GEÇMİŞTEN GELECEĞE ÖNCÜ NESİLLER PROGRAMI ANKARA MEB ŞURA SALONUN’DA GERÇEKLEŞTİ


"Geçmişten Geleceğe Öncü Nesiller" Programı 7 Aralık Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Ensar Vakfı Ankara Şubesi, ÖNDER, İlim Yayma Cemiyeti Ankara Şubesi ortaklığında ve Çankaya Müftülüğü ev sahipliğinde, Ankara MEB Şura Salonu'nda yapılan programa yoğun katılım sağlandı.

Konferans, panel, sergi ve anma etkinliklerinin düzenlendiği bir günlük programda; İmam-Hatip Okullarının geçmişten günümüze serencamının gözden geçirildi. Verilen eğitimin içeriğinin ve kazanımlarının masaya yatırıldığı, ülkemizdeki ve dünyadaki entelektüel sermayenin oluşmasında öncü rolünün irdelendiği ve Türkiye'nin stratejik yönelimindeki yerinin tartışıldığı programa Ankara'da bulunan İmam Hatip Okullarının yönetici, öğretmen ve öğrencileriyle diyanet mensuplarının, bürokrasi, siyaset, sivil toplum ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

İmam Hatip Okullarının geleceğinin konuşulduğu ve yol haritalarının çıkarılacağı programın açılış konuşmasını yapan Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu, ÖNDER Genel Başkanı Dr. Hüseyin Korkut, İlim Yayma Cemiyeti Yusuf Tülün Ankara içinden ve dışından gelerek salonu dolduran tüm dinleyicilere ve katılımcılara teşekkür ettiler..

 "İlk dönem, Osmanlı son devrinde medrese geleneğinden evrilerek, dönüşerek Medresetü'l-Eimme ve'l-Huteba'ların açıldığı İmam Hatiplerin 'mayalanma dönemi'; sonraki dönem Merhum Mahmud Celaleddin Ökten Hocaefendi ile Merhum Tevfik İleri'nin öncülüğünde İmam Hatip Liselerinin birçok sıkıntı ve risk altında açılmasıyla başlayan, ancak birçok engellerle de karşılaştığımız 'kuruluş ve varoluş dönemi'; şu an içinde olduğumuz henüz daha taze olan dönem ise İmam Hatiplerin önündeki hukuki ve siyasi engellemelerin kalktığı, milletin hür teşebbüsü olarak ortaya çıkan İmam Hatip projesinin devlet aklı tarafından da kabullenildiği ve sahiplenildiği, diğer İslam ülkeleri tarafından da bir eğitim modeli olarak takdir ve kabul gördüğü 'hizmet ve yaygınlaşma dönemi'dir.

İçinde bulunduğumuz dönem milletimizin derin irfanından süzülen himmet ve gayretlerle bin bir emek ve çabayla, fedakarlıklarla, neredeyse tamamen sivil olarak vücuda getirilen bu okulların yine aynı aşk ve heyecanla mahiyet ve keyfiyet itibarıyla geliştirildiği, zenginleştirildiği bir dönem olacak gibi görünüyor. Böylesi bir ortamda âlimlerimizin ve aydınlarımızın İmam Hatip üzerine soğukkanlı, tarafsız, ilmi analiz ve kritiklerine son derece büyük bir ihtiyaç vardır. Bugüne kadar millet namına dinine, kültürüne, medeniyetine, tarihine sahip çıkma uğrunda yürütülen mücadelenin hakiki bir kazanıma dönüşmesi için sürdürülebilir somut eylem planlarına ve projelere eğilmek zorunluluğu vardır. Bugünkü salon toplantımızı da bu çabalardan biri olarak görüyorum: inşallah, hem nebevi gelenekte Efendimizin eğitim siyaseti ve insan yetiştirme stratejileri üzerine bu sahada önde gelen alimlerimizden muhterem hocamızı dinleyeceğiz, hem de Türkiye'nin, bölgenin ve dünyanın mevcut ve gelecek şartları altında İmam Hatiplerin yeri ve rolünü ülkemizin önde gelen yazar, düşünür ve aktivistlerinin gözünden kritik etmek imkanı bulacağız.

Son dönemde İmam Hatipler üzerine eleştiriler yaparak olumsuz algı oluşturmak isteyenler var. Fakat bu milletin kadim geçmişine yaslanan ve emeğinin karşılığı olan İmam Hatipler var olduğu günden bu yana hizmet etmektedir ve bundan sonraki dönemde de bu hizmetler artarak devam edecektir. Bu zamana kadar üzerinde mühendislik oyunları oynanan ve büyük zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan İmam Hatipler bundan böyle daha çok niteliğe odaklanacak ve bu milletin geleceğinde söz sahibi olmaya devam edecektir."

Açılış konuşmalarının ardından; Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, "Hz. Peygamber'in Eğitim Siyaseti" başlıklı  sunum yaptı.

Ankara Müftüsü Prof. Dr. Mefail Hızlı'nın başkanlığında icra edilen panelle devam eden programda; Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öcal, "Medresetü'l-Eimme ve'l-Huteba'dan İmam-Hatip Liselerine"; İmam Hatip Liselerini açan dönemin bakanı Merhum Tevfik İleri'nin Oğlu Cahit İleri, "İmam Hatip Liselerin Kuruluş Şartları ve Tevfik İlerinin Mücadelesi"; Gazeteci-Yazar Ahmet Taşgetiren, "Türkiye'nin Eğitim Bütünlüğü İçinde Din Eğitimi, İmam Hatipler ve Eğitimin Kalitesi Sorunu"; Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, "Türkiye'nin Toplumsal Dönüşümünde İmam-Hatip Okulları", Gazeteci-Yazar Yusuf Kaplan, "Yeni Medeniyet İnşasında İmam Hatip Okullarının Rolü" ve ÖNDER Eski Genel Başkanı İbrahim Solmaz, "Türkiye'nin Sivilleşmesinde İmam Hatiplerin Yeri" başlıklı konuşmalar yaptılar.

Panel oturumunun ardından İmam Hatip Okullarının ilk nesli ve öncülerine temsil cihetiyle plaket takdiminden sonra İmam Hatip neslinin öncü yayın organlarından biri olan Tohum Dergisinin ellinci yayın yılı sebebi ile Tohum 50. Yıl Fotoğraf Sergisi açılışı yapıldı.

Programa iştirak eden katılımcılara Prof Dr. Hayretin Kaman'ın İmam-Hatip Şuuru, Yr.Doç.Dr. Mustafa Öcal'ın 100. Yılında İmam-Hatip Liseleri kitapları, Tohum Dergisi, CD ve broşürler de hediye edildi.

_1649539122013_