Çocuklarla Resim, Çizim ve Renkli Düşünceler Atölyesi


İstanbul Tasarım Merkezi’nde 15 Haziran 2019 tarihinde başlayan Çocuklarla Resim, Çizim ve Renkli Düşünceler Atölyesi eğitimleri 14 Temmuz 2019 Pazar günü tamamlandı.

Çocuklar Renkli Düşünceler Atölyesi’nde piyano eşliğinde masallar dinleyip, masal da geçen kavramlar ve değerler hakkında konuşup tartıştılar. Sonrasında tartışılan konuyu kendi hayal güçleri ile resmettiler.

Renkli Düşünceler Atölyesi’nde atölyede diyalog yöntemi temel alınarak çocukların düşünme becerilerinin geliştirerek, ezberci zihniyetten kurtulup eleştirel düşünce alışkanlıklarını geliştirmek, sorgulamayı, tartışmayı öğrenip böylece akıl yürütme, bağıntı kurma, soyutlama becerilerini geliştirmek, iletişim becerilerinin gelişmesi, başkalarını dinleme ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olarak, resim aracılığı ile çocukların hayal dünyalarını ve düşünce şekillerini keşfetmek amaçlanmıştır.

Çocuklarla Resim ve Çizgi atölyesinde temel resim tekniklerini, renklerin kullanımını, tonlama çalışmalarını öğrenmelerini ve eğlenmelerini amaçlayarak, aynı zamanda bu atölyede kendilerini ifade edebilme becerileri kazanabilecekleri, yaratıcılıklarını ve farklı bakış açıları geliştirebilecekleri, özgüvenlerini ve sosyal becerilerini geliştirebilecekleri resim çalışmalarına yer verilmiştir.

Atölyemizde çocuklar hayal gücünü ve gözlem yeteneklerini geliştirerek kendilerini keşfetmelerini ve sanat sevgisini kazanmaları sağlanmıştır.

Haberin Galerisi