Eyüp Genç Ensar 16 Nisan`ın önemini vurguladı: cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye`nin gereksinimidir


 

Genç Ensar Eyüp, Ensar Vakfı Eyüp Şubesi Karasüleyman Tekkesi konferans salonunda 'Yeni Türkiye Yolunda 16 Nisan'ın Önemi' başlıklı bir program düzenledi.

 

Moderatörlüğünü Durali Erdoğan'ın yaptığı programın katılımcıları ise; Ensar Vakfı Eyüp Şube Başkanı, siyasetci, iş adamı ve sosyal aktivist Seçkin Turan'a ile eğitimci, iş adamı, sosyal aktivist Kamil Cihan'dı.

 

Eyüplülerin fevkalade iştirak edip iştiyakla dinledikleri programda Seçkin Turan, Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemine niçin geçilme gereksinimi duyulduğunu ulusal ve uluslararası bağlamda yaşanmış tarihi anekdotlar ve veriler ışığında anlattı. 17-25 aralık sürecinde hükumet, devlet ve millet aleyhine oynanan oyunu, gezi olaylarının perde arkasını ve en son 15 Temmuz'da içerdeki hain yerli işbirlikçilerle dışardaki müzmin Müslüman ve Türkiye düşmanlarının ortaya koydukları kalkışmanın boyutları üzerinde durdu.

 

Programın diğer konuğu Eğitimci-İş Adamı Kamil Cihan ise, 16 nisan günü halk tarafından oylanacak maddeleri tek tek etraflıca izah etti. Cihan konuşmasında, yapılacak anayasal değişikle yargının fiilen hem bağımsız ve hem de tarafsız olacağını, çifte standartların tamamen ortadan kalkacağını ve yargıçların hakiki manada milllet adına karar verme durumunun söz konusu olacağını belirtti. Bu yeni sistemle siyasi partilerin daha uzlaşmacı olacaklarını ve bu minvalde toplumsal uyumun ve entegrasyonun daha nitelikli hale geleceğini ve bunun da hayatın her çehresine olumlu yansıyacağını vurguladı.

Haberin Galerisi