Ankara Ensar Buluşmaları'nın Bu Haftaki Konuğu Mahmut GÜRSES


Ensar Vakfı’nın her hafta düzenlediği Ensar Buluşmaları’nın bu haftaki konuğu Kamu İhale Kurumu Başkanı Sayın Mahmut GÜRSES oldu. Türkiye’de Kamu Alımları Sistemi konusuna değinildi.

Düzce Milletvekili ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Osman ÇAKIR, KİK Başkan Yardımcısı Sn. Mehmet AYDIN, TETAŞ E. Genel Müdürü Sn. Münip KARAKILIÇ, Ensar Vakfı Çankaya Şube Başkanı Mustafa ULUDAĞ, Ensar Spor Kulübü Başkanı Nihat DEMİR ve çok sayıda davetlimizin katıldığı konferans sonrasında konuğumuza Ensar Vakfı Ankara Şubesi Başkanı Av. Ercan POYRAZ tarafından bir teşekkür plaketi takdim edildi.

Ensar Vakfı Ankara şubesi Başkanı Ercan POYRAZ’ın takdimiyle başladı: “20. yüzyılın başındaki sanayileşme hamlemiz, uzun savaş dönemleri sebebiyle yeterli sermaye birikimi olmadığı için devlet eliyle inşa edilip ilerletilmeye çalışılmıştır. Özellikle Demokrat Parti dönemi ve sonrasında başlayan ekonomik atılım yerli sanayimizin ilerlemesinde etkili olmuştur. Modern bir ekonomi için zorunlu olan özelleşme politikasıyla cumhuriyet döneminden beri süregelmekte olan devlet teşebbüsleri özelleştirilmiştir. Bu süreçle beraber önem kazanmaya ve meblağ olarak artmaya başlayan kamu ihaleleri mevzuatı da buna bağlı olarak gelişmiştir.’’ diyerek sözü Sn. Gürses’e bıraktı.

Kamu ihalelerin tarihsel gelişim ve dönüşümüne değinen Sn.Gürses, 1980’e kadar kapalı sayılabilecek bir ekonomiye sahip olduğumuzu ve kamu ihalelerinin 1934 yılında çıkarılan kanun ile idare edildiğini, bu kanunun 1983e kadar uygulandığını çok ciddi değişiklik geçirmediğini söyledi.

1980’den sonra “Devlet ekonominin dışına çıksın” anlayışının ortaya çıkmaya başladığını belirten Sn. Gürses güvenlik, personel, taşıma, temizlik işlerinin devletin dışına kaydırılmaya başlandığını belirtti. Yeni çıkarılan kanununda beklentilere cevap verememesi sebebiyle henüz yürürlüğe girmeden 2002’de ilk değişikliğe uğradığını belirten Sn. Gürses daha sonra ihtiyaca binaen yeni değişiklikler olduğunu ifade etti.

Sn. Gürses kanunun ana gövdesini AB’den aldığımızı, fakat büyük-küçük miktarlı alım ayrımı yapmadan aynı kanuna tabi tuttuğumuzu, böyle olunca da idarenin ihtiyaçlarını karşılayamadığını, bunun da istisnalarla aşılmaya çalışıldığını belirtti. Sayısal verilerle kamu alımlarına değinen Sn. Gürses, 2014 yılında 113.5 milyar TL alım olduğunu bunun da 8.4 milyar TL’sinin istisna olduğunu bu istisnanın AB ülkelerinde de mevcut olduğunu belirtti.

Sn. Gürses yıllık 4000 civarında şikayet gerçekleştiğini,  bunlardan yüzde altmışında şikayet red kararı, yüzde altısında iptal, geri kalanlarında eksikleri gidermeleri yönünde karar verdiklerini, bu sayının gelişmiş ülkelerde yılda 1000 civarında olduğunu belirtti.

Sn. Gürses KİK’den sonra incelemenin mahkemeler aşamasına geçtiğini, bu aşamada iş başlamış bitirilmiş olsa bile sözleşmenin feshedilebildiğini eğer problem yoksa işe firmanın devam edebildiğini ancak mahkeme sürecinde haksız çıkan tarafın bir müeyyideyle karşılaşmadığı için bu sürecin suiistimal edilebildiğini belirtti.

Sn. Gürses KİK’in diğer bir işlevinin de yurt dışında ihaleye katılan firmalarımızın karşılaştığı zorlukları ve kuralları BK kuruluna iletmek ve bizim firmalarımızın karşılaştığı zorluklara mütekabiliyet esasına dayanarak düzenlemek olduğunu belirtti.

Yapılan soru cevap kısmında gönüldaşlarımızdan gelen soruları cevaplayan Sn. GÜRSES Ensar Vakfı’na teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırdı. Ensar Vakfı Çankaya Şubesi yönetim kurulu üyesi Özcan Güngör’ün Kur’an-ı Kerim tilavetiyle Ensar Buluşmaları son buldu. Konuğumuza Ankara Şube Başkanımız Av. Ercan POYRAZ tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Konferansın ardından yapılan kahve ikramı ile vakıf yöneticileri, siyasetçi ve bürokratlardan oluşan misafirlerimizle beraber sohbet etti.

Haberin Galerisi