Gençleri ve Gençlik Dönemini Anlama Sanatı Eğitimi


Eğitimci: Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman

Son Başvuru Tarihi: 21 Şubat 2018

Eğitim Süresi: 60 saat 

Eğitim Tarihleri: 24 Şubat 2018 - 12 Mayıs 2018

Gençleri ve Gençlik Dönemini Anlama Sanatı Eğitimi, tüm boyutları ile gençliği tanımak, problemlerini anlamak, bu problemlere çözüm önerileri sunabilmek ve gençlik çalışanının görevlerinin ne olduğunu anlamak eğitimin temel amaçlarını oluşturmaktadır.

Konu-1: Biz Kimiz?

Gençlik Çalışanı Neyi İcra Eder?

Gençlik Çalışmalarında Motivasyonu Nasıl Korumalıyız: Profesyonellik İle Gönüllülük Arasındaki İnce Çizgiyi Korumak

Konu-2: Modern Çocukluk/Gençlik Dönemi 

Çocukluğun/Gençliğin İcadı

Makale 1: Modern Çocukluk Paradigmasının Oluşumu

Makale 2: Modern Çocukluk Paradigması

Makale 3: Sanayi Toplumundan Sanayi Sonrası Topluma Farklılaşan Gençlik Hallerinin Sosyolojik Görünümü

Makale 4: Dikkat Ekonomisi, Kemal Sayar

Gençlik/Ergenlik Dönemini Okumak

Makale 1: Ergenlikte Toplumsal Uyum Sorunları

Makale 2: Ergen Kimlik Oluşumunun Facebook Üzerinden İncelenmesi

Makale 3: Ergenlerin Problem Çözme Becerileri ve Ana-Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Makale 4: Sosyal Medyada Bir Narsisist Nasıl Fark Edilir?

Röportaj: 

Meraklısına:

1. Meşrutiyet Dönemi Çocuk Dergilerinde Çocukluk Anlayışı

Modernizmin Kayıp Çocukları

Fotoğraflar: https://gaiadergi.com/lewis-hinein-objektifinden-1900lerin-cocuk-iscileri/

Konu-3: Gençlerin Dizi-Medya Dilini Okumak: Diziler, Temalar ve Karakterler

Konu-4: Bir Nitel Çalışma Üzerinden Türkiye Gençliğini Tanımak: Kız-Erkek İlişkileri

Konu-5: Zor Gençleri Okumak ve Anlamak: Apaçi Gençlik

Kitap: Apaçi Gençlik, s. 71-104 arası.

  • Zor Gençlerle Çalışırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Maddeler Halinde
  • Zor Gençlerin Kalp Kilitlerini Açma Sanatı, Maddeler Halinde

Konu-6: Toplumdan Dışlanan Gençler: Ötekiler Üzerine

Kitap: Apaçi Gençlik, s. 142-196 arası.

Konu-7: Akran İlişkileri ve Gençlerin Suça Bulaşmaları

Kitap: Apaçi Gençlik, s.202-229 arası.

Makale 1: Bir Kavga Sosyolojisi Denemesi

Makale 2: Esenler?de Yoksul Gençlerin Mekanları: Hal, Tekstil Atölyeleri ve Kafeler

Makale 3: Ergenlik Dönemi Sorunları ve Şiddet

Makale 4: Tutuklu Çocuklar Üzerine Bir Araştırma-Çocukların Suça Yönelmesinde Etkili Olan Toplumsal Nedenler ve Çözüm Önerileri

Konu-8: Madde Bağımlısı Ergenlerle Çalışmak-1

Kitap: Apaçi Gençlik, s.229-238 arası.

Konu-9: Madde Bağımlısı Ergenlerle Çalışmak-2

Kitap: Bağımlılık Yapan Maddeleri Tanıyalım

Makale: Bağımlılık Yapan Maddeler ve Özellikleri

Konu-10: Madde Bağımlısı Ergenlerle Çalışmak-3 (3 Ders)

Vaka Analizi: Madde Bağımlısı Bir Genç Kızla Konuşmak

Makale: Madde Kullanımı ve Bağımlılığın Nedenler

Film: Alkolikler

Konu-11: İntihar ve Gençlik

Makale-1: Karataş, Zeki, İntihar Sonucu Ebeveyn Kaybı Yaşayan Çocuğa Yönelik Sosyal Hizmet Müdahalesi: Bir Vaka Sunumu Makale-2: Alptekin, Kamil; Duyan, Veli; Uçan, Özge, İntiharı Önleme Çalışmalarında Sosyal Hizmet Mesleğinin Rolü, Sivas, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2008, c.9; s.3, 179-187

Makale-3: Ergenlik Döneminde İntihar Girişimleri

Konu-12: Eğitimden Kopan/Kopma İhtimali Olan Gençlerle Çalışmak

Kitap: Apaçi Gençlik, s.238-266 arası.

Makale 1: Evlenmek Amacıyla Evden Kaçan Kız Ergenler

Konu-13: İhmal, İstismar ve Ensest Mağduru Gençlerle İle Çalışmak

Kitap-1: Ailenin Karanlık Yüzü Türkiye?de Ensest

Makale-1: Aynı Ailede Görülen Çoklu Ensest

Makale-2: Cinsel İstismar ve Ensest

Kitap-2: Türkiye'de Ensest Sorununu Anlamak

Konu-14: Zor Gençlerin Zor Aileleri

Kitap: Apaçi Gençlik, s.293-337 arası.

Makale 1: Uyuşturucu Madde Bağımlısı Gençlerin Aile İçi İlişkilere Yönelik Görüşleri: Esenler-Bağcılar Örneği

Makale 2: Boşanma ve Boşanmış Aile Çocukları

Makale 3: Boşanma Sürecinde Olan Ailelerdeki Çocukların Aile Algılarının Resimler Aracılığı İle İncelenmesi - Yetişkin Bildirileri Kitabı Cilt 2, Sayfa 292-303 Arası

Makale 4: Yetiştirme Yurdunda Kalmakta Olan Ergenlerin Anne-Baba Algıları-Nitel Bir Çalışma

Meraklısına:

1) Anne-Babası Boşanmış ve Boşanmamış Olan Ergenlerde Yalnızlık ve Yaşam Doyumu

2) Tek Ebeveynli Aileler

3) Ergenlerin Aile İçi Şiddete Maruz Kalma Durumları ve Aile İlişkilerinin Değerlendirilmesi

Konu-15: Çocuklarda-Ergenlerde Mahremiyet Eğitimi

Konu-16: Din Yorgunu Bir Gençle Konuşmalar

Konu-17: Gençlik ve Din-1

Konu-18: Gençlik ve Din-2

Konu-19: Çocuk ve Ergenlerde Grup Çalışması Nasıl Yapılır: Planlama, Uygulama ve Sonlandırma-1

Gençler Bize Hangi Valizlerle Gelir?

Gençlerin Hangi Yaklaşımları Gençlik Çalışanını Şaşırtmaz

Konu-20: Çocuk ve Ergenlerde Grup Çalışması Nasıl Yapılır: Planlama, Uygulama ve Sonlandırma-2

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız.