ÖSYMTercih Kılavuzunda bütün bölümlerimiz yer almaktadır. Her bölüm için burssuz, %25 ve % 50 burslu seçenekler bulunmaktadır.

2.     ÖSYM harici öğrenci kabulü:

IUS,Bologna ve Avrupa (EU) kredi sistemi ECTS esaslarına uygun, Bosna Hersekkanunlarına göre kurulmuş Uluslararası bir Üniversitedir.

IUS,ÖSYM yerleştirmesi aranmaksızın, yurt dışı üniversitelerinin öğrenci kabul etmekriterlerine uygun olarak öğrenci kabul etmektedir.


Üniversitenizin Denkliği :

TürkiyeCumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'niEkim 2005 tarihi itibarı ile tanımıştır. IUS, 2008 tarihinden itibaren ÖSYMtercih kılavuzunda yer almaktadır.

Bugünekadar IUS mezunları YÖK'den denkliklerini kolaylıkla almışlardır. Detaylı bilgive başvuru sırasında gerekli belgeler için YÖK internet sayfası ziyaretedilebilir.

YÖKYurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'ne göre yurt dışındakiyükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve yüksek lisansdiplomalarının Türkiye'de tanınabilmesi için gerekli belgelerin eksiksiz olaraktamamlanarak YÖK'e bireysel olarak başvurulması gerekmektedir.

ÖSYMtarafından IUS'un her hangi bir bölümüne yerleştirilmiş öğrencimizin denkliğikonusunda bir kısıtlama yoktur.

UluslararasıSaraybosna Üniversitesi, ÖSYM yerleştirmesi aranmaksızın öğrenci kaydı yaptığıgibi, YÖK'e bağlı tüm üniversitelerden yatay geçiş, dikey geçiş ve TEFmezunlarını da öğrenci olarak kabul etmektedir. Bu öğrenci diplomalarının daYÖK denkliği vardır. Bu öğrencilerimiz için, 06 Kasım 2010 tarihli YÖKyönetmeliği gereğince, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (FENS)mezunlarına Seviye Tesbit Sınavı (STS) uygulanabilir.

Üniversitenizin burs olanakları :

UluslararasıSaraybosna Üniversitesi, öğrencilerine ÖSYMBursu, Başarı Bursu, Yetenek Bursu, Kardeş Bursu gibibir çok alanda burs imkanları sunmaktadır.

ÖSYMBursu

OSYMtarafından IUS'a yerleştirilen öğrencilerimiz, kontenjan dahilin de %100, % 50veya % 25 oranlarında burs kazanabilmektedirler.

İlgilipuan türündeki başarı sıralamasında ilk 10.000'de (DİL puanı ile gelenler ilk5.000'de) yer alan ÖSYM tarafından yerleştirilen başarılı öğrencilerin bursları%100'e yükseltilir.

BaşarıBursu

ÖSYMharici IUS'a kayıt yaptıran öğrenciler, IUS başarı yönetmeliği çerçevesindeaşağıdaki oranlarda Başarı bursu kazanabilirler.

Fakültelerdeen az 30 kredilik ders yükünü tamamlayıp, ağırlıklı not ortalaması aşağıdakişartlara uyan öğrencilere 1 yıllık burs tahsis edilir. Başarı şartlarınısürdüren öğrencilerin bursları aynı oranda her yıl uzatılır.

 Burs Seviyesi

CGPA (4.00 üzerinden)

%100 Burslu:

? 3,90

%75 Burslu

? 3,75

%50 Burslu

? 3,60

%25 Burslu

? 3.50

YetenekBursu

Spor,sanat vb. alanlarda Uluslararası düzeyde başarı elde etmiş IUS öğrencileriYetenek Bursu kazanabilirler.

KardeşBursu

Tümöğrenciler için %10 Kardeş Bursu vardır. Kardeş Bursu, öğrencinin bizzatkendisi için değil, kardeş(ler)i için uygulanır.

NOT:   Ayrıca 2013-14 Akademik Yılı Türkiye’deaşağıdaki ilave bursları veriyoruz :

            100      OkulBirincisi Öğrencimize       % 100,

            100      Okulİkincisi Öğrencimize        % 75,

            100      OkulÜçüncüsü Öğrencimize    % 50,

            1200    Başarılı Öğrencimize de          %25,

2013-2014 Eğitim ve Öğretim YılındaÖğrenci Kabul edilecek Bölümler :

IUS’ta lisans eğitim-öğretimi 3 fakültede açılan 13akademik program içinde verilmektedir. Kontenjanlar ile ilgili bilgileri www.ius.edu.baadresinden ulaşabilirsiniz.

 

Sanat ve Sosyal BilimlerFakültesi (FASS)

            GörselSanatlar ve İletişim Tasarımı Programı (TS-1)

            Sosyalve Siyasal Bilimler Programı (TM-2)

            İngilizDili ve Edebiyatı Programı (DİL-1)

            PsikolojiProgramı (TM-3)

 

Ekonomi ve Yönetim BilimlerFakültesi (FEBA)

            İşletmeve Liderlik Programı (TM-1)

            İktisatProgramı (TM-1)

            Uluslararasıve Halkla İlişkiler Programı (TM-2)

 

Mühendislik ve DoğaBilimleri Fakültesi (FENS)

            Genetikve Biomühendislik Programı (MF-3)

            BilgisayarBilimleri ve Mühendisliği Programı (MF-4)

            EndüstriMühendisliği Programı (MF-4)

            ElektronikMühendisliği Programı (MF-4)

            MimarlıkProgramı (MF-4)

            MakineMühendisliği Programı (MF-4) 

Ücretler :

IUS Mütevelli Heyeti, 2013–2014Akademik yılı öğrenim ücretlerini aşağıdaki şekilde kararlaştırmıştır.

 

Açıklama

Tutarı (Avro)

İngilizce Dil Okulu (ELS) (2 yarıyıl için)

3200

İngilizce Dil Okulu (ELS) (Yaz okulu için)

600

Mühendislik ve Doğa bilimleri Fakültesi  (2 yarıyıl için)

5500

Sanat ve Sosyal Bilimleri Fakültesi (2 yarıyıl için)

5500

Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (2 yarıyıl için)

5500

Yüksek Lisans Programları Öğrenim Ücretleri  (Paket)

2500

Doktora  Programları Öğrenim Ücretleri (Paket)

5000

Dil Okulu :

Hocalarımızın tümü yabancı olan, güçlü – kalitelibir dil okulumuz vardır.   

DilOkulu programı 4 kurdan oluşmaktadır. Her kur yaklaşık 8 haftalık bir süreyikapsar. Öğrenciler yapılan Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre aşağıdakidüzeylerden birine yerleştirilirler.

 

      Level1      Elementary

      Level2      Pre-intermediate

      Level3      Intermediate

      Level4      Upper-intermediate

YazDöneminde 3 ve 8 haftalık dil kurslarımız vardır.

3haftalık kurslarımıza 14-18 yaş arası öğrencilerimiz katılmaktadır. Bu sene 22Haziran – 14 Temmuz tarihleri arasında yapılan kursumuza 121 öğrencikatılmıştır.

8haftalık kurslarımız 3. ve 4. seviyelerde, kendi öğrencilerimiz için açılmaktaolup, İngilizcesini geliştirmek isteyen öğrenciler dışarıdan bu kursumuzakatılabilirler. Bu sene 5 öğrenci kursumuza katılmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde öğrencilereverilen sosyal ve kültürel hizmetler :

Üniversitemizin Sosyal Hizmetleri, Sosyal, Kültürelve Sağlık Daire başkanlığınca öğrencilerin sosyal ve kültürel alandaki ilgi veistekleri doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Öğrencilerin sağlıkproblemlerinin çözümü sürecinde danışmanlık ve Boşnakça dil desteğiverilmektedir. Çeşitli sportif faaliyetler (rafting, paintball, trekking-doğayürüyüşü, kayak, futbol turnuvaları, masa tenisi turnuvaları vb.), Bosna’nıntarihi ve doğal güzelliklerine ve komşu ülkelere (Balkan ülkeleri) gezilerdüzenlenmektedir. Festivaller, yarışmalar ve Bosna’daki ihtiyaç sahiplerineyönelik sosyal duyarlılık projeleri organize edilmektedir. Öğrencilerin kendinigeliştirmesine katkıda bulunmak amacıyla akademik ve kültürel alanda çeşitlikatılımcılardan oluşan konferanslar, söyleyişler ve sunumlar yapılmaktadır.Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif alanda yaptıkları projeler dedesteklenmektedir.

Vize ve Oturma İzni İşlemleri içinGerekli Bilgileri verebilir misiniz?

Bosna Hersek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarınagiriş vizesi uygulamayan ülkelerden biridir. Fakat T.C vatandaşları BosnaHersek'e eğitim amaçlı geldiklerinde Bosna Hersek’te “Öğrenci Oturma izni”almaları gerekmektedir. Oturma izni Bosna Hersek’te yabancı uyruklu öğrencileriçin yasal bir zorunluluktur. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen Yabancı uyrukluöğrenciler, yabancılar şubesi tarafından tespit edildikleri zaman BosnaHersek’ten sınır dışı edilir, ülkeye 1 yıl ila 5 yıl süreyle giriş yasağıkonulur ve bu öğrenciye bir miktar para cezası uygulanır (300 KM). Bu bağlamdaÖSYM yerleştirmesi veya İstanbul Ofis Kayıtlarımız ile öğrenci statüsü kazananyeni/eski aday öğrencilerimizin, Bosna’da yasal bir şekilde kalabilmeleri veeğitimlerine devam edebilmeleri için “Öğrenci Oturma İzni” almalarıgerekmektedir.

Bosna-Hersek dışından(Türkiye ve diğer ülkelerden)gelen öğrencilerimize yardımcı olmak amacıyla Üniversitemiz bünyesindeki Sosyalİşler Daire Başkanlığı’na (SACHS) bağlı Vize Departmanımız oturum izniişlemleri ile ilgilenmektedir.

Bosna Hersek’te öğrenci oturma izni alımı bir kaçaşamadan oluşmakta olup, oturma izni başvurudan 4 ay gibi bir süre içindeöğrencilerin pasaportlarına (sticker) işlenmektedir. Pasaporta stickerınişlenmesiyle beraber öğrenciye Kesin Karar Belgesi(Rjesenje) verilmektedir. Bubelge gelecek yıl tekrar oturma izni alırken gerekecektir. Bosna Hersek’teoturma izinleri normal şartlarda bir(1) eğitim yılı olarak düzenlenir. Ancak,pasaport süresi 2 yıldan az olanlar için alınan oturum izni süresi, pasaportunkullanım süresinden üç ay öncesine kadar düzenlenmektedir. Dolasıyla oturmaizni için başvuru yapılırken pasaport süresinin asgari iki yıl olmasızorunludur. Kısacası oturum izni başvurusunda bulunmadan önce pasaportsüresinin kontrol edilmesi ve eğer pasaport süresi iki yıldan az ise pasaportunsüresinin uzatılması gerekmektedir.

Bu yıl kaçıncı mezunlarınızı verdiniz?Kaç öğrenci mezun oldu?

Bu yıl 5. mezuniyet törenimizde 200 öğrencimizimezun ettik.

 

Öğrenci Bilgi Sistemine (SIS) :

IUS’ta eğitimlerine başladıktan sonra, her öğrenciiçin bir dosya açılır ve IUS Öğrenci İşleri tarafından öğrenciye bir kullanıcıadı ve parola verilir. Bu sisteme www.ius.edu.baadresindeki SIS bölümünden ulaşılır.

Kayıt yaptırdığım fakülte ile ilgilisorularım hakkında kiminle görüşebilirim?

Fakülte veya bölümünüzle ilgili en sağlıklıbilgileri Bölüm Koordinatörlerinden edinebilirsiniz. Bölüm koordinatörlerinifakülte sekreterlerinden öğrenebilirsiniz.

Türkiye’de tercih yapan gençlereönerileriniz neler?

Saraybosna’da eğitim imkanı kaçırılmaması gerekenbir fırsattır ve bunu değerlendirmek gerekir. IUS’u seçmekle, iyi bir İngilizceöğrenme fırsatı yanında, bir Avrupa ülkesinde, 22 ülkeden gelen öğrenci ve 12ülkeden gelen akademisyenlerle vizyonunuzu genişletme fırsatı bulursunuz.

Tarihi bağlarımızın olduğu bu ülkede çok kültürlübir ortamda okuyacağınız üniversitenin yanında, Saraybosna’yı da iyi biröğretici olarak bulacaksınız.

TSE ile Üniversitenizde SaraybosnaÇözüm Ortaklığı Ofisi'ni kurduk:

TSE çözüm ortakları, ilgili hizmet bölgesindeörnekleme, test, muayene, belgelendirme, bu faaliyetlerin yeterliliği ve eğitimgibi faaliyetleri TSE adına gerçekleştirmek üzere işbirliği ortaklığı yapılankuruluşlardır.

TSE çözüm ortaklıkları, uygunluk değerlendirmesialanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları ile TSE arasında imzalananprotokollerle kurulmaktadır. TSE çözüm ortakları, yurtdışında üretim yapan veticaretle uğraşan firmaların, bulundukları ülke veya ticaret yaptıkları diğerülkeler ile ilişkilerinde ihtiyaç duydukları tüm uygunluk değerlendirmeişlemlerini uluslararası standartlar çerçevesinde yapmaktadır. Aynı zamanda Çözüm Ortakları aracılığıyla verilen hizmetler yoluyla ithalatçıfirmaların Türkiye ile ticarette yaşayabilecekleri sorunlara kaynağında çözümüretmek de mümkün olacaktır.

Araştırma Merkezi HızlaBüyüyor

Öğrenci Merkezi öğrencisorunlarının çözümü için aktif çalışıyor.

Akran Rehberliği çalışmasıyapıyoruz.


Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İstanbul İrtibat Bürosu

 

Feshane Cad. No: 21 Eyüp / İSTANBUL

Tel : 0212 563 91 36 – 56 – 58 – 59

Fax : 0212 563 91 79

Cep Tel : 0533 308 95 52

E-mail : [email protected]

İnternet Adresi : www.ius.edu.ba

Facebook
Hesaplarımız
Twitter
Hesaplarımız
Youtube
Hesaplarımız
Instagram
Hesaplarımız
Linkedin
Hesaplarımız
Web
Sitelerimiz
EĞİTİMLER
DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ
Değerler Eğitimi Merkezi aşağıdaki kategorilerde eğitimler vermektedir.
İSTANBUL TASARIM MERKEZİ
İstanbul Tasarım Merkezi aşağıdaki kategorilerde eğitimler vermektedir.
YAYINLAR
eser
baskı

Ensar Yayın Grubu; Ensar Neşriyat, Gülhane Yayınları, Vefa Yayınları, Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) Yayınları, İSAV Yayınları ve İstanbul Tasarım Yayınları gibi 7 farklı tematik yayını bünyesinde tutmaktadır.

Son çıkan eserler aşağıda listelenmektedir. Daha fazlası için ensarnesriyat.com.tr web adresini ziyaret ediniz.

YENİ ÇIKAN YAYINLAR

Daha fazlası için
ensarnesriyat.com.tr
YURT HİZMETLERİ
yurt
öğrenci

Ensar Vakfı Yurtları, yurtlarında misafir ettiği öğrencileri ailelerinin birer emaneti olarak görmektedir.

Gençlerimizi kişisel ve mesleki gelişim odaklı, ülkesini ve dünyayı tanıyan kişiliği ile örnek teşkil edecek bir insan olarak yetiştirmeyi amaçlayan Vakfımız 30 Kız ve 19 Erkek Yurdu ile toplamda 49 yurtta 5091 Öğrenci kapasitesiyle hizmet vermektedir. 2019-2020 Eğitim yılında Ensar Vakfı Yurtlarının doluluk oranı %93,5 olmuştur.

Yurt ve şehir oryantasyon programı ile başlayan öğrenci faaliyetleri öğrencilere yönelik

•   Yaygın Eğitimler,
•   Seminerler,
•   Konferanslar,
•   Kariyer Gelişim Programları
•   Atölyeler ile desteklenmektedir.

Sivil toplum kuruluşları arasında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çalışmasıyla öncü olan Ensar Vakfı, öğrencilerine bireysel terapi hizmetinin yanı sıra; yurtlarda PDR, Psikoloji bölümlerinde okuyan ve bu alanlara ilgi duyan öğrencilere yönelik Psikoloji Atölye Çalışmaları, Film analizleri ve mesleğe hazırlık eğitimleri düzenlenmektedir.

Kültür Sanat Günleri

Ensar Vakfı Yurtlarında barınan gençlerin kültür ve sanat faaliyetlerine katılımını arttırmak, amacıyla 2017 yılından itibaren Münazara, Öğrenci Paneli, Müzikal Şiir Dinletisi ve Anlat İstanbul’u başlıklarında gerçekleştirilmektedir.

B12 Dergisi

Ensar Vakfı Yurtlarında yazmaya, çizmeye, okumaya, hayal kurmaya, şiir yazmaya yeteneği olan ve geliştirmek isteyen öğrencilerin çalışmalarını yayınladığı, tamamen öğrenci emeği bir dergi çalışmasıdır.

BURS

1. LİSANS BURSLARI

“Ensar Vakfı Lisans Bursları” İstanbul’da öğrenimine devam eden öğrencileri desteklemek amacıyla verilen burslardır. Bu burslar Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) tarafından projelendirilerek öğrencilerin başvurusuna açılmaktadır. Vakfımız burs başvurularını Eylül-Ekim ayları içerisinde yalnızca online başvuru formu üzerinden almaktadır. Başvuru dönemi dışında ve şahsen, mail, mesaj, faks, telefon yoluyla burs başvurusu alınmamaktadır.

• Öğrencinin burs programına başvuru yapabilmesi için belirtilen ön başvuru şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

• Müracaat eden adayların başvuru bilgileri üzerinden sistem puanlaması oluşturulmakta, aile gelir durumu, bölüm, sınıf, başarı sıralaması ve not ortalaması gibi değişkenler dikkate alınarak bursiyer kontenjanının en az iki katı kadar aday mülakata davet edilmektedir.

• Mülakat değerlendirmesi olumlu sonuçlanan öğrencilerden bursiyerlik evrakları teslim alınarak başvuru esnasında verilen bilgilerin kontrolü yapılmaktadır.

• Lisans bursları Ekim-Haziran aylarını kapsayan 9 aylık süre boyunca verilir. Nakit bursun en fazla %10’una kadarlık miktar öğrenciye kitap bursu olarak tanımlanır.

• Burs miktarı her yıl Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

2. ARAŞTIRMA BURSLARI (LİSANSÜSTÜ)

Lisansüstü bursları, DEM’in akademik çalışma alanları ve araştırma konuları çerçevesinde verilmektedir. DEM’in belirlediği araştırma konuları üzerinden 12, 18, 24 aylık periyotlarla araştırma projeleri olarak ilan edilmektedir. Araştırma Projelerinde proje danışmanı ve yürütücüsü olarak akademisyenler yer almaktadır. Ayrıca bu projelerde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine araştırmacı ve asistan olarak görev verilmektedir. Proje kapsamında ve süresince görev alan öğrencilere lisansüstü bursu verilmektedir. Araştırma Projelerinin duyuru ve başvurularını www.dem.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.

3. İHL BURSU

Ensar Vakfı tarafından Türkiye’deki İmam Hatip Liseleri’nde örgün olarak öğrenimlerine devam eden öğrenciler için sağlanan burs imkanıdır.

• Bu burs programı Türkiye’de İmam Hatip Liselerinin Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında okuyan öğrencileri kapsamaktadır.

• İHL Bursuna başvurunun birincil şartı maddi olarak bursa ihtiyacı olmaktır.

• İHL Bursları Ensar Vakfı Şubelerinin koordinasyonunda Türkiye genelinde 7000 öğrenciye verilmektedir.

PROJE
toplam
proje

2012 yılından bugüne tüm eğitim kademelerine yönelik olarak Genel Merkez ve Şubeler adına proje üretme, yazma, yürütme, denetleme, raporlama, araştırma ve geliştirme süreçlerini yönetmektedir.

Gençlik Spor Bakanlığı, Ulusal Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi proje hibe desteği sağlayan kurum ve kuruluşların desteği ile ulusal ve uluslararası alanda bir çok projeyi hayata geçirmiştir.

2012 – 2020 yılları arasında Gönüllülük, Kişisel Gelişim, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor, Kitap Kahve, Kültür Sanat, Yenilikçi Fikirler ve Çevre alanlarında Genel Merkez yürütücülüğünde 20 proje, 54 ilde yer alan 72 şubesinde ise 127 adet proje ile toplamda 147 proje gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca "EuroDesk Temas Noktası" ve "Kariyer ve Staj Ofisi" Proje Koordinasyon Merkezi bünyesinde yer almaktadır.

EuroDesk Temas Noktası

Ensar Vakfı tarafından, 2018 yılında Erasmus+ Eurodesk Türkiye Ağı Eurodesk Türkiye Temas Noktası Teklif Çağrısı kapsamında sunulan başvuru T.C. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiştir. 2019 yılı itibari ile Ensar Vakfı “EurodeskTürkiye Temas Noktası” olarak gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermek amacı Ulusal Ajans tarafından yetkilendirilmiş ve faaliyetlerine devam etmektedir. detaylı bilgi ve iletişim

Kariyer ve Staj Ofisi

Kariyer ve Staj Ofisi, OIC Intern Staj Programı ile gençlere dair edindiğimiz tecrübeler ve öngörülen ihtiyaçlar çerçevesinde eğitim, kariyer danışmalığı ve stajdan oluşan 3 ana kategoride üniversiteli ve yeni mezun gençlere hizmet veren bir kariyer ofisidir. Bunun yanı sıra gençlerin kariyer gelişimlerine katkıda bulunabilecek çeşitli program ve etkinlikler de Kariyer ve Staj Ofisi’nin hedefleri arasındadır.Kariyer ve Staj Ofisi’nin faaliyet alanları aşağıdaki gibidir;

SOSYAL SORUMLULUK
CAMİİ İMARLARI
CAMİİ İMARLARI

İbadete açılan Hz. Aişe Camii ve inşaatı devam eden Ateştuğla Camii inşaatı sosyal sorumluluk projelerimiz arasındadır.

YALOVA SABRİ EKŞİNOZLUGİL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
YALOVA SABRİ EKŞİNOZLUGİL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Sosyal Sorumluluk çalışmalarına inşaat projeleriyle de devam eden vakfımız, İmam Hatip Neslinin ihyası için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, 20 bin metrekare üzerine kurulu 3 bloktan oluşan Yalova Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi İnşaatı devam etmektedir.

AŞEVİ HİZMETİ
AŞEVİ HİZMETİ

Bağcılar Zeliha Hatun Aşevi’nde ihtiyaç sahiplerine her gün 3000 kişilik yemek ikramı yapılmaktadır.

HER YURDUN BİR YETİMİ VAR
HER YURDUN BİR YETİMİ VAR

Ensar Vakfı Yurtlarında kalan öğrenciler tarafından yapılan proje ile öğrencilerimiz yetim çocuklara kol kanat germeye çaba gösteriyor.

GÜLÜMSETEN EMEK
GÜLÜMSETEN EMEK

Gülümseten Emek Projesi, Suriye savaşında çocukluğundan uzaklaştırılan, küçük yaşlarına koskocaman acılar sığdıran Suriyeli çocukları bir nebze gülümsetebilmek niyetiyle Genç Ensar ve Hanımlar Komisyonu tarafından el emeği ile hazırlanan 8000 bez bebek ve çeşitli hediyeler Suriye’nin Azez Bölgesinde bulunan mülteci kampında yaşayan çocuklara ulaştırılmıştır.

DEMET SEZEN PROJESİ
DEMET SEZEN PROJESİ

Öğrencilerimiz oluşturulan kumbaraya ayda 5 lira bağışlayarak Ramazan ayında İdlib’deki yetimlere iftar vermişlerdir.

FİDAN DİKİMİ
FİDAN DİKİMİ

Ensar Vakfı’nın farklı çalışmalarında görev alan gönüllülerimiz adına Kudüs Abdülhamithan Fidanlığında 1.500 fidan dikilmiştir.

SU KUYUSU PROJESİ
SU KUYUSU PROJESİ

Kız ve erkek yurtları öğrencilerimiz ve yurt yöneticilerimiz Afrika’da 3 ayrı su kuyusu açtırmıştır.

ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN
ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN

Yurt öğrencilerimiz Gazze’deki çocuklara mont ve bot hediye etmişlerdir.

YEMEK HİZMETLERİ
günlük
öğrenciye
üç çeşit
ücretsiz yemek

Genel Merkez yemekhanemizde deneyimli ve tecrübeli aşçılarımız tarafından 600 öğrenciye günlük üç çeşit ücretsiz yemek hizmeti vermekteyiz.

Özellikle Genel Merkezimize yakın üniversitelerde okuyan öğrencileri öğle yemeği için ağırlamaktayız. Ramazan aylarında ise Ramazan Ayı’nın mutluluğunu, huzurunu, bereketini iftar yemeklerinde öğrencilerimizi ağırlayarak paylaşmakta ve yaşamaktayız.

2006-2020 yılları arasında 110 İmam Hatip Okulunda orta öğretimde okuyan 25.000 öğrenciye üç çeşit yemek üretimi ve sunumu hizmeti verilmiştir.

Yemek Hizmetleri