Ensar Vakfı`ndan `Küreselleşme ve Tüketim Kültürü` Konulu Program


Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. M. Kemal Yılmaz tarafından “Küreselleşme ve Tüketim Kültürü” konulu program gerçekleştirildi.

Yılmaz, “ Günümüzden yirmi sene öncesini düşündüğümüzde bile, farklı bir dünya farklı bir yaşam tarzı görülmektedir. Bu yaklaşım içinde bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen inanılmaz gelişmeler, gündelik yaşamı da yoğun bir şekilde etkileyerek değişime uğratmıştır. Örneğin, en bilindik olarak cep telefonu lüks bir iletişim aracı olmaktan çıkmış, her daim arayacağımız bir ihtiyaç aracı haline gelmiştir. Ve bu anlamda, teknolojinin ileriki yıllarda insanlar üzerinde ne gibi etkiler yapacağını tahmin etmek de güçtür. Aslında böylesi bir durum, toplumların gelişmişlik seviyesiyle bağlantılı olduğu düşünülse de bu sonuç yanıltıcıdır. Sanal dünyada kurulan ilişkiler, insanların bağlı olduğu toplumsal çevreden soyutlamalarına neden olmakta ve bunu aşmanın yolunu da bireyler tüketimde aramaktadır. Dolayısıyla, her şeyin tüketim üzerine kurulu olduğu bir toplum algısı insanlar arasında git gide güçlenmektedir. En azından bu durumu, küreselleşmenin, tüketim kültürü üzerindeki etkisinin küçük bir örneğini oluşturan ülkemiz için söylenebiliriz.” dedi.