DEM Araştırmacı ve Asistanı Alım İlanı


DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
ARAŞTIRMACI VE ASİSTAN ALIM İLANI 

İlan Tarihi: 8 Aralık 2017

Son Başvuru: 20 Aralık 2017

Proje Adı: TÜRKİYE'DE DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARINI İZLEME PROJESİ

Proje Çerçevesi
Projenin amacı tüm iç ve dış paydaşları değerler eğitimi çalışmalarını mevcut tecrübe, imkân, fırsat ve zorluklar yönünden kapsamlı ve gerçekçi bir değerlendirmeye tabi tutarak gelecek projeksiyonlarına veri sunmaktır. Proje; ilgili değerler eğitimi paydaş ve platformlarının değerler eğitimi için geliştirdikleri projeler, kullandıkları yöntemler, ürettikleri her türlü ürün, gerçekleştirdikleri etkinlik ve faaliyetler ile oluşturdukları kurumsal yapılanmaların nicel ve nitel açıdan bir dökümünün çıkartılarak güçlü ve zayıf yönlere ilişkin değerlendirmeyi içermektedir. Bu amaç çerçevesinde Türkiye'nin yaklaşık çeyrek yüzyıllık değerler eğitimi tecrübesinin hangi doğrultuda geliştiği; bu tecrübeden çıkan sonuçların değerler eğitiminde fırsat ve zorluklara ilişkin hangi sonuçları gösterdiği incelenecektir.

Görev Tanımları
Araştırmacı: Doktora Öğrencisi
Asistan: Yüksek Lisans Öğrencisi Burslar

Araştırmacı Bursu: 1200 TL (Ay / Proje süresi)
Asistan Bursu: 700 TL (Ay / Proje süresi)

Genel Şartlar
1. Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri ve İlahiyat alanlarında ders dönemi veya tez dönemi lisansüstü eğitimine devam etmek,
2. Proje yürütücüsünün belirlediği çalışma planı ve takvimi çerçevesinde verilen görevleri yerine getirmek.
3. Haftada en az 8 saatini araştırma projesi çalışmalarına ayırmak,
4.Araştırma projesi kapsamında şehir içi veya şehir dışı seyahat engeli olmamak.

ÖZEL ŞARTLAR ve BAŞVURU için TIKLAYINIZ