Ensar Vakfı Yurtları 2. Kültür Sanat Günleri Etkinlikleri Başladı!


Ensar Vakfı Yurtları'nın, sadece bir konaklama mekanı değil, ilmin, kültürün ve sanatın beslendiği, öğrenciyi geliştirmeye katkı sağladığı entelektüel bir havza olduğunu gösteren "Kültür Sanat Günleri"nin bu yıl ikincisi gerçekleşiyor. 

2. Kültür Sanat Günleri'nin ilk etkinliği olan "Öğrenci Paneli" 20 Nisan'da İstanbul Avrasya Enstitüsü (Seyyid Hasan Paşa Medresesi)'nde yapıldı. Yıl boyunca Ensar Enstitü'nün Akademik Yazım Teknikleri'nde eğitim alan öğrenciler, öğrenci panelinde araştırmalarını dinleyicilere sundu.

Öğrenci Paneli

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Akyurt'un oturum başkanlığını yaptığı I. Oturum başlıkları şu şekildedir:

Büşra Kiper - Çocuk Kütüphanelerinde Hizmet Çeşitliliği

Hatice Hacer Erdem - Türkiye'deki Gençler Oku(mu)yor mu?

Gamzenur Yeşilağaç ve Merve Baki - Yaşlı Bireylerin Günlük Yaşam Aktivitelerindeki Bağımsızlığı, Sosyal Aktivitelere Katılımı ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki

İstanbul Üniversitesi Doktora Öğrencisi Vefa Kaya'nın oturum başkanlığını yaptığı II. Oturum başlıkları şu şekildedir:

Derya Ay - Kuşakların Sevgi Dili: Karşılaştırmalı Bir İnceleme 

Elif Acar - Kuşakların "Toplumun Bozulmuşluğu"na Bakışı: Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Suzan Nazlı Aydemir - Kişisel Değişimde Direnç ve Yatkınlık

Rukiye Kurt - Üniversite Gençliğinin Değer Yargılarında Değişim ve Süreklilik

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Murat Şentürk'ün oturum başkanlığını yaptığı III. Oturum başlıkları şu şekildedir:

Fatma Yıldız Arslanlar - Stresle Baş Etme Stratejileri: Mizahın Sosyal Medyada Kullanımı

Ceren Erdoğan - Z Kuşağı İncelemesi: 97-98 Doğumlular Örneklemi

Zeynep Yağmur Çelik - Sosyo- Ekonomik Düzey İle Kaygı Arasındaki İlişki 

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Coşkun'un oturum başkanlığını yaptığı IV. Oturum başlıkları şu şekildedir:

Ufuk Toylu- Genetik Sırlar

Bahtiyar Kadayıf - Bilincin Sürekliliği Bağlamında Hafızanın Rolü: Still Alice Filmi Örneği

Şerife Aktürk - Fıkıh ve Tıp Açısından Tedaviyi Reddetme Olgusu

 

 

 

Haberin Galerisi