Değerler Olimpiyatı Başvuruları Başladı!


degerler-olimpiyati


?Değerler Olimpiyatı? ile öğrencilerimizde ve toplumda ahlakî değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek bilinç kazandırmak ve öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimini desteklemek amaçlanmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi işbirliği ile 2013-2014 eğitim öğretim yılında, tüm Türkiye genelindeki özel ve resmi ortaokul ve orta öğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden öğrencileri kapsayan ?Değerler Olimpiyatı?nın ana teması ADALET?tir. ADALET ana teması içerisinde?doğruluk, ahde vefa, güven, merhamet ve paylaşma? değerleri yer almaktadır.
Değerler Olimpiyatı iki ana kategoriden oluşmaktadır:

1. Değerler Olimpiyatı Değer Ödülü Kategorisi
?Değer Ödülü? kategorisinde okul yöneticileri veya öğretmenleri; Adalet ana teması ile ilişkili olarak Doğruluk, Ahde Vefa, Güven, Merhamet ve Paylaşma değerlerini en güzel şekilde davranışları ile ortaya koyan öğrencileri tespit ederler. Okul yönetici veya öğretmenleri tespit ettikleri öğrenci hakkında; öğrencinin bilgisi olmaksızın, öğrencinin sahip olduğu değeri nasıl sergilediğini, bu değeri davranışları ile nasıl ortaya koyduğunu anlatan bir metin ile okul müdürlüklerine başvurur.

2. Değerler Olimpiyatı Eser Ödülü Kategorisi
Adalet ana temas değeri ile ilişkili olarak ?doğruluk, ahde vefa, güven, merhamet ve paylaşma? değerlerini yansıtacak şekilde ?Şiir, Hikâye, Resim, Karikatür, Kısa Film, Afiş Tasarım? dallarından her hangi birisinde öğrencilerin hazırlayacakları eserle yarışmaya katıldıkları kategoridir.

Başvuru Yeri ve Tarihi: Başvuruların Okul Müdürlüklerine 15 Nisan 2014 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. 

Not: Olimpiyatla ilgili şartname ve resmi yazılar 17/02/2014 tarihinden itibaren Türkiye?deki tüm ortaokul ve lise müdürlüklerine gönderilmiş olup öğretmen ve öğrenciler okul müdürlüklerinden konuyla ilgili bilgi alabilirler. Ayrıca Değerler Olimpiyatı afişleri Türkiye?deki tüm il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmiştir. Okulunuza afiş ulaşmamış ise bağlı bulunduğunuz Milli Eğitim Müdürlüğü irtibata geçebilirsiniz.

Detaylı Bilgi: 
Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi
Süleymaniye Cad. El Maruf Sok. No: 3 Fatih-İstanbul
Tel: 0212 512 19 90
www.degerlerolimpiyati.com
info@dem.org.tr

Ekler: 
Afiş
Şartname


3