ENSAR'DAN BİR PROJE DAHA


HAYATA KÖPRÜ PROJESİ

Uzmanlık alanı Din ve Değerler Eğitimi olan Ensar Vakfı, üniversite gençliği hedefini genişleterek orta ve lise çağındaki gençler için de HAYATA KÖPRÜ oluyor.

Bu anlamda, İstanbul Balat semtinde faaliyet gösteren Mavi Haliç Gençlik ve Spor Kulübü ile birlikte ve Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile orta ve lise çağındaki gençlerin değer odaklı eğitimlerine katkı sağlıyor.

Projenin Amacı

Boşa zaman harcayan ve sokak başlarını mesken tutan gençlerimizi, kötü alışkanlıklara düşmekten kurtarmak. Gençlerimizin topluma kazandırılması amacını taşıyan projemiz, İstanbul İli Fatih İlçesinde, ilgisiz, aile bağları kopuk, psikolojik, ekonomik ve sosyal sebeplerle sayıları hızla artan sorunlu gençlerimiz ile sorunsuz, aile bağları sıkı sıkıya bağlı, sevgi yoğunluğunda yetiştirilmiş tüm gençler ile birlikte, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile koordineli çalışılarak, topluma yararlı, sorumluluk sahibi birer fert olmalarını ve kazançlı çıkmalarını sağlamak.

Proje Özeti

İstanbul’un bilhassa göç alan mahallelerdeki yoksul aile çocukları sosyal ve ekonomik sorunların doğal bir sonucu olarak ailelerin ilgisizliği ile birlikte sokaklarda sahipsiz, başıboş bir surette dolaşmaktadır. Özellikle gençler, bir araya gelerek oluşturdukları akran dayanışması ile toplumdan uzaklaşarak tehlikeli gidişe ilk adımı atmaktadırlar. İhmal edilen, dışlanan veya ilgi göremeyen henüz bu yaştaki gençler evlerinin civarından uzaklaşamadıkları için mahalle aralarında, geceleri köşe başlarında küçük gruplar halinde ailelerinden kopma noktasında fırtınalı yolun başında bulunmaktadırlar.

İşte tam bu yaştaki çocuk ve gençler uçuruma gidecek yolun başındayken çok küçük çalışma ile önce ailesine bağlılığı güçlendirilip; topluma, vatanına ve milletine bayrağına sahip çıkan değerli bir kişi olarak yetişebilir. Sokakta yaşayan veya çalışan çocukların sayısına kıyasla sokağa düşme potansiyeli taşıyan, ilgisiz ailelerin yukarıda bahsedilen özellikteki çocuklarının sayısı cemiyetimizde oldukça fazladır. Projemizin sunduğu çözüm yolları da bu çocuk ve gençlere yöneliktir. Kent bilinci ve sosyal yaşantı tecrübesi olmayan, dar sokaklarda ilkel şartlarda oynamaya çalışan bu çocuklar zaman içinde internet kafeleri mesken tutmaktadırlar.

Bu cümleden olmak üzere; gençlerimizi sportif faaliyetler, müzik eğitimi, yabancı dil eğitimi, fen ve teknoloji dersleri ve değerler eğitimi ile kişisel gelişim gibi eğitim faaliyetleriyle sağlıklı nesiller yetiştirilmesine, proje kapsamındaki çocukların ve gençlerin zihinsel, bedensel, ruhsal gelişimlerine katkıda bulunarak ve gençlik ve spor hizmetleriyle birlikte kültürel değerlere erişiminin sağlanması, devletimizin gençlik faaliyetlerine yönelik destek sistemlerinin kalitesine katkı sağlamak amacıyla yürütücü bir hizmet olup, gençlerimizdeki tükenmişlik duygusunu aşmalarını sağlayıcı hizmet içi eğitiminin sağlanmış olması, HAYATA KÖPRÜ projesi sayesinde gençlerimizin güven sorununu aşmalarına katkıda bulunacaktır.

_173474102013_