İslâm Sanatında Geometrik Desenler Okulu (Temel / Orta Düzey)


İstanbul Tasarım Merkezi'nde “Prof. Dr. Miroslaw Majewski ile İslâm Sanatında Geometrik Desenler Okulu” “Tarihi Parşömenlerden Seçilmiş Geometrik Desenler” Temel ve Orta Düzey Eğitim Programı 23 – 27 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Bu programda, tarihi parşömenlerdeki geometrik desenlerin tasarım yöntemlerini ele alındı. Çoğunlukla Orta Asya'daki mimarların tarihi parşömenlerine baktık, özellikle Buhara ve Semerkant parşömenleri. Ayrıca Topkapı ve Mirza Akbar'ın parşömenlerinden bazı desenler de ele aldık. İstanbul Tasarım Merkezi’nde daha önce yapılmış olan programlarda, şimdi göreceğimiz bu desenlerin pek çoğu ele alınmamıştı.

Geometrik Desenler Okulu Eğitim Programında, Türk katılımcıların yansıra Brezilya, Mısır, İngiltere, Tacikistan, Avusturya, Meksika’lı katılımcılarda yer aldı.

Haberin Galerisi