Yemek Hizmetleri


Vakfımız 2006 yılından bu yana İmam Hatip Okullarında orta öğretim öğrencilerine, vakıf merkez binasında üniversitede okuyan kız öğrencilerimize öğle yemeği, kız ve erkek öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerimize de iki öğün yemek hizmeti sunmaktadır.

Bir İmam Hatip Lisesi ile başlayan yemek hizmetimiz, 12 yıllık süre içerisinde artarak ve gelişerek  2017- 2018 eğitim öğretim yılında 64 adet okul ile devam etmektedir. Yemek hizmetlerimizde çalışan 170 personel 7 gıda mühendisi, lojistik kısmımızda bir genel müdür ve genel müdür yardımcısı, koordinatör ve 5 personelimizle hizmet vermeye devam etmekteyiz.

Anadolu ve Avrupa yakasında 13 noktada üretim yapıp; yemek üretmeye, fiziki altyapısı olmayan okullarımızda ise taşımalı sistemle yemek hizmetini yürütmeye çalışmaktayız. İstanbul genelinde yemek üretimi için uygun fiziki alt yapıya sahip olmayan okullarımızda Anadolu yakasında kurulu olan 6.000 kişilik ve Avrupa yakasında kurulu olan 8.000 kişilik yemek üretim kapasitesine sahip merkezlerimizde deneyimli ve tecrübeli çalışanlarımız tarafından yemek üretimi ve sunumu yapılmaktadır.

Kurmuş olduğumuz dağıtım ekibimizle en kısa sürede en sağlıklı şekilde yemek hizmeti vermekteyiz.

En önemli kalemimiz olan et ihtiyacımız Ensar gönüllülerinin bağışlamış oldukları kurbanlardan karşılanmaktadır. Sektöre öncülük eden et entegre tesisi, büyük soğuk hava deposu bulunan bir firmadan aldığımız muhafaza desteğiyle kurban etlerimiz bir eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin tüketimine sunulmaktadır.

Ensar gönüllülerinin yapmış olduğu kuru gıda, bakliyat, sıvı yağ, çay, şeker v.s. gibi ürünler titizlikle ve özenle kendi depolarımızda muhafaza edilmekte, sebze, meyve ihtiyaçlarımız günlük olarak tedarik edilmektedir.

İMAM HATİP LİSELERİNDEKİ YEMEK FAALİYETLERİ

Ensar Vakfı İstanbul genelinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren muhtelif İmam Hatip Liselerinde yaklaşık olarak hafta içi her gün 25 bin öğrenciye yemek hizmeti vermektedir.

GENEL MERKEZDEKİ YEMEK HİZMETLERİ

Vakfımızın merkez binasında her gün gerek vakıf bünyesindeki seminerlere katılan öğrencilere gerekse de İstanbul Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere yemek verilmektedir. Merkez binamızda öğrencilerin kullanımına açık olan mescit ve etüt salonlarımızın yanı sıra günlük ortalama 1.000 civarında öğrenci ücretsiz yemek imkânımızdan istifade etmektedir.

Gıda Bankacılığı nedir?

Yapacağınız aynî gıda maddeleri bağışları için vergi sisteminde mükelleflere yasal kolaylıklar da sağlanmaktadır.

1- Ticari işletmeye dahil malların bağışlanması durumunda bu malların maliyet bedeli Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesi çerçevesinde gider kaydedilir. Bu işlem, faturanın bir yandan da gider kaydedilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

2- Gıda Bankacılığı kapsamında yapılan bağışlar 3065 sayılı Kanununun 17/2-b maddesine göre katma değer vergisinden müstesnadır. Katma değer vergisi mükellefleri, bir vergilendirme döneminde yaptıkları bağışların toplam tutarını ilgili dönem beyannamesinin 6 ve 7. satırlarına dahil etmek suretiyle beyanda bulunacaklardır.

Aynı Kanunun 30/a ve 32. maddelerine göre, kısmi istisna mahiyetindeki bu teslimin (ayni malzeme bağışlarının) bünyesine giren katma değer vergisi tutarının indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, bağışın yapıldığı dönemde, bağışlanan gıda maddelerinin iktisabı dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi tutarının hesaplanması ve aynı döneme ait katma değer vergisi beyannamesinin 20. Satırına dahil edilmesi, aynı tutarın defter kayıtlarında “indirim KDV” hesaplarından çıkarılarak, gider hesaplarına aktarılması gerekmektedir.

3- Bağışlanan gıda maddelerinin işletmeye dahil olmaması halinde ise, söz konusu malın maliyet bedeli (KDV dahil) Gelir Vergisi Kanununun 89. Maddesi çerçevesinde yıllık beyannamenin bağış ve yardımlara ilişkin bölümüne yazılarak gelir vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınacaktır.

Gıda Bankacılığı kapsamındaki bağışlarınızın faturada gösterilmesi ile ilgili detaylı bilgi için arayabilirsiniz. Tel: 0212 513 03 09 Dahili: 136