Ensar Buluşmaları; TKİ Genel Müdürü Sn. Mustafa AKTAŞ


Ensar Vakfı’nın her hafta düzenlediği Ensar Buluşmaları’nın bu haftaki konuğu, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Sn. Mustafa AKTAŞ “Enerjide Madenciliğin Yeri” konusunda konuştu.

Program, Ensar Vakfı Ankara Şubesi Başkanı Sn. Av. Ercan POYRAZ’ın konuğumuzu takdimiyle başladı. Sn. POYRAZ; “Madencilik, oluşturduğu yüksek katma değerle ülkelerin ekonomik ve stratejik gücüne katkı yapan önemli faktörlerden biridir. Dünya üzerinde yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi yapılmaktayken ülkemizde bu sayı 60 civarındadır. MTA verilerine göre 132 ülke arasında toplam maden üretiminde 28. sırada olan ülkemiz, maden çeşitliliği açısından ise 10. sırada yer alır.

Türk Sanayileşmesinde ve enerji yatırımında Zonguldak taş kömürü yataklarının tarihi bir yeri vardır. Efsane olarak anlatılan Uzun Mehmet tarafından 1829 yılında Ereğli’de taşkömürü bulunmasıyla modern madencilik serüvenimiz başlamıştır.” diyerek sözü Sn. AKTAŞ’a bıraktı.

Enerjinin vazgeçilemez olduğunu ve çeşitli kaynaklardan üretildiğini belirten Sn. AKTAŞ, dünyada nükleerden faydalanma yüzdesini %6 olduğunu Avrupa Birliği ülkelerinde ise bu oranın %12 civarında olduğunu bu oranın büyük kısmını Fransa’nın tek başına oluşturduğunu belirtti. Sn. AKTAŞ dünyanın petrol, doğal gaz ve kömüre daima ihtiyaç duyacağını, dünyada 2.8 trilyon metreküp doğal gaz, 1.7 trilyon metreküp petrol, 1.1 trilyon metreküp kömür rezervinin olduğunu belirtti. Dünyada yılda 7.8 milyar ton kömür tüketildiğini, bunun %50’sinden fazlasının Çin tarafından tüketildiğini ve Hindistan takip ettiğini söyledi. 2002 yılında kişi başına 1.950 kilowatt elektrik düştüğünü belirten Sn. AKTAŞ, şimdi bunun 3400 kiowatta ulaştığını ifade etti. Dünya ortalamasının 5000 kilowatt civarında olduğunu, ana hedefimizin bu ortalamayı yakalamak ardından da OECD seviyesine gelmek olduğunu belirtti. Sn. AKTAŞ ülkemizde üç temel yakıttan petrol ve doğal gazın yetersiz olduğunu ve bu yüzden Türkiye’nin enerjiden kaynaklı ciddi bir cari açığının olduğunu söyledi. Bizim için bu üç temel yakıt içinde en önemlisinin kömür olduğunu söyleyen Sn. AKTAŞ, 2005 yılında Enerji Bakanlığı öncülüğünde linyit arama projesinin başlatıldığını ifade etti. Türkiye’nin kömür havzası bakımında %40’ının taranmış olduğunu ve 15.4 milyar ton kömür havzası bulunduğunu belirten Sn. AKTAŞ bunun emre amade kömür olma noktasında 5.5 milyar tonu geçmeyeceğini belirtti. 2000’li yıllardan önce Türkiye’nin kömüre dayalı enerji oranının %31’lerde, günümüzde ise %21’lerde olduğunu belirten Sn. AKTAŞ, bu oranın 2023’e kadar %30’lara ulaştırılması gerektiğini belirtti. Kömür işletmelerinin, açık işletme veya yer altı işletmesi şeklinde yapılabileceğini belirten Sn. AKTAŞ, Türkiye’de kömüre dayalı 435 tane işletme olduğunu, bunlardan 204 tanesinin yer altı işletmeciliği yaptığını, yıllık 22.5 milyon ton kömür üretildiğini, 19.5 milyon ton kömürün ise devlete ait 11 işletme tarafından üretildiğini belirtti. Hedef 12 isimli projelerinden bahseden Sn. AKTAŞ bu proje kapsamında pazarı iyi analiz, rezerv ve rezerv kalitesini tespit, üretim modelini belirleme, insan kaynakları, finans modeli geliştirilmesi, yurt içi ve yurt dışı pazarlama, kurumlar arası işbirliği ve ilişkilerin geliştirilmesi, iş güvenliği ve çevrenin korunması, teşvik mekanizmasının geliştirilmesi, hukuki düzenlemeler yapılması, yurt dışı ve yurt içi reklam sistematiğinin geliştirilmesi bulunduğunu belirtti. Bu projenin bakanlık nezdinde imza aşamasında olduğunu belirtti. Yapılan soru cevap kısmında gönüldaşlarımızdan gelen soruları cevaplayan Sn. AKTAŞ Ensar Vakfı’na teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırdı. Ensar Vakfı Çankaya Şubesi Başkanı Sn. Mustafa ULUDAĞ’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle Ensar Buluşmaları son buldu. Konuğumuza, Ankara Şube Başkanımız Av. Ercan POYRAZ ve Yönetim Kurulu Üyemiz Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sn. Davut GÜNEY tarafından plaketi takdim edildi.

Haberin Galerisi