ANKARA ŞUBESİ ENSAR BULUŞMALARI


Ensar Buluşmaları; Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Prof. Dr. Recep KAYMAKCAN 

Ensar Buluşmalarının Bu haftaki Konuğu Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Prof. Dr. Recep KAYMAKCAN’dı. Ensar Vakfı Ankara Şubesi Başkanı Av. Ercan POYRAZ’ın takdim konuşmasıyla başlayan konferans, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sayın Recep KAYMAKCAN’ın konuşmasıyla devam etti.

_16264227122013_

Sözlerine “Eğitimin bir alanı olan din eğitimi, geçmişte ve günümüzde olup olmaması gerektiği, olursa nasıl olacağı konusunda çok yoğun gündeme gelmiştir. Bir ülkenin din eğitimi politikası bağımsız ve değişken değildir. Ülkelerin rejimleriyle, yönetim biçimleriyle din eğitimi ve öğretimi arasında sıkı ilişki vardır. İkinci olarak uluslararası paradigmalarla da ilişkilidir.” cümleleriyle başladı.

Sn. KAYMAKCAN din eğitiminin tarihi sürecine değinerek; modernite öncesi dönemde hayatta, toplumların devlet düzenlerinde dinin etkili olduğundan,  eğitime rengini de dinin verdiğinden bahsetti. 20. yy’dan sonra ise “Modernite dine karşı kendini ifade etmeye çalıştı. Siyaset, ekonomi, eğitim gittikçe dinle olan bağlarını kopardı. Sekülerleşme tezi ile din eğitimi ile modernitenin olmadığı ortaya çıkmıştır. 1990 sonrası dünyada din eğitimi kendine nefes alma imkanı bulabildi. Modernitenin temel ilkeleri ihlal edilmeden din eğitimi verilmesine imkan tanındı.” diye sözlerine devam etti.

Türkiye de tek parti dönemimde din eğitiminde bir fetret dönemi yaşandığını belirterek, 1946’dan sonra ise komünizm ile mücadele etmek ve çocukların da anne babaya saygılı olmalarını sağlamak için din dersinin olması gerekliliğinin gündeme geldiğini söyledi.

Dünyada bazı konularda aynı paradigmalar olduğunu, bilgi sosyolojisinde de tarikat ve cemaatlerle ilerleyen  ‘Halk İslamı’ ve kitabi bilgi ağır bastığı  ‘Ulema İslamı’ ayrımı olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:  “Cumhuriyetle birlikte kitabi islamın kurumları kendine bir yer bulurken halk İslam kurumlarına yer verilmedi.  1956 da okullarda isteğe bağlı din dersi DSP-MHP koalisyonunda ise, zorunlu din dersleri konuldu. 1982 anayasası ile din dersleri ilk ve orta dereceli okullarda zorunlu hale getirildi. İmam Hatipler 1951 de açıldı, muhtıra dönemimde kapatıldı 1982 anayasası darbe anayasası olmasına rağmen din konusunda olumlu anlamda düzenlemeler yaptı. 1990’larda özellikle 28 şubat sürecinde  din eğitimi konusunda geriye gidiş oldu. 2011 yılında  getirilen 4+4+4  sistemiyle bu geriye gidiş  sona erdi. 1997 de eğitim 8 yıla çıkarıldı. İmam hatip orta okulları kapatıldı. İmam Hatip ve diğer meslek okullarının önü kesildi. İlahiyat fakültelerinin kontenjanı 20-30 kadar indirildi. Mesela Sakarya üniversitesinde ilahiyat fakültesine 1997-2007 arası 1 tane öğretim üyesi alınabildi.

“Dünyada din eğitimi ve 11 Eylül’ün din eğitimi üzerindeki etkisinden bahseden Recep KAYMAKCAN, “11 Eylül’den sonra din ve din eğitimi tek başına bırakılmadı, 1990 öncesi milliyetçiliğe saygılı, 1990 sonrası insan hakları ve demokrasiye saygılı din eğitiminin olması gerektiği düşüncesi hakim oldu. AİHM in bu konuyla ilgili hiçbir kararı yokken 11 Eylül’le birlikte uluslar arası kuruluşlar harekete geçtiği için AİHM’de harekete geçmiştir.”

Türkiye’de 2008’de AK Parti kapatma davasında hazırlanan iddianamede partinin laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline gelmesinin nedeni olarak İmam Hatiplerin katsayısını kaldırmaya çalışmanın gösterildiğini söyleyen KAYMAKCAN, “Din dersi biraz kültür, biraz eğitim, biraz öğretim oldu, din eğitimi kimlik karmaşası yaşamıştır.” dedi. Sözlerine “4+4+4 sistemi ile İmam Hatiplerin kapatılan bütün ortaokulları tekrar açıldı. Eğitim de eşitsizliğin temel engeli olan katsayı kaldırıldı. Ortaokul ve liselerde dini içerikli seçmeli dersler konuldu.” diyerek devam etti.

“İmam Hatip modernleşmiş medrese demektir. İmam Hatipler Türkiye için fevkalade önemlidir.  Sıradan bir okul değildir. Türkiye de en köklü okullardan biridir.  İmam Hatipleri önemsiyorum içinin doldurulması gerektiğini düşünüyorum.” diyerek konuşmasına son verdi.

_16282027122013_

Soru cevap kısmının ardından Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü olan Sn. Recep KAYMAKCAN’a Ensar Vakfı Ankara Şubesi Başkanı Av. Ercan POYRAZ tarafından plaket takdim edildi. Ensar Buluşmaları, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle son buldu