`Görsel İletişim Tasarımı` Atölye Çalışması Başvuruları Başladı


Görsel İletişim Tasarımı atölye çalışması öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının kendi branşlarında ilgili konuları öğretmede kullanabilecekleri kendi ders araç-gereç ve materyallerini üretebilmeleri için gerekli olan temel düzeyde görsel tasarım bilgisi edinmelerini amaçlamaktadır. 

Bu amaçla gerçekleştirilecek olan atölyede görsel iletişimin eğitim materyallerinin tasarımındaki rolü görsel iletişimin dili ve kuralları ışığında anlatılacak ve eğitim/öğretimdeki önemi vurgulanacaktır.