“Geçmişten Geleceğe Öncü Nesiller” Programı


“Geçmişten Geleceğe Öncü Nesiller” Programı 

Ankara, MEB Şura Salonu
7 Aralık 2013 Cumartesi 

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, ÖNDER İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği, İlim Yayma Vakfı Ankara Şubesi, Ensar Vakfı Ankara Şubesi ortaklığında ve Çankaya Müftülüğü ev sahipliğinde 7 Aralık 2013 Cumartesi günü Ankara MEB Şura Salonu’nda “Geçmişten Geleceğe Öncü Nesiller” temalı ortak bir etkinlik tertip ediliyor. Konferans, panel, sergi ve anma etkinliklerinin düzenleneceği bir günlük programın ana amacı İmam-Hatip Okullarının geçmişten günümüze serencamının gözden geçirilmesi, verilen eğitimin içeriğinin ve kazanımlarının masaya yatırılması, ülkemizdeki ve dünyadaki entelektüel sermayenin oluşmasında öncü rolünün irdelenmesi ve Türkiye'nin stratejik yönelimindeki yerinin tartışılması olacaktır.

Ankara’da bulunan İmam Hatip Okullarının yönetici, öğretmen ve öğrencileriyle diyanet mensuplarının, bürokrasi, siyaset, sivil toplum ve iş dünyası temsilcilerinin katılacağı program, din eğitimi açısından Türkiye’de önemli bir yere sahip olan İmam Hatip Okullarındaki öğretmen ve öğrencilerin moral ve motivasyonuna katkı yapmayı ve İmam Hatip Okullarıyla ilgili toplumun sağlıklı bilgi ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.

Düzenleyici kuruluşlarının temsilcileri tarafından yapılacak konuşmalarla açılacak olan program; Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük’ün “Hz. Peygamber’in Eğitim Siyaseti” başlıklı konferansıyla başlayacak ve Ankara Müftüsü Prof. Dr. Mefail Hızlı’nın başkanlığında icra edilecek panelle devam edecektir. Panel oturumunda Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öcal, “Medresetü’l-Eimme ve’l-Huteba’dan İmam-Hatip Liselerine”; İmam Hatip Liselerini açan dönemin bakanı Merhum Tevfik İleri’nin Oğlu Cahit İleri, “İmam Hatip Liselerin Kuruluş Şartları ve Tevfik İlerinin Mücadelesi”; Gazeteci-Yazar Ahmet Taşgetiren, “Türkiye'nin Eğitim Bütünlüğü İçinde Din Eğitimi, İmam Hatipler ve Eğitimin Kalitesi Sorunu”; Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, “Türkiye’nin Toplumsal Dönüşümünde İmam-Hatip Okulları”, Gazeteci-Yazar Yusuf Kaplan, “Yeni Medeniyet İnşasında İmam Hatip Okullarının Rolü” ve ÖNDER Eski Genel Başkanı İbrahim Solmaz, “Türkiye’nin Sivilleşmesinde İmam Hatiplerin Yeri” başlıklı konuşma yapacaklardır. 

Panel oturumunun ardından İmam Hatip Okullarının ilk nesli ve öncülerine temsil cihetiyle pilaket takdiminden sonra İmam Hatip neslinin öncü yayın organlarından biri olan Tohum Dergisinin ellinci yayın yılı olması münasebetiyle Tohum 50. Yıl Fotoğraf Sergisi açılışı yapılacaktır. Programa iştirak edecek olan katılımcılara İmam Hatip Okulları ve öncüleriyle ilgili tanıtıcı kitap, CD ve broşürler hediye edilecektir.

_1451928112013_