Ensar Buluşmaları?nın bu haftaki konuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Sn. H. Murat MERCAN ?Enerji Politikaları ve Enerjide Değişen Dengeler? konulu bir konferans verdi


Ulaştırma Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Cafer ÇELİK,  Türkiye Şeker Fabrikaları Eğitim Daire Başkanı Süleyman ŞIHLAROĞLU çok sayıda bürokrat, akademisyen ve siyasetçi katıldığı konferans sonrasında kendisine Ensar Vakfı Ankara Şube Başkanı Avukat Ercan Poyraz tarafından plaket takdim edildi.

Ensar Vakfı Ankara Şubesi Başkanı Av. Ercan POYRAZ, takdim konuşmasında; içinde bulunduğu bölge ve enerji kaynakları bakımından Türkiye?nin dünyanın kalbi konumunda bulunduğuna dikkat çekti ve enerjide dışa bağımlılık oranını azaltmaya yönelik politikalar izlendiğini söyleyerek sözü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Sn. H. Murat MERCAN?a bıraktı.

Sn. MERCAN, Dünya?da ve Türkiye?de enerji talebinin giderek arttığını söyleyerek sözlerine başladı ve dinleyicileri TEP konusunda bilgilendirdi. TEP?in ton enerji petrol eşdeğeri olduğunu ve Dünya?da TEP konusunda 3 senaryonun bulunduğunu söyleyen Sn. MERCAN, ?TEP konusunda; yeni politikalar senaryosu, mevcut politikalar senaryosu ve 450 senaryosu olmak üzere 3 senaryo vardır. Yeni politikalar senaryosu; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, alternatif yakıtlar ve araçlar, karbon piyasaları ve nükleer enerji alanları ile fosil yakıtların sübvansiyonu gibi konularda 2013 yılı ortasına kadar ülke bazında veya uluslararası kurum ve kuruluşlar aracılığıyla kabul edilmiş politikalar, önlemler ve taahhütler göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Mevcut Politikalar Senaryosu; yalnızca 2013 yılı ortasında kadar resmen yürürlüğe konulmuş bulunan düzenleme ve önlemler göz önüne alınarak oluşturulmuştur. 450 Senaryosu ise;  ortalama küresel sıcaklık artışının uzun dönemde 2
0 C ile sınırlanmasını teminen ihtiyaç duyulan önlem ve politikaların hayata geçirildiği varsayımına dayanmaktadır.? dedi.

Enerji talebini etkileyen en önemli faktörlerin nüfus ve gelir artışı olduğuna vurgu yapan Sn. MERCAN, nüfusu ve ekonomisi hızla büyüyen Türkiye?de,  1990 ile 2010 yılları arasında küresel enerji talebinin  % 48 oranında artış gösterdiğini söyledi. Konuşmasına ?Türkiye Dünyanın en büyük 17. ve Avrupa?nın en büyük 6. ekonomisi olarak 2012 yılında 786 milyar dolar gayrisafi milli hasılaya ulaşmıştır.? diyerek devam eden Sn. Mercan, önümüzdeki yıllarda da ülke ekonomisinin ortalama %3,5 ila %4 aralığında büyümesinin öngörüldüğünü söyledi.

SN. MERCAN konuşmasının devamında; ?2023 hedefimiz ilk 10 ekonomi içerisine girmekse, enerji konusunda büyük bir sıçrama yapmamız gerekir. Bunun için de enerji yatırımı yapmamız lazım.? dedi ve Türkiye?nin enerji tüketimi, kaynakları, boru hatları ve projeleri, nükleer enerji tüketimi ve nükleer enerji güç reaktörleri hakkında dinleyicileri bilgilendirdi. Dünya nükleer güç reaktörleri haritasını göstererek, hangi ülkelerde nükleer santral bulunduğunu, hangi ülkelerde bulunmadığını dinleyicilere soran Sn. MERCAN; ?İslam ülkelerinde, Pakistan hariç, nükleer güç yok. Pakistan bu yüzden şu an bu durumda.? dedi.

Nükleer santral konusunda çalışmalar yaptıklarına da dikkat çeken Sn. MERCAN; nükleer enerji alanında yetişmek üzere Rusya?ya 200 öğrenci gönderdiklerini, bu sayıyı 600?e çıkaracaklarını ve bu öğrencilerin tüm masraflarını Rusya?nın karşıladığını da söyleyerek konuşmasını tamamladı.

Yapılan soru cevap kısmının ardından Ensar Buluşmaları, Kur?an-ı Kerim tilavetiyle son buldu.