Geometrik Desenler Okulu Eğitim Programı Tamamlandı


İstanbul Tasarım Merkezi ‘nde Prof. Dr. Miroslaw Majewski ile İslâm Sanatında Geometrik Desenler Okulu kapsamında 18 – 22 Mart 2019 tarihleri arasında Geometrik Desenler Okulu Temel / Orta Düzey Eğitim Programı ve 25 -29 Mart 2019 tarihleri arasında Geometrik Desenler Okulu Ongen Desenler İleri Düzey Eğitim Programı başarıyla tamamlandı.

İslâm Sanatında Geometrik Desenler Okulu Ongen Desenler İleri Düzey Eğitim programında; ongen desen tarzlarının kısa bir revizyonu, Kukeldaş Medrese tarzı desenler ve “ver ve al” desen tasarımının tekniği, İstanbul'daki St. George Kilisesi'nden bir desen ve “yürüyen beşgenler” tekniği, Topkapı parşömenlerinden bir desen “kabartma” tekniği, Çam kozalağı deseni “kabartma” tekniği ve büyük ölçekli ongen desen tasarımı teknikleri uygulamalı olarak öğretildi.

Geometrik Desenler Okulu Eğitim Programında, Türk katılımcıların yansıra Endonezya, Almanya, ABD ve Meksika’lı katılımcılarda yer aldı.

Haberin Galerisi