KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELERKesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

      1- Depozito Dekontu
      2- Sabıka Kaydı
      3- Sağlık Raporu (Aile Sağlığı Merkezlerinden alınacak rapor geçerlidir.)
      4- İkametgah
      5- 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
      6- Öğrenci Belgesi veya Kayıt Belgesi 

DEPOZİTO ÖDEMESİ İÇİN 
KUVEYTTÜRK IBAN NO: 
TR07 0020 5000 0912 0614 7000 01


      Not: Belgeler eksik olduğu takdirde kayıt işlemi yapılamayacaktır.