Gençlik Fısıltıları - Bölgesel İstidama Genç Bakış


Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı- Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında desteklenen Gençlik Fısıltıları Projesi, gençleri demokratik hayata ve karar alma süreçlerine dahil ederek politika reformuna destek olmayı amaçlamaktadır.

Proje sürecince 81 ilden 140 temsilci genç yoğunlaştırılmış online eğitim sonunda bölgesel çalıştaylarda politika yapıcılar ile bir araya gelerek “Bölgesel Gençlik İstihdam Politikası” ortaya çıkaracaktır.

Program sonunda katılımcılara uluslararası alanda geçerli “Youthpass” sertifikası verilecektir.

Hedef Kitlesi

Türkiye ve dünya gündemini takip eden, gençlik sorunları ile ilgili 18-30 yaş arası herkes programa başvurabilir.

Program 140 kişi ile sınırlıdır ve her şehirden en fazla 2 temsilci seçilecektir.

Program İçeriği

Politika Oluşturma ve Planlama Eğitimi (Online) / Mayıs-Haziran

Bu eğitim programı, katılımcılarına gençlik istihdamı üzerine şehir ve bölgelerini tanımlama, ölçme, analiz etme ve strateji geliştirme yetisi kazandırmayı hedeflemektedir. Eğitim bitiminde katılımcılar gruplar halinde kendi şehir ve bölgeleri hakkında bölgesel gençlik istihdamı üzerine stratejik plan oluşturacaktır.

Bölgesel Çalıştaylar / Temmuz-Eylül

  1. Bölgesel İstihdama Genç Bakış Çalıştayı (Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi) - Temmuz
  2. Bölgesel İstihdama Genç Bakış Çalıştayı (Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi) – Ağustos
  3. Bölgesel İstihdama Genç Bakış Çalıştayı (Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi) – Eylül

Çalıştaylarda online eğitimle beraber oluşturulan bölgesel istihdam odaklı stratejik plan politika yapıcı, yerel yönetici ve akademisyenlere sunularak çözüm ve öneriler değerlendirilecektir. Birçok karar verici ve yöneticinin yer alacağı bu programda her bölge için ayrı oturumlar düzenlenecek ve müzakere ortamı sağlanacaktır.

Tüm çalıştayların bitiminde gençler tarafından oluşturulan “Bölgesel Gençlik İstihdam Politikası” yetkili mercilere takdim edilecektir.

  • Her katılımcı kendi şehrinin bölgesinde yer alan çalıştaya katılacaktır.
  • Çalıştaylar varış-dönüş günleri dahil 5 gün sürecektir.
  • Tüm çalıştaylar İstanbul’da gerçekleştirilecektir.
  • Proje boyunca katılımcıların seyahat, konaklama, yeme-içme masrafları karşılanacaktır.

Başvuru

https://form.ensar.org/gnclkfisiltilari

Yukarıda yer alan ön başvuru formunu dolduran adaylar arasından olumlu değerlendirilen adaylar ile online mülakat gerçekleştirilecektir.

Online mülakatların sonunda sadece olumlu değerlendirilen adaylara geri dönüş sağlanacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 8 Nisan 2021

 

İletişim

Tel: 0(212) 577 66 68 / 19

WhatsApp: 0(531) 317 27 66

E-Mail: [email protected]