Geometrik Desenler Atölyesi Başladı


İstanbul Tasarım Merkezi’nde “Muhammed Aljanabi ile İslâm Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi” eğitimleri 15 Haziran 2019 Cumarteresi günü başladı.

Bu atölyede, temel oran kavramları ve farklı desenler arasındaki ilişkilere odaklanılacak, nesiller boyunca zanaatkârlar tarafından aktarıla gelen geleneksel teknikler öğretilecektir.

Katılımcılara derste ele alınan konuları kapsayan bir kitapçık verilecektir. Bu kitapçık, katılımcılara çalışmaları için kalıcı bir referans sağlayarak, gerekli aletlerin nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları içerecek ve adım adım desen yapım yöntemini net bir şekilde açıklayacaktır.

Katılımcılar, İslam Sanatındaki geometrik desenleri uygulamak için gerekli olan teknik çizimleri analiz etmeyi öğreneceklerdir. Bu beceri katılımcılara herhangi bir deseni okuma ve çözümleme için gerekli yetkinliği sağlayacaktır. Eğitim, İslam dünyasında yer alan dörtlü ve altılı simetrik desenlerin geniş bir seçkisini kapsayacaktır.

Haberin Galerisi