Ensar Vakfı ile Türkiye İş Kurumu Arasında İşbirliği Protokolü Yapıldı


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE MESLEKİ DENEYİM KAZANDIRMAK İÇİN TÜRKİYE İŞ KURUMU İLE ENSAR VAKFI’NDAN BÜYÜK İŞBİRLİĞİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile ENSAR Vakfı yükseköğretim öğrencilerinin İşbaşı Eğitim Programından daha fazla yararlanması ve bu şekilde mesleki deneyim kazanarak işgücü piyasasında daha kolay yer bulması için işbirliği yaptı.

İnsani değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek amacıyla, nitelikli akademik çalışmalar yaparak ve sürekli proje geliştirerek, özelde gençler olmak üzere toplumun tüm sosyal katmanlarına 1979 tarihinden beri hizmet sunan Ensar Vakfı ile işsizlikle mücadelede yaptığı önemli çalışmalar ile diğer ülkelere örnek gösterilen ve 2015 yılında üç yıllığına Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği (WAPES) Başkanlığını kazanan İŞKUR, daha fazla öğrenci ve işverenin İşbaşı Eğitim Programından yararlanması için işbirliği protokolü imzaladı.

13 Ağustos 2015 tarihinde İŞKUR Genel Müdürlüğünde yapılan imza törenine İŞKUR Genel Müdürü ve WAPES Başkanı Dr. Nusret YAZICI, Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Cenk DİLBEROĞLU, Ensar Vakfı Ankara Başkanı Ercan Poyraz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin DOĞAN ve TETAŞ E. Genel Müdürü Münib KARAKILIÇ ile İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali ÖZKAN, İŞKUR Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet ASLAN katıldı.

İmza töreninde konuşan Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Cenk DİLBEROĞLU; böyle bir çalışma içerisinde olan İŞKUR’u tebrik ederek “özellikle vakıf faaliyetlerine katılan ve yurtlarında kalan öğrencilerin hem mesleki deneyim hem de gelir elde etmelerini sağlayacak bu programa katkı vermekten dolayı mutlu olacağız. İnşallah İŞKUR ile işbirliğimiz her alanda artarak devam edecektir.” dedi.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı, "Yükseköğretim öğrencilerinin mesleki deneyimlerini artırarak mezuniyet sonrasında işe girişlerini daha da kolaylaştırmak amacı ile işyerlerinde staj yapmalarına imkân tanıyoruz. Bu vesileyle, insani değerlere bağlı bir nesil yetiştirmeyi amaçlayarak özelde gençler olmak üzere toplumun tüm sosyal katmanlarına hizmet sunan Ensar Vakfı ile daha fazla öğrenci ve işverenin İşbaşı Eğitim Programından yararlanması için İŞKUR olarak işbirliği içinde olacağız.” dedi.