`Gençlik Fısıltıları` projemiz Ulusal Ajans tarafından desteklenmeye hak kazandı.


Vakfımız tarafından hazırlanan “Gençlik Fısıltıları” projesi,  T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajans’ı tarafından 2020 yılı Erasmus+Gençlik Programı, KA347 Gençlik Diyaloğu kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Proje, gençlik refahının artırılmasına katkı sağlayacak  “Bölgesel Gençlik İstihdam Politikası” ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Bu minvalde Türkiye’nin 81 ilinden gelen genç temsilciler, bölgesel toplantılarda karar alıcılar ile bir araya gelerek demokratik hayata ve karar alma süreçlerine dahil olacaktır.